XII RAJD ELEGANTA Z MOSINY
23 maja Automobilklub Wielkopolski zaprasza na XII Rajd Eleganta z Mosiny. Rajd... więcej
II Liga Żużlowa
23 maja w Poznaniu w ramach 2 rundy II Ligi spotkają się: SpecHouse PSŻ Poznań... więcej
W pogoni za Tarpanem
23 maja Automobilklub Wielkopolski we współpracy z Muzeum Narodowym Rolnictwa i... więcej
Zawody Kartingowe
21-23 maja na Torze Poznań, Automobilklub Wielkopolski organizuje I rundę... więcej
ASWP Tor Poznań Track Day
19 maja odbędzie się V edycja  imprezy Tor Poznań Track Day - Amatorskie... więcej
DMPJ grupa E
18 i 19 maja w Lesznie zostaną rozegrane 7 i 8 runda Drużynowych Mistrzostw... więcej
e-WINNER 1. LIGA ŻUŻLOWA
18 maja w Gnieźnie w ramach zaległej 1 rundy I Ligi spotkają się: Aforti Start... więcej
e-WINNER 1. LIGA ŻUŻLOWA
17 maja w Gnieźnie w ramach 6 rundy I Ligi spotkają się: Aforti Start Gniezno... więcej
wyrazy współczucia
Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy informację,  o odejściu na wieczny... więcej
MSPZ
16 maja na Torze motocrossowym w Obornikach Wlkp. odbędzie się I runda... więcej

Uchwały

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2019 - 2023:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Uchwała Nr 25/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Sportowy Klub Motocyklowy Mad Motors z siedzibą 64-100 Leszno ul. Gronowska 46 NIP 6972380482, Regon 388115722.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 24/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Klub SMX Motocyklon Gniezno z siedzibą Gniezno ul. Witkowska 117

NIP 784-252-41-38, Regon 387684317.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 23/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Klub Sportowy Shifter Karting Racing Team z siedzibą 62-069 Dąbrowa ul. Okrężna 22 KRS nr. 0000833996 NIP 7773359698, Regon 385823364.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 22/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Klub Motorowy Motocross Zaborowo z siedzibą 64-100 Leszno ul. Pankiewicza 81 KRS nr. 0000510495 NIP 7642663007, Regon 332073502.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  21/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 13 lutego 2021 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt 4, § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Żużlowego Polonia Piła z siedzibą 64-920 Piła ul. Bydgoska 1,

wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000510495, Regon: 302073502, NIP: 7642663007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 20/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2021.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1 pkt 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2021 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 19/Z/2021

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 13 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu za rok 2020

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2020, którego:

 

- wpływy ogółem wynoszą                                             237.759,28 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                             229.962,67 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi                     7.796,61 zł

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 18/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z 29 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie związku § 21 pkt 1 i 3 oraz § 51 pkt 5  w  związku § 35 ust.2 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Po wyrażeniu zgody przez Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Spółkę: One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 ,Regon: 341347403, NIP: 9562301527, KRS 0000438362

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 17/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 28 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego o wyrażenie zgody na  przyjęcia członka rzeczywistego

 

Na podstawie § 21 pkt 1 i 3 w  związku § 35 ust.2 pkt 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Na podstawie deklaracji członkowskiej (załącznik nr 1), uchwały zarządu spółki z 20.11.2020 r. (załącznik nr 2), pismo spółki z 23.11.2020 r. (załącznik nr 3), postanawia się zwrócić do Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego o wyrażenie zgody na przyjęcie w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego spółki One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 (projekt Uchwały załącznik nr 4).

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezesowi ZO PZM w Poznaniu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

One Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 jest członkiem wspierającym Polskiego Związku Motorowego na podstawie Uchwały Zarządu Okręgu PZM w Poznaniu nr 44/Z/2017 z 6 czerwca 2017 r. 

One Sport sp. z o.o. pismem z 23.11.2020 r., załączając  wymagane dokumenty, zwrócił się do ZO PZM w Poznaniu o przyjęcie w poczet członków rzeczywistych PZM. W piśmie Spółka podkreśliła dobrą dotychczasową współpracę z Zarządem Okręgu w Poznaniu i klubami żużlowymi z okręgu.

Zarząd Okręgowy bardzo dobrze ocenia dotychczasową współpracę z One Sport sp. z o.o. i mając na uwadze chęć rozwijania działalności Spółki w sporcie żużlowym uznaje za celowe, przyjęcie One Sport sp. z o.o. w poczet członków rzeczywistych PZM. Jednocześnie uznając prawo podmiotu do wyboru okręgu w którym chce realizować swoją działalność podejmuje niniejszą uchwałę.

Zarząd Okręgowy w Poznaniu liczy na przychylne potraktowanie wniosku Zarządu Okręgu i Spółki dla dobra rozwoju sportu żużlowego w Polsce.

 

 

Uchwała Nr 16/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 listopada 2020 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2021 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM                 w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2021 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 241 200,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 166 450,00 zł (zwiększenie     w stosunku do roku 2020 o kwotę 9 790,00 zł).

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 74 750,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                               – 25 000,00 zł,

- sport samochodowy                                     –   4 500,00 zł, 

- sport motocyklowy                                       –   4 500,00 zł, 

- sport kartingowy                                           –   3 000,00 zł, 

- sport żużlowy                                               –   3 500,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                            –   5 000,00 zł, 

- BRD                                                               -    4 500,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 215 700,00 zł w tym
       osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 160 000,00 zł.

4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM     w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  15/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2020.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. Pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez ZO PZM w Poznaniu na rok 2020 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  14/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 15 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się             co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Spółkę: TRACK DAY Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą 62-040 Puszczykowo ul. Gołębia 4D,  

Regon: 385548159, NIP: 7831812974, KRS 0000828733

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 13/Z/2020

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia wykonania preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu za rok 2019

 

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami i informacją OKR z badania wykonania preliminarza zarządu okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza wykonanie preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2019, którego:

- wpływy ogółem wynoszą                                               300 423,98 zł

- wydatki ogółem wynoszą                                               299 770,09 zł

- saldo wpływów i wydatków (zysk) wynosi                           653,89 zł

2. Zarząd Okręgowy PZM akceptuje wykorzystanie środków finansowych z lat ubiegłych na kwotę 3 700,00 zł na pokrycie kosztów Okręgowego Zjazdu Delegatów PZM w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 12/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 5 i 6 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 07 marca 2020 roku

- godz. 11:00, pierwszy termin,

- godz. 11:15, drugi termin.

