Komunikaty GKSS

Komunikat GKSS PZM nr 13/2021

Dot. powołania Zespołu Roboczego do spraw Samochodów Grupy RN (RallyN, RacingN, RXN).

Komunikat GKSS PZM nr 12/2021

Dot. zmiany w Regulaminie Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych 2021 oraz Regulaminie Rajdowego Pucharu Polski Samochodów Terenowych 2021.

Komunikat GKSS PZM nr 11/2021

Dot. zmiany w Regulaminie Mistrzostw Polski Rallycross 2021.

Komunikat GKSS PZM nr 10/2021

Dot. zmiany w Regulaminie Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2021.

Komunikat GKSS PZM nr 9/2021

Dot. zmiany w Regulaminie Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2021.

Komunikat GKSS PZM nr 8/2021

Dot. zmiany w Regulaminie Mistrzostw Polski Rallycross 2021.

Komunikat GKSS PZM nr 7/2021

Dot. zmiany w Wykazie Delegatów i Sędziów Sportu Samochodowego rekomendowanych przez GKSS do pracy w Zespołach Technicznych w sezonie 2021.

Komunikat GKSS PZM nr 6/2021

Dot. erraty nr 6/2021 do Regulaminu Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski

Komunikat GKSS PZM nr 5/2021

Dot. erraty nr 5/2021 do Regulaminu Amatorskich Imprez Samochodowych

Strony