„Z L O T O W I S K O”

 

Zlot dziedzin pozasportowych 

„Z L O T O W I S K O”

„T O R U Ń    P O R U S Z A”

 

Organizatorzy:

Automobilklub Toruński

Przy wsparciu:

Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego
ZAPROSZENIE [pdf]

Głównej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM

Głównej Komisji Caravaningu  PZM

Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych PZM

OM PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu

oraz pomocy

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki w Toruniu

Citroën Polska

TOTAL

PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. Dealer Citroëna w Toruniu

 

 

Impreza inauguruje rozpoczęcie nowego sezonu campingowego i caravaningowego

na zmodernizowanym Campingu „TRAMP” w Toruniu przy ul. Kujawskiej

termin imprezy: 30 maja do 02 czerwca 2013 roku

 

 

cel imprezy:

·       Integracja środowisk pozasportowych PZM

·       Popularyzacja czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu

·       Krzewienie zasad ochrony środowiska naturalnego

·       Popularyzacja odznak krajoznawczych wśród turystów motorowych

·       Aktywizacja ruchowa społeczności motorowej i turystycznej

·       Prezentacja walorów miasta Torunia i okolic

·       Prezentacja miejsca światowego zlotu miłośników Citroëna w 2015 roku

·       Prezentacja zabytkowych samochodów

Władze imprezy:

Dyrektor – Stanisław Marasek

V-ce Dyrektor ds. organizacyjnych – Czesław Nosewicz

V-ce Dyrektor ds. sportowych – Jan Balcerak

V-ce Dyrektor ds. turystycznych – Karol Chełkowski

Kierownik tras i przewodników PTTK – Marian Rochniński

Kierownik rekreacji – Karol Marasek

Kierownik techniczny – Zbigniew Ligocki

Kierownik biura zlotu – Ewa Kozłowska

Kierownik komisji obliczeń – Bartosz Kozłowski

Komisarz ds. ochrony środowiska: Patryk Brejnak

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę

- zakwaterowanie i wpisowe

Zakwaterowanie uczestników na campingu TRAMP w Toruniu ul. Kujawska:

Wymienione niżej kwoty zawierają ceny trzech noclegów (czwartek/piątek, piątek/sobota, sobota/niedziela) oraz udział w popołudniowych trzech biesiadach (czwartek – statek, piątek – Fort IV i sobota – camping „TRAMP”)

1.     Pokoje hotelowe z łazienkami i pokoje w domkach campingowych z łazienkami  – 195,- zł od jednej osoby    dzieci od lat 7 do 16  – 165,- zł

2.     Domki campingowe bez łazienek – 145,- zł od osoby   dzieci od lat 7 do 16 – 115,- zł

3.     campery i przyczepy campingowe na miejscu z przyłączem elektrycznym – 145,- zł od osoby   dzieci od lat 7 do 16  – 115,- zł

4.     namiot własny na polu campingowym: 125,- zł od osoby dzieci od lat 7 do 16 – 95,- zł

5.     dzieci do lat 7 bezpłatnie

6.     istnieje możliwość indywidualnej rejestracji wcześniejszego przyjazdu i późniejszego wyjazdu z imprezy za dodatkową opłatą pod warunkiem dokonania takiej rezerwacji w porozumieniu z organizatorem.

w ramach wpisowego oprócz zakwaterowania wliczone są w powyższe kwoty:

·       rejs statkiem połączony z biesiadą rzeczną

·       transport autokarem camping – Fort IV – Camping

·       zwiedzanie fortu IV z przewodnikiem I pochodniami

·       biesiada wojskowa w Forcie IV

·       biesiada turystyczna na campingu TRAMP

·       zabawa taneczna przy muzyce „na żywo” podczas wszystkich biesiad

·       zwiedzanie miasta i fortyfikacji  z przewodnikiem

·       materiały do zdobywania odznak krajