Lista osób, które uzyskały Certyfikaty Rzeczoznawców Samochodowych w Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Polskiego Związku Motorowego.
  Certyfikat PCA
Polski Związek Motorowy jest związkiem stowarzyszeń i posiada osobowość prawną. Działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
PS-01-01 Wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji rzeczoznawcy samochodowe
Odwołania
KCRS-01 Certyfikat rzeczoznawcy samochodowego może uzyskać osoba, która spełnia wymagania zawarte w ustawie:
Certyfikacja rzeczoznawców samochodowych, prowadzona jest przez Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców, działające w strukturze stowarzyszenia Polski Związek Mo