Zarząd Główny

(Kadencja 2015 - 2019)

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja

1.

Michał Sikora 

Prezes Związku

2.

Arkadiusz Sąsara       Urzędujący Wiceprezes ZG PZM, Skarbnik
3. Robert Werle   Wiceprezes, Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
4. Mirosław Czub  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
5. Piotr Szymański Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
6.    
7. Jacek Bujański  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
8. Jarosław Noworól

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego

9. Romuald Chałas  Członek Prezydium ZG
10. Wojciech Stępniewski Członek Prezydium ZG
11. Łukasz Borowiak   Członek ZG 
12. Monika Budnik Członek ZG 
13. Marek Dobrowolski  Członek ZG 
14. Maciej Wróbel  Członek ZG 
15. Erwin Meisel Członek ZG 
16. Zdzisław Horoński Członek ZG 
17. Ireneusz Igielski  Członek ZG 
18. Andrzej Krzysztofiak Członek ZG 
19. Elżbieta Olszewska Członek ZG 
20. Paweł Pęcak Członek ZG 
21. Michał Rutkowski Członek ZG 
22. Andrzej Polkowski Członek ZG 
23. Sebastian Kołakowski Członek ZG 
24. Krzysztof Studziński Członek ZG 
25. Tadeusz Tomaszewski  Członek ZG 
26. Piotr Trąbski Członek ZG 
27. Krzysztof Tutak Członek ZG 
28. Andrzej Gaszewski Członek ZG