BIURO ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

 • Prezes PZM
  Michał Sikora
   
 • Wiceprezes urzędujący ZG PZM
  Arkadiusz Sąsara
   
 • Dyrektor Biura Sportu i Turystyki ZG PZM
  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego
  Jarosław Noworól
   
 • Zastępca Dyrektora Biura Sportu i Turystyki ZG PZM
  Grażyna Makowska 
   
 • Dyrektor Biura Komunikacji i Marketingu ZG PZM
  Przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet
  Aleksandra Knyszewska
   
 • Dyrektor Biura Finansów i Administracji ZG PZM / Główna Księgowa
  Magdalena Kołodziejczyk
   
 • Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Administracji ZG PZM / Zastępca Głównego Księgowego 
  Marta Jasiorowska 
   
 • Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Administracji ZG PZM 
  Magdalena Pawlak