Licencje zawodnicze

Regulamin Licencji Sportu Samochodowego

Regulamin Licencji Drift

Wniosek o przyznanie certyfikatu
Wniosek o przyznanie licencji
Załącznik P-3 do wniosku o przyznanie licencji
Druk danych osobowych zawodnika 

Licencja B,C i B,C Junior program szkolenia i egzaminu na rok 2018
Licencja RN program szkolenia i egzaminu na rok 2018

Zgłoszenie na egzmin na certyfikat
Protokół z egzminu na certyfikat
Wzór zaświadczenia z egzaminu
Wzór orzeczenia psychologicznego do sportu samochodowego (WORD)

Standardy przeprowadzania badań psychologicznych w sporcie samochodowym

Osoby, ubezpieczane w TU COMPENSA SA (przy licencjach PZM) są zobowiązane do zapoznania się z nw. dokumentami, a następnie do podpisania oświadczenia.
- Komunikat ZG PZM z dnia 20.12.2017 dot. Ubezpieczeń na rok 2018 z obowiązującymi stawkami i opłatami
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Ogólne Warunki Ubezpieczenia  Compensa VOYAGE
Warunki szczególne ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i transportu Załącznik  nr  1 do polisy typ 19031

Druk Oświadczenia do ubezpieczenia (PDF) (WORD)

Podpisane oświadczenia muszą być składane w odpowiednim ZG/ZO PZM w oryginale w momencie wydania/przedłużania licenji.

Licencje sędziowskie

Regulamin Sędziów Sportu Samochodowego

Zbiory funkcji na zawodach (zał. 3a)
Wniosek o przyznanie licencji sędziowskiej klasy II
Wniosek o przekwalifikowanie licencji sędziowskiej
Zgłoszenie na egzamin na licencję sędziowską
Protokół przed egzaminem na licencję sędziowską
Protokół po egzaminie na licencję sędziowską
Druk danych osobowych sędziego chronometrażysty 

Informacja GKSS w sprawie szkoleń dla kandydatów na sędziów sportu samochodowego

Licencje klubowe

Regulamin przyznawania licencji Klubowych
Wniosek format WORD PDF
Druk danych kontaktowych klubu
Wzór oświadczenia WORD
Informacja

Wykaz Automobilklubów, Klubów oraz Stowarzyszeń posiadających Licencję Klubową w SPORCIE SAMOCHODOWYM