Zarząd Główny

(Kadencja 2015 - 2019)

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja

1.

Michał Sikora 

Prezes Związku

2.

Arkadiusz Sąsara       Urzędujący Wiceprezes ZG PZM
3. Stanisław Reterski  Wiceprezes ZG PZM
Przewodniczący Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki
4. Grzegorz Lewandowski Skarbnik
5. Mirosław Czub  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Kartingowego
6. Piotr Szymański Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego
7. Robert Werle   Przewodniczący Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
8. Jacek Bujański  Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Motocyklowego
9. Jarosław Noworól

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego

10. Romuald Chałas  Członek Prezydium ZG
11. Wojciech Stępniewski Członek Prezydium ZG
12. Łukasz Borowiak   Członek ZG 
13. Monika Budnik Członek ZG 
14. Marek Dobrowolski  Członek ZG 
15. Maciej Wróbel  Członek ZG 
16. Erwin Meisel Członek ZG 
17. Zdzisław Horoński Członek ZG 
18. Ireneusz Igielski  Członek ZG 
19. Andrzej Krzysztofiak Członek ZG 
20. Elżbieta Olszewska Członek ZG 
21. Paweł Pęcak Członek ZG 
22. Michał Rutkowski Członek ZG 
23. Andrzej Polkowski Członek ZG 
24. Sebastian Kołakowski Członek ZG 
25. Krzysztof Studziński Członek ZG 
26. Tadeusz Tomaszewski  Członek ZG 
27. Piotr Trąbski Członek ZG 
28. Krzysztof Tutak Członek ZG 
29. Andrzej Gaszewski Członek ZG