Zespół Medyczny (ZM)

  1. Krzysztof Gaweł - Przewodniczący                           

  2. Beata Mass

  3. Artur Gawłowski

  4. Mariusz Rydzkowski

  5. Piotr Stencel

Regulaminy

Na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2011 r. Zespół Medyczny Polskiego Związku Motorowego zatwierdził Regulamin Medyczny PZM, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Regulamin Medyczny PZM

zał. nr 1 - Karta zdrowia zawodnika sportów motorowych (sport motocyklowy i żużlowy)
zał. nr 2 - Międzynarodowa karta zdrowia (sport samochodowy i kartingowy)
zał. nr 3 - Karta zdrowia (sport kartingowy)

 

Regulamin Medyczny PZM

Karta zdrowia zawodnika sportu motorowego (sport motocyklowy i żużlowy)

Międzynarodowa karta zdrowia (sport kartingowy)

Karta zdrowia (sport kartingowy)

Karta wypadkowa + procedura