 

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu na Torze „Poznań” w Przeźmierowie

ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

 

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu w dni 07.03.2020 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2019.  

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM

w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 11/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2020 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu na rok 2020 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 236 200,00 zł.

 

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 156 660,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2019 o kwotę 12 268,00 zł).

 

3. Wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 79 540,00 zł.

 

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1 Okręgowych Komisji                                      – 25 000,00 zł,

- sport samochodowy                                            –   4 500,00 zł, 

- sport motocyklowy                                             –   4 500,00 zł, 

- sport kartingowy                                                 –   3 000,00 zł, 

- sport żużlowy                                                      –   3 500,00 zł, 

- sport popularny i turystyka                                 –   5 000,00 zł, 

- BRD                                                                    -    4 500,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 210 700,00 zł w tym
       osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 151 000,00 zł.
 

4.3. Okręgowej Komisji Rewizyjnej – 500,00 zł.

§ 2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM     w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 10/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 58/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2019 r.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się,  co następuje:

§ 1

W uchwale nr 58/Z/2018 z dnia 15 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, zatwierdza preliminarz budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2019 przyjmując wpływy i wydatki na kwotę 285 290,00 zł.

2. Wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie 168 928,00 zł (zwiększenie           w stosunku do roku 2018 o kwotę 4 538,00 zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 12 200,00 zł.

3. Wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 103 162,00 zł (w tym wpłata nawiązki na rzecz BRD w kwocie 300,00 zł oraz składki SOS w kwocie 5 665,00 zł) i otrzymane darowizny na kwotę 1 000,00 zł.

4. Wydatki w poszczególnych działach:

4.1. Okręgowych Komisji                                              –  64 150,00 zł,

- sport samochodowy                                                    –     5 500,00 zł, 

 - sport motocyklowy                                                     –     9 800,00 zł,

 - sport kartingowy                                                         –     3 850,00 zł,

 - sport żużlowy                                                             –     7 000,00 zł,

 - sport popularny i turystyka samochodowa                –     7 000,00 zł,

 - BRD (w tym 300,- zł z tytułu nawiązki)                   -    31 000,00 zł.

 

4.2. Realizacji działalności statutowej – 220 140,00 zł w tym:
- koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,00 zł,
- koszty administracyjne – 16 240,00 zł.

4.3. Pokryte z dotacji i darowizn – 1 000,00 zł.”

§ 2 skreśla się.

§ 3 otrzymuje numerację „§ 2.”

§ 2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr  9 /Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulaminy:

- Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                           - zał. nr 1.

- Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                             - zał. nr 2.

- Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                - zał. nr 3.

- Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                     - zał. nr 4.

- Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki              - zał. nr 5.

- Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego          - zał. nr 6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

 

Uchwała Nr  8/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2019 - 2023 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  7/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada 2019 r.

w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2019 - 2023 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  6/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  30 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 czerwca 2019 r. w sprawie

 powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega § 1 punkt 1, który otrzymuje brzmienie:   

Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:           

- Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                     - Zdzisław Horoński.

- Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                       - Ryszard Obst.

- Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                           - Tomasz Kędziora.

- Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                - Daniel Bzyl.

- Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki           - Norbert Frydrychowicz.

- Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego   - Przemysław Piotrowski.

 

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  5/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie FOUR WD RALLYE z siedzibą Suchy Las ul. Obornicka 164 NIP 9721299241, Regon 382741559, KRS 0000774587

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  04/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2, ust. 2, § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Polski Związek Stuntu „Polish Stunt Cup” z siedzibą 63-700 Krotoszyn ul. Łąkowa 15a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000375705

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 3/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

Na podstawie § 51 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                     - Zdzisław Horoński.

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                         - Ryszard Obst.

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                           - Tomasz Kędziora.

Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                - Daniel Bzyl.

Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki          - Norbert Frydrychowicz.

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego            - Piotr Monkiewicz.

 

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez

    Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM

    o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  2/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 29 czerwca 2019.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 1/Z/2019

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z 24 marca 2019 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 53 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

            Julian Nowak                     Wiceprezes ds. Sportu

            Ryszard Śliwiński              Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

            Przemysław Piotrowski      Wiceprezes ds. Organizacyjnych

            Józefa Pietrucha                Skarbnik

            Bartosz Bieliński                Członek Prezydium

            Paweł Pęcak                      Członek Prezydium

 

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z 24 marca 2019. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2015 - 2019:




 

Uchwała Nr  62/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2019.

 

Na podstawie § 51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się,  co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2019 (załącznik nr 1).

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 61/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2018

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu za rok 2018, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                       7 717,10  zł;

- zamyka się wynikiem finansowym zysk w wysokości                666,21  zł.

 

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2018 r. – (załącznik nr 1a, 1b);

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2018– (załącznik nr 2);

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2018 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załączniki 1a, 1b, 2, 3

 

Uchwała Nr 60/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 2 lutego 2019r.

w sprawie liczby mandatów dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 49 pkt 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM przydziela mandaty na Okręgowy Zjazd PZM wg. zasady jeden mandat na każdych 100 członków z opłaconymi składkami za 2018 rok.

§ 2

Kluby Zarządu Okręgowego PZM otrzymują następującą ilość mandatów:

 

1.Amatorski Klub Sportowy LESZCZYŃSKIE BYKI - 1

2.Autoklub Poznański OCTAVIUS - 1

3.Automobil Klub Turek - 1

4.Automobilklub Kaliski - 1

5.Automobilklub Leszczyński - 3

6.Automobilklub Ostrowski - 2

7.Automobilklub Wielkopolski - 15

8.Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe  START - 1

9.Klub Motorowy CEN - TUR - 1

10.Klub Motorowy MKS Nekla - 1

11.Klub Motorowy TKKF WINOGRADY - 1

12.Klub Sportowy UNIA Leszno - 1

13.Klub Turystyki Motorowej PTTK SOKÓŁ - 1

14.Klub Żużlowy Polonia Piła - 1

15.Miejski Klub Sportowy TUR-MOT - 1

16.Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe - 1

17.Motoklub UNIA - 1

18.Motoklub Wielkopolski - 1

19.Ognisko TKKF Motocykle Ciężkie - 1

20.Ostrowski Klub Motocrossowy - 1

21.Poznańskie Stowarzyszenie Żużla - 1

22.Racing Club Leszno - 1

23.Rawicki Klub Sportowy KOLEJARZ - 1

24.Sportowa Spółka Akcyjna UNIA Leszno - 1

25.Stowarzyszenie Miłośników BMW i innych Pojazdów Zabytkowych - 1

26.Stowarzyszenie Miłosników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS - 1

27.Stowarzyszenie OTS Motoklub Oborniki - 1

28.Stowarzyszenie Polski Związek Stuntu "Polish Stunt Cup" - 1

29.Towarzystwo Motorowe Drogbud Cross ATV Piła - 1

30.Towarzystwo Żużlowe OSTROVIA - 1

31.TŻ Ostrowia Spóła Akcyjna - 1

32.Towarzystwo Żużlowe START Gniezno - 1

33.Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe - 4

§ 3

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o liczbie mandatów przypadających na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 59/Z/2019

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 lutego 2019 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 47 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu na dzień 24 marca 2019 roku  godz. 11.00, na Torze „Poznań”

w Przeźmierowie ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

w Poznaniu  w dniu 24 marca 2019 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 58/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2019 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 168 928,00 zł (zwiększenie w stosunku do roku 2018 o kwotę 4 538,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 73 872,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2019 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                         – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                               – 5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                            – 5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                                   – 3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                                        – 3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                                    – 7 600,00 zł; 

BRD                                                                      - 5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 57/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 56/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 47/Z/2017 z dnia 9 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

164 390,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 8 600,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 93 910,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 800,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 267 700,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                         –     46 950,-

sport samochodowy                                            –       5 500,-   

sport motocyklowy                                               –     11 200,-

sport kartingowy                                                   –       3 850,- 

sport żużlowy                                                        –       6 500,- 

sport popularny i turystyka samochodowa           –     14 000,-

BRD                                                                      -        5 900,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 218 950,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 800,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr 56/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 47/Z/2017 z dnia 9 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

164 390,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 8 200,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 99 410,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę

800,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę

272 800,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach

w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                       –     55 200,-

sport samochodowy                                         –       5 500,-   

sport motocyklowy                                          –     11 200,-

sport kartingowy                                              –       3 850,- 

sport żużlowy                                                   –       6 150,- 

sport popularny i turystyka samochodowa       –     22 600,-

BRD                                                                  -        5 900,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 215 800,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 136 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 800,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uchwała Nr 55/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 06 października 2018. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  54/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

zmienionej Uchwałą Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

zmienionej Uchwałą 39/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, w punkcie 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

- Punkt 5:

„Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej

Przewodniczący      - Ryszard Śliwiński             - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Bonczyk Maciej                 - Stowarzyszenie „OKTAVIUS”

                                   - Mika Agnieszka                - Automobilklub Leszczyński

                                   - Matysiak Marek                 - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Parysek Mariusz               - Automobilklub Wielkopolski

                                   - Piotrowski Przemysław    - ZO PZM

                                   - Pospieszny Krzysztof      - Automobilklub Wielkopolski

                                - Urbaniak Krzysztof  - Automobilklub Ostrowski            „

- Punkt 6:

„Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej

Przewodniczący      - Musielak Maurycy            - WZ LZS                             

                                   - Cichocki Łukasz               -  PTTK SOKÓŁ Szamotuły

                                   - Piotrowski Przemysław    - ZO PZM

                                   - Twardowski Tomasz         - WZ LZS

                                   - Zawitowski Zbigniew       - TKKF Motocykle Ciężkie”

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej oraz  Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Motocyklowej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  53/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 października 2018.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

zmienionej uchwałą Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

zmienionej uchwałą Nr  38/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik nr 1,  w punkcie 5 i 6, które otrzymują brzmienie:

- Punkt 5

„Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej: 8 osób”

- Punkt 6

„Okręgowa Komisja Sportu Popularnego i Turystyki Motocyklowej: 5 osób”

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  52/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  06 października 2018.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 4/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015 w sprawie

 powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega § 1 punkt 1, który otrzymuje brzmienie:                     

- Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                           - Zdzisław Horoński

- Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                            - Ryszard Obst

- Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                               - Tomasz Kędziora                   

- Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego                                                    - Julian Nowak

- Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej  - Ryszard Śliwiński

- Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej   - Maurycy Musielak

- Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                        - Piotr Monkiewicz

2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 51/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 6 października 2018 r.

w sprawie odwołania członka Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 51 pkt. 10 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się

co następuje:

§ 1

W związku z ustaniem członkostwa w klubie będącym członkiem rzeczywistym PZM odwołuje się ze składu Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu:

Pana Norberta Kuźniaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 50/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2017

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu za rok 2017, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                       7 050,89  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości           1 013,83  zł

 

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2017 r. – (załącznik nr 1a, 1b).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2017– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2017 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

załącznik nr 1a i 1b

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

 

Uchwała Nr  49/Z/2018

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 3 lutego 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2018.

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2018 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  48/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 09 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Polski Związek Stuntu „Polish Stunt Cup”

z siedzibą w Krotoszynie ul. Łukasiewicza 154

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 47/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 grudnia 2017 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2018 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 164 390,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2017 o kwotę 15 150,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 78 410,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2018 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 

1. Koszty Okręgowych Komisji               – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                    –  5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                   –  5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                       –   3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                            –   3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                       –   7 600,00 zł; 

BRD                                                           -   5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 46/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 30 września 2017. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym                         w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 45/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 35/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 grudnia 2016 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2017 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 35/Z/2016 z dnia 17 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM, na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM

w Poznaniu, przyjmując wpływy stałe z Zarządu Głównego PZM w kwocie

179 540,- zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 4 180,- zł), zwiększone o pozostałe środki z ZG PZM w kwocie 18 960,- zł jak również wpływy z pozostałych źródeł (zewnętrznych) na kwotę 117 480,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 2 000,- zł. zatwierdza skorygowany preliminarza budżetowy Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2017 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 317 980,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza wydatki w poszczególnych działach

w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  105 440,-

sport samochodowy                                           –      7 300,-   

sport motocyklowy                                              –    27 000,-

sport kartingowy                                                  –      6 650,- 

sport żużlowy                                                       –      4 250,- 

sport popularny i turystyka samochodowa        –      8 900,-

BRD                                                                          -     51 340,-

 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 209 540,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 137 250,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 2 000,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr  44/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka wspierającego

Polskiego Związku Motorowego

 

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków wspierających Polskiego Związku Motorowego One Sport sp. z o.o. 87-100 Toruń ul. Harcerska 12/52 Sąd Rejonowy w Toruniu,VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000438362, NIP:  956-230-15-27, REGON: 341347403KRS

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 43/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Rokietnickiego Stowarzyszenia Rozwoju „Idea, Człowiek, Przyszłość”, z siedzibą 62-090 Rokietnica os. Kalinowe 2B/8, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000383256

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 42/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Rajdowy Pleszew, z siedzibą 63-300 Pleszew ul. Poznańska 57/3, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000356688

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 41/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 2 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Spółki Start Gniezno Spółka Akcyjna 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 25, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod. Nr 0000445759

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  40/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 06 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Automobil Klub Turek z siedzibą w Turku ul. S. Żeromskiego 13a

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  39/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

zmienionej Uchwałą Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 4

-  tiret 3 otrzymuje brzmienie: „-Kuźbicki Andrzej  - ŻKS KOLEJARZ Rawicz”.

-  tiret 4 otrzymuje brzmienie: „-Radosław Strzelczyk – TŻ OSTROVIA”.

-  tiret 6 otrzymuje brzmienie: „ – Przemysław Filipiak – PSŻ Poznań”.

- dodaje się tiret 10 który otrzymuje brzmienie: „- Mikołajczak Piotr - GTM Start Gniezno”

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  38/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 lutego 2017.

w sprawie zmiany uchwały Uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

zmienionej uchwałą Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 9 otrzymuje brzmienie:    

   „Okręgowa Komisja Sportu Żużlowego: 10 osób”

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  37/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2017.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2017 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 36/Z/2017

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 lutego 2017r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2016

 

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM, po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2016, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                      6 089,56  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości          408,69  zł

2.  Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2016 r. – (załącznik nr 1).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2016– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2016 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

Uchwała Nr 35/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 grudnia 2016 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2017 r.

 

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 540,00 zł (zmniejszenie w stosunku do roku 2016 o kwotę 4 180,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 63 260,00 zł zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2017 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 242 800,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 

1. Koszty Okręgowych Komisji                        – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                              – 5 500,00 zł; 

sport samochodowy                                             – 5 500,00 zł; 

sport kartingowy                                                  – 3 850,00 zł; 

sport żużlowy                                                      – 3 850,00 zł; 

sport popularny i turystyka                                 – 7 600,00 zł; 

BRD                                                                     - 5 500,00 zł; 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 210 000,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,00 zł;
· koszty administracyjne – 15 500,00 zł.

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł.

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

 

Uchwała Nr  34/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  17 grudnia 2016.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

zmienionej Uchwałą Nr 33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 listopada 2016.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 5 tiret 7 otrzymuje brzmienie:  

   „- Mariusz Parysek - Automobilklub Wielkopolski”.

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Popularnego i Turystyki Samochodowej

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  33/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  29 listopada 2016.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

zmienionej Uchwałą Nr 11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.Zmianie ulega załącznik nr 1, który w punkcie 2 tiret 2 otrzymuje brzmienie:       

   „-Krzysztof Howil - Motoklub UNIA”.

2. Pozostała część Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  32/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 16 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 31/Z/16 z dnia 8 listopada 2016 r.

dotyczącej przyjęcia członka rzeczywistegoPolskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

§ 1 uchwały nr 31/Z/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

TŻ Ostrovia Spółka Akcyjna ( w organizacji) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

ul. Piłsudskiego 64

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  31/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 08 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Żużlowe Ostrovia Spółka Akcyjna ( w organizacji) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Piłsudskiego 64

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  30/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM – TECH z siedzibą 61-655 Poznań ul. Lazurowa 16/99  Wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000396992

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uchwała Nr  29/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Poznański Klub Motorowy PRZEMYSŁAW z siedzibą 61-773 Poznań

Stary Rynek 90  Wpisanego do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu pod nr 380

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr 28/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 01 października 2016. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

załacznik nr 1

 

 

Uchwała Nr 27/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 01 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 12/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2016 r.

 

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 12/Z/2015 z dnia 19 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 183 720,- zł (zwiększenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 4 070,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 89 380,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 1 500,- zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2016 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 274 600,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  44 600,-

sport samochodowy                                           –    5 500,-    

sport motocyklowy                                              – 12 000,-

sport kartingowy                                                  –   3 850,- 

sport żużlowy                                                       –   4 650,- 

sport popularny i turystyka samochodowa        –   8 600,-

BRD                                                                          -  10 000,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 227 500,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 135 000,- zł
· koszty administracyjne – 17 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  1 000,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 1 500,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Uchwała Nr  26/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Gnieźnieńskie Towarzystwo Motorowe Start Gniezno z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 27/29 wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 0000620753.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  25/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Uczniowskiego Klubu Sportowego „ŻAKI” przy szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Casino w Taczanowie 63-300 Pleszew Taczanów 32 C. Wpisanego do rejestru stowarzyszeń Starosty Pleszewskiego pod nr 12

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  24/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Automobilklubu Konińskiego Konin Pl. Wolności 9,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr  23/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Jarocińskiego Klubu Rajdowego Jarocin ul. Klasztorna 10/14, wpisanego do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Starosty Powiatowego w Jarocinie  pod nr 1/2009

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  22/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Konińskiego Stowarzyszenia Motoryzacyjnego na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „AUTO-MOTO-KLUB” Konin ul. Torowa Boks 393, wpisanego do ewidencji klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Konina  pod nr 16

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  21/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Wrzesińskiego Towarzystwa Motocrossowego Motoklub WRZOS-OFS Września ul. 3 Maja 4, wpisanego do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Wrzesińskiego  pod nr 7

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  20/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Sportów Motorowych „KĄKOLEWO” 62-065 Grodzisk Wlkp. Kąkolewo 23 , wpisanego do rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń pod poz. nr 0000316420

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 19/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 9/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01.05.2016 r.

załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  18/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Motoklub Wielkopolski z siedzibą w Dąbrowie gm. Dopiewo  ul. Okrężna 3 wpisany do ewidencji klubów sportowych Starosty Poznańskiego w Poznaniu pod numerem EKS-117

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 17/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016r.

w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 5 i 6 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 23 kwietnia 2016 roku

 - godz. 11.00, pierwszy termin

- godz. 11.15 drugi termin.

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu na Torze „Poznań” w Przeźmierowie

ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w dni 23.04.2016 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2015. 

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  16/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2016.

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 4 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2016 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 15/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 lutego 2016r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2015

Na podstawie §51 pkt. 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2015, który:

- wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę                      12 141,13  zł

- zamyka się wynikiem finansowym zysków w wysokości                 5,57  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2015 r. – (załącznik nr 1).

- Rachunek Zysków i Strat za rok 2015– (załącznik nr 2).

- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2015 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1 A

Załącznik nr 1 B

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 A

Załącznik nr 3 B

Załącznik nr 3 C

Załącznik nr 3 D

Załącznik nr 3 E

Załacznik nr 3 F

 

Uchwała Nr  14/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Towarzystwo Żużlowe Ostrovia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim ul. Kaliska 35a/5 wpisane do ewidencji klubów sportowych Starosty Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod poz. 77

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  13/Z/2016

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 22 stycznia 2016 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

Na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 1 § 51 pkt. 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym ŻKS Osrtrovia

z siedzibą 93-400 Ostrów ul. Piłsudskiego 64, wpisanego de rejestru ewidencji klubów sportowych Starosty Ostrowskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod nr 52

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 12/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2016 r.

 

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 183 720,00 zł (powiększenie w stosunku do roku 2015 o kwotę 4 070,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 56 280,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2016 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                   – 31 800,00 zł w tym:

sport motocyklowy                                                         – 5 500,00 zł 
sport samochodowy                                                       – 5 500,00 zł 
sport kartingowy                                                            – 3 850,00 zł 
sport żużlowy                                                                 – 3 850,00 zł 
sport popularny i turystyka                                            – 7 600,00 zł 
BRD                                                                                - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 15 700,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr  11/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015.

w sprawie zmiany uchwały Nr 6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej składów osobowych Okręgowych Komisji

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 6/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r. który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  10/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 19 grudnia 2015

w sprawie zmiany uchwały Nr 5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015 r.

dotyczącej liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 5/Z/2015 z dnia 10 października 2015 r. który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 

Uchwała Nr  9/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 2/Z/2015 z dnia 04 lipca 2015 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 8/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 51/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2015 r.

Na podstawie §51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 51/Z/2014 z dnia 20 grudnia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 650,- zł (umniejszenie w stosunku do roku 2014 o kwotę 564,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 100 570,- zł oraz otrzymane darowizny na kwotę 3 500,- zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2015 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 283 720,- zł.

§ 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 –  47 300,-

sport samochodowy                                           –    5 500,-    
sport motocyklowy                                              – 10 000,-
sport kartingowy                                                  –   3 850,- 
sport żużlowy                                                       –   3 850,- 
sport popularny i turystyka samochodowa        –   8 600,-
BRD                                                                          -  15 500,-

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 232 420,- zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,- zł
· koszty administracyjne – 15 500,- zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  500,- zł

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 3 500,- zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr 7/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 10 października 2015. w sprawie opłacenia świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt. 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie świadczeń ubezpieczeniowych w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym      w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  6/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015.

w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2015 - 2019 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  5/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 10 października 2015

w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2015 - 2019 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 4/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

 

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                         - Zdzisław Horoński

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                           - Ryszard Obst

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                              - Tomasz Kędziora

Okregowa Komisja Sportu Żużlowego                                                    - Julian Nowak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej   - Norbert Kuźniak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej     - Maurycy Musielak

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                         - Piotr Monkiewicz

 

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr  3 /Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015.

w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji

 

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Regulaminy:

Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                                            - zał. nr 1

Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                                             - zał. nr 2

Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                                 - zał. nr 3

Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                                      - zał. nr 4

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej     - zał. nr 5

Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej      - zał. nr 6

Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                           - zał. nr 7

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Uchwała Nr  2/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 04 lipca 2015.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

 

Na podstawie § 51, 52, 53, Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

 

Uchwała Nr 1/Z/2015

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 29 marca 2015 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 53 ust. 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

            Julian Nowak                      Wiceprezes ds. Sportu

            Ryszard Śliwiński               Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

Przemysław Piotrowski      Wiceprezes ds. Organizacyjnych

            Józefa Pietrucha                  Skarbnik

            Robert Werle                       Członek Prezydium

Paweł Pęcak                        Członek Prezydium

 

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z dnia 29 marca 2015. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Poniżej publikujemy treść uchwał

ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO

w Poznaniu
podjętych podczas kadencji 2011 - 2015:




 

 

Uchwała Nr 58/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015r.

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr 54/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 47 pkt 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr 54/Z/2015 z dnia 17 stycznia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.pkt. 14 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„14.Zgłaszanie  kandydatów na członków Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

2.pkt. 16 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„16.Wybory do Zarządu Okręgowego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

3.pkt. 19 porządku obrad otrzymuje następujące brzmienie:

„19.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące wyboru Zarządu Okręgowego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, oraz na Walne Zgromadzenie Delegatów.”

§2

 1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.
 2. Integralną część uchwały stanowi załącznik nr 1.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

 

Uchwała Nr  57/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2015.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2015 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

 

Uchwała Nr 56/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2015r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2014

 

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

 1. Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2014,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą           11 610,71  zł

- wynik finansowy netto – zysk                                                                         40,52  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2014 r. – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2014– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2014 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr. 1

załącznik nr 1a

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Uchwała Nr 55/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015r.

w sprawie liczby mandatów dla członków rzeczywistych na Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 49 pkt. 2 i 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM przydziela mandaty na Okręgowy Zjazd PZM wg. zasady jeden mandat na każdych 100 członków z opłaconymi składkami za 2014 rok.

§ 2

Kluby Zarządu Okręgowego PZM otrzymują następującą ilość mandatów:

1

Automobilklub Wielkopolski

20

2

Automobilklub Kaliski

1

3

Automobilklub Koniński

0

4

Automobilklub Leszczyński

1

5

Automobilklub Ostrowski

2

6

Motoklub „UNIA” Poznań

1

7

KS „UNIA” Leszno

2

8

UNIA Leszno S.A.

1

9

Autoklub Poznański Octavius

1

10

PKM „PRZEMYSŁAW”

0

11

Wielkopolski Związek Inwalidów „CENTUR”

1

12

Ognisko TKKF „MOTOCYKLE CIĘŻKIE”

1

13

WZ LZS Poznań

5

14

MKM „TUR – MOT” Turek

1

15

KM „WINOGRADY” Poznań

1

16

RKS „KOLEJARZ” Rawicz

1

17

PTTK „SOKÓŁ” Szamotuły

1

18

Ostrowski Klub Motocrossowy

1

19

„MOTOKLUB” Oborniki

2

20

Stow. Miłośników BMW

1

21

UKS „ŻAKI” Taczanów

1

22

ŻKS „Ostrovia”

1

23

TŻ „START” Gniezno

1

24

Start Gniezno S.A.

1

25

Klub Żużlowy „Victoria” Piła

1

26

Poznańskie Stowarzyszenie Żużla

1

27

Wrzesińskie Towarzystwo Motocrossowe „WRZOS”

0

28

AKS „Leszczyńskie Byki”

1

29

Konińskie Stowarzyszenie „Auto Moto Klub”

0

30

MKS Nekla

1

31

TM „Drogbud Cross ATV” Piła

1

32

SSM „Kąkolewo”

0

33

Stow. „Rajdowy Pleszew”

0

34

Jarociński Klub Rajdowy

1

35

Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju IDEA, CZŁOWIEK, PRZYSZŁOŚĆ

1

36

RACING CLUB LESZNO

1

37

Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli MIKRUS

1

38

Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno-Technicznych SIM-TECH

2

39

Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe

1

§ 3

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o liczbie mandatów przypadających na Okręgowy Zjazd PZM w Poznaniu

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 54/Z/2015

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 stycznia 2015 r.

w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 47 pkt 1 i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu na dzień 29 marca 2015 roku  godz. 11.00, na Torze „Poznań” w Przeźmierowie ul. Wyścigowa 3 w budynku dyrekcji.

2. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu  w dniu 29 marca 2015 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1

 

Uchwała Nr  53/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

  Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

 Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Sportowego „SPEEDWAY – POLONIA” Piła z siedzibą 64-920 Piła ul. Bydgoska - Stadion, wpisanego de rejestru (stowarzyszeń) pod poz. 0000315909 na mocy Postanowienia Sadu Rejonowego w Poznaniu – Nowe miasto-Wilda

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  52/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

 Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

 Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego Spółka z o.o. z siedzibą 61-738 Poznań Plac Wolności 9/5 A, działającej na podstawie umowy spółki objętej aktem notarialnym (Numer Repertorium A.19291/2009)

 § 2

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwała Nr 51/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 20 grudnia 2014 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2015 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 179 650,00 zł (umniejszenie w stosunku do roku 2014 o kwotę 564,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 60 350,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2015 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

 1. Koszty Okręgowych Komisji         – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy  – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                    – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                         – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa   – 7 600,00 zł 

 • BRD                                       - 5 500,00 zł 

 2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 18 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

 §3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 

 

Uchwała Nr 50/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia  18 października 2014 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Mosińskie Towarzystwo Motocyklowe z siedzibą 62-050 Mosina ul. Farbiarska 21

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 49/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 18 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 43/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2013 r.

dotyczącej projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2014 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 43/Z/2013 z dnia 21 grudnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 214,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 118,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 135 386,00 zł oraz otrzymane dotacje i darowizny na kwotę 4 400,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2014 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę  320 000,00 zł.

 1. § 2 otrzymuje brzmienie:
  Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                               – 103 800,00 zł w tym:

 • sport samochodowy                                            –   8 500,00 zł 

 • sport motocyklowy                                             – 12 550,00 zł 

 • sport kartingowy                                                 –   5 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                      –   4 400,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa         – 19 100,00 zł 

 • BRD                                                                    -  53 400,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 211 300,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 14 500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna –  500,00

4. Koszty pokryte z dotacji i darowizn – 4 400,00

§2

 1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

   2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Uchwała Nr 48/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 18 października 2014. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Klubu SOS PZMOT

 

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Klubie SOS PZMOT działaczom wyszczególnionym                         w załączniku nr 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Zalacznik nr 1

 

Uchwała Nr  47/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Poznańskie Stowarzyszenie Żużla z siedzibą 60-622 Poznań ul. Lazurowa 12/49

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uchwała Nr  46/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 28 czerwca 2014 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego z siedzibą 60-622 Poznań ul. Warmińska 1, wpisanego de rejestru (stowarzyszeń) Kultury Fizycznej nieprowadzących działalności pod poz. ST 109

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała Nr  45/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 luty 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2014.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2014 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 1


Uchwała Nr 44/Z/2014

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 lutego 2014r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2013

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2013,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą   10 460,08  zł

- wynik finansowy netto – zysk 3,36  zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31.12.2013 r. – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2013– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2013 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załącznik nr 1

  Załącznik nr 1 a

  Załącznik nr 2

  Załącznik nr 3


 

Uchwała Nr 43/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 21 grudnia 2013 r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2014 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 214,00 zł (wzrost w stosunku do roku 2013 o kwotę 118,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 59 786,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2014 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                            – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                           – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                                – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                     – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 7 600,00 zł 

 • BRD                                                                    - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 20 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.

 


Uchwała Nr 42/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Żużlowego VICTORIA PIŁA  z siedzibą 64-920 Piła ul. Łączna 23/15 wpisanego do rejestru stowarzyszeń w Starostwie Pilskim pod poz. Nr 24/06

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  41/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Spółdzielczego Klubu Sportowego „START” Gniezno z siedzibą 62-200 Gniezno ul. Wrzesińska 25 wpisanego do rejestru stowarzyszeń Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki UW pod poz. Nr 67

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  40/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Klubu Motorowego Ostrów z siedzibą 63-400 Ostrów Wlkp. Ul. Długosza 7 wpisanego do rejestru stowarzyszeń w Sądzie Rejonowym w Poznaniu pod poz. Nr 0000 10 1132

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 39/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 26 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 31/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2013 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale nr 31/Z/2012 z dnia 15 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie:

 Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 096,00 zł (spadek w stosunku do roku 2012 o kwotę 18 290,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 148 000,00 zł oraz otrzymane dotacje na kwotę 3 000,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2013 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 331 096,00 zł.

2)  § 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji                                 – 98 550,00 zł w tym:

·           sport motocyklowy                                              –   5 500,00 zł 

·           sport samochodowy                                           – 14 400,00 zł 

·           sport kartingowy                                                  –   3 850,00 zł 

·           sport żużlowy                                                       – 13 750,00 zł 

·           sport popularny i turystyka samochodowa        – 16 050,00 zł 

·           BRD                                                                          - 45 000,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 228 546,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 17 546,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna – 1 000,00

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 


Uchwała Nr 38/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 26 października 2013. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1
Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu

 Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu

§ 3

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

   Załącznik nr 1


Uchwała Nr  37/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 11 maja 2013 r.

w sprawie upoważnienia Prezesa ZO PZM w Poznaniu

 

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgu PZM w Poznaniu upoważnia Prezesa Macieja Jankowskiego do prowadzenia rozmów w sprawie pozyskania nowej siedziby ZO PZM w Poznaniu po ewentualnej sprzedaży lokalu przy ul. Cześnikowskiej 30 w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr  36/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 11 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Rokietnickie Stowarzyszenie Rozwoju „Idea, Człowiek, Przyszłość” z siedzibą 62-090 Rokietnica Os. Kalinowe 2B/8

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr  35/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Inicjatyw Motoryzacyjno – Technicznych „SIM – TECH” z siedzibą 60-655 Poznań ul. Lazurowa 16/99

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr  34/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 luty 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2013.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2013 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Załacznik nr 1


Uchwała Nr  33/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 09 luty 2013 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym klubu Voyager Klub Polska z siedzibą w Poznaniu oś Rusa 121/12

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 32/Z/2013

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 9 lutego 2013r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu

za rok 2012

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1.   Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu 

     Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2012,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą         15.371,80 zł

- wynik finansowy netto – zysk                                                  3.681,48 zł

2.      Integralną częścią uchwały są załączniki:

         - Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 – (załącznik nr 1).

         - Rachunek Zysków i Strat za rok 2012– (załącznik nr 2).

         - Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2012 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 31/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2013 r.

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 180 096,00 zł (spadek w stosunku do roku 2012 o kwotę 18 290,00 zł) oraz przewidywane  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 59 904,00 zł. zatwierdza projekt preliminarza budżetowego Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na rok 2013 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 240 000,00 zł

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                           – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                          – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                               – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                    – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 7 600,00 zł 

 • BRD                                                                   - 5 500,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 125 000,00 zł
· koszty administracyjne – 20 000,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.


 

Uchwała Nr 30/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 15 grudnia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 10/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r.

w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

W paragrafie nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu,

przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 198 386,00 zł (wzrost w stosunku do 2011 roku o kwotę 12 772,00 zł), wpływy z pozostałych źródeł w wysokości 162 003,00 zł oraz otrzymane dotacje w kwocie 3 000,00 zł, zatwierdza korektę preliminarza na rok 2012 po stronie wpływów i wydatków na łączną kwotę 363 389,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza korektę preliminarza wydatków w poszczególnych działach w następujący sposób:

1. Koszty Okręgowych Komisji     – 109 600,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy              – 32 100,00 zł 

 • sport samochodowy            – 12 500,00 zł 

 • sport kartingowy                  – 4 000,00 zł 

 • sport żużlowy                      – 13 500,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa        – 15 500,00 zł 

 • BRD                                      - 32 000,00 zł 

2. Koszty realizacji działalności statutowej – 249 789,00 zł w tym:
· koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 124.000,00 zł
· koszty administracyjne – 20.500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

4. Koszty pokryte z dotacji, subwencji celowych – 3 000,00 zł

§2

1. Pozostała treść uchwały, pozostaje bez zmian.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Uchwała Nr 29/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 listopada2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego START Gniezno Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uchwała Nr 28/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 05 października 2012. w sprawie opłacenia składek członkowskich

 Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

 

Załącznik nr. 1

 


Uchwała Nr  27/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Ludowego Klubu Sportowego Piast z siedzibą w Śremie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  26/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Skockiego Towarzystwa Sportowego Klubu Sportowego MOTOR z siedzibą w Skokach

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uchwała Nr  25/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Stowarzyszenia Klub Motorowy Bednary z siedzibą w Rosnówku – Komorniki Wlkp.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

Uchwała Nr  24/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Pilskiego Klubu Żużlowego POLONIA z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 

Uchwała Nr  23/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 02 Czerwca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Automobilklubu Nadnoteckiego z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  22/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia kalendarza imprez na rok 2012.

 

Na podstawie § 51 pkt. 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego i § 7 ust. 1. pkt. 5 Regulaminu Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu, uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Kalendarz Imprez na rok 2012 (załącznik nr 1)

2. Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego

    w Poznaniu do nanoszenia zmian w kalendarzu w trakcie roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego  w Poznaniu i Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 

 


 

Uchwała Nr  21/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 6/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2011 – 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 6/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 


 

Uchwała Nr  20/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2011 – 2015 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 5/Z/2011 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 17 maja 2011

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

 


 

Uchwała Nr  19/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie orzeczenia o ustaniu członkostwa

w Polskim Związku Motorowym

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Orzeka się o ustaniu członkostwa w Polskim Związku Motorowym Towarzystwa Sportów Motorowych Sokół w Poznaniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr  18/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 31 Marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia członka rzeczywistego

Polskiego Związku Motorowego

 

Na podstawie § 51 pkt 5 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego Stowarzyszenie Miłośników Starych Samochodów i Motocykli „MIKRUS”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała Nr 17/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 30 Marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

 

Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

Klub Żużlowy VICTORIA Piła z siedzibą w Pile

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 16/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 13 Marca 2012r.

w sprawie: przyjęcia członka rzeczywistego Polskiego Związku Motorowego.

  Na podstawie § 51 pkt. 5  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Przyjmuje się w poczet członków rzeczywistych Polskiego Związku Motorowego

„RACING CLUB LESZNO”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 15/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 04 lutego 2012r. w sprawie: zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowegow związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM zgodnie z  § 29 ust. 10 i 11 Statutu Polskiego Związku Motorowego

Na podstawie § 48  Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM zwołuje Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w związku z koniecznością dokonania wyborów uzupełniających delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZM  na dzień 31 marca 2012 roku

- godz. 11.00, pierwszy termin

- godz. 11.15 drugi termin.

2.  Obrady Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu odbędą się w Poznaniu, ul. Cześnikowska 30.

3. Projekt „Porządku Obrad Okręgowego Zjazdu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu w dniu 31.03.2012 roku” stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przesłania zaproszeń na Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu do delegatów którzy otrzymali mandaty na Okręgowy Zjazdu PZM w roku 2011.  

2.Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do poinformowania Zarządu Głównego PZM i członków rzeczywistych Związku działających na terenie Okręgu o terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik nr 1


 

Uchwała Nr  14/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 lutego 2012r. w sprawie składu osobowego Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej.

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej powołuje się do pracy w Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej Panią Annę Sudoł i Pana Krzysztofa Pospiesznego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 13/Z/2012

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 lutego 2012r. w sprawie zatwierdzenia bilansu ZO PZM w Poznaniu za rok 2011

Na podstawie §51 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Zarząd Okręgowy PZM po zapoznaniu się z dokumentami oraz protokołem Okręgowej Komisji Rewizyjnej zatwierdza bilans Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu za rok 2011,

- który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą         7.218,48 zł
- wynik finansowy netto  – zysk                                                      3,80 zł

2. Integralną częścią uchwały są załączniki:
- Bilans ZO PZM sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 – (załącznik nr 1).
- Rachunek Zysków i Strat za rok 2011– (załącznik nr 2).
- Informacja dodatkowa – (załącznik nr 3).

§ 2

Upoważnia się Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do przekazania Bilansu za rok 2011 wraz z załącznikami do ZG PZM.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 12/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie odwołania członków Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego i §7, ust. 1 pkt16 Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu uchwala się co następuje: 

§ 1

W związku z wyborem do Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego i złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu zgodnie z postanowieniami § 23 ust. 3 pkt 1 odwołuje się ze składu Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu:

Pana Zdzisława Horońskiego

Pana Pawła Pęcaka

Pana Roberta Werle

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 11/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 roku w sprawie powołania Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu

Na podstawie § 23 ust. 3 pkt 1.i 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego i §7, ust. 1 pkt13 Regulaminu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu uchwala się co następuje:

§ 1

1. W związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji w Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego odwołuje się ze składu Prezydium ZO PZM w Poznaniu:

Pana Pawła Pęcaka    - Wiceprezesa ds. Sportu

Pana Roberta Werle   - Członka Prezydium

2. Powołuje się do składu Prezydium ZO PZM w Poznaniu:

Pana Juliana Nowaka- Wiceprezesa ds. Sportu

§ 2

Pozostałe paragrafy uchwały 1/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr 10/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu z dnia 10 grudnia 2011r. w sprawie projektu preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012

Na podstawie §51 pkt 4 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd Okręgowy PZM na wniosek Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu zatwierdza projekt preliminarza budżetowego ZO PZM w Poznaniu na rok 2012, przyjmując wpływy z Zarządu Głównego PZM w kwocie 198 386,00 zł – wzrost o kwotę 12 777,00 zł i  wpływy z pozostałych źródeł na kwotę 41 614,00 zł. Ogółem planowane wpływy i wydatki zamykają się kwotą 240 000,00 zł.

§2

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu zatwierdza preliminarz wydatków:

1. Koszty Okręgowych Komisji                               – 31 800,00 zł w tym:

 • sport motocyklowy                                        – 5 500,00 zł 

 • sport samochodowy                                       – 5 500,00 zł 

 • sport kartingowy                                            – 3 850,00 zł 

 • sport żużlowy                                                – 3 850,00 zł 

 • sport popularny i turystyka samochodowa    – 4 900,00 zł 

 • sport popularny i turystyka motocyklowa     – 2 700,00 zł

 • BRD                                                               - 5 500,00 zł  

2.  Koszty realizacji działalności statutowej – 207 200,00 zł w tym:
   · koszty osobowe Zarządu Okręgowego PZM – 124.000,00 zł
   · koszty administracyjne – 20.500,00 zł

3. Okręgowa Komisja Rewizyjna - 1 000,00 zł

§3

Zarząd Okręgowy PZM w Poznaniu upoważnia Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu do sporządzenia zatwierdzonego preliminarza budżetowego na formularzu opracowanym przez ZG PZM.


 

Uchwała Nr 9/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 października 2011. w sprawie opłacenia składek członkowskich Auto-Klub PZM

Na podstawie § 51 pkt 3 Statutu PZM uchwala się co następuje:

§ 1

Przyznaje się - jako nagrodę za działalność społeczną – opłacenie składek członkowskich w Auto-Klubie PZM działaczom wyszczególnionym w załączniku nr1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie sukcesywnie, w miarę upływu terminu uiszczania składek.

Załącznik


 

Uchwała Nr  8/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 4 października 2011. w sprawie składu osobowego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego.

Na podstawie § 51 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

 § 1

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego odwołuje się z Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Pana Mateusza Urbaniaka.

 § 2

Na wniosek Przewodniczącego Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego powołuje się do pracy w Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego Pana Witolda Kędzierskiego - Jachimka.

 § 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uchwała Nr  7/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011
w sprawie zmiany uchwały nr 2/Z/2011 z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.
  

Na podstawie § 52 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

 W §1 uchwały nr 2/Z/2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji tiret 7 otrzymuje brzmienie: -  

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- Piotr Monkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


 

Uchwała Nr  6/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie składów osobowych Okręgowych Komisji.  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Zatwierdza się składy osobowe Okręgowych Komisji na kadencję 2011 - 2015 stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Uchwała Nr   5/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie liczby członków Okręgowych Komisji.  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Zatwierdza się liczby członków Okręgowych Komisji na kadencję 2011 - 2015 określone w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Uchwała Nr  4 /Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu
z dnia 17 maja 2011.
w sprawie Regulaminów Okręgowych Komisji  

Na podstawie § 52 pkt 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1 

Przyjmuje się Regulaminy:

Okręgowej Komisji Sportu Samochodowego                                        - zał. nr 1
Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego                                          - zał. nr 2
Okręgowej Komisji Sportu Kartingowego                                              - zał. nr 3
Okręgowej Komisji Sportu Żużlowego                                                   - zał. nr 4
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej  - zał. nr 5
Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej   - zał. nr 6
Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego                        - zał. nr 7

 

 

Uchwała Nr  3/Z/2011

Zarządu Okręgu Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 17 maja 2011.

w sprawie Regulaminu Zarządu Okręgowego

Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

 

Na podstawie § 51, 52, 53, 54 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Regulamin Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 2/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania Przewodniczących Okręgowych Komisji.

 

Na podstawie § 52 ust. 7 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się:

§ 1

1. Powołuje się następujące osoby na Przewodniczących Okręgowych Komisji:

Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego                                                        - Zdzisław Horoński

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego                                                          - Ryszard Obst

Okręgowa Komisja Sportu Kartingowego                                                              - Tomasz Kędziora

Okregowa Komisja Sportu Żużlowego                                                                   - Julian Nowak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Samochodowej                 - Norbert Kuźniak

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki Motocyklowej                   - Maurycy Musielak

Okręgowa Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Ochrony Środowiska   - Piotr Monkiewicz

2. Upoważnia się przewodniczących Okręgowych Komisji do wystąpienia przez Biuro Zarządu  Okręgowego PZM w Poznaniu do Klubów – członków PZM o wydelegowanie działaczy do pracy w poszczególnych Komisjach.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się przewodniczącym Okręgowych Komisji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała Nr 1/Z/2011

Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Poznaniu

z dnia 27 marca 2011 w sprawie powołania

Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu.

 

Na podstawie § 54 ust. 1 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu w składzie:

         Paweł Pęcak              Wiceprezes ds. Sportu

         Ryszard Śliwiński     Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki

         Michał Rychter          Skarbnik

         Robert Werle              Członek Prezydium

2. Prezesem Zarządu Okręgowego PZM w Poznaniu na podstawie wyboru Okręgowego Zjazdu PZM w Poznaniu z dnia 27 marca 2011. jest Kol. Maciej Jankowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Słowa kluczowe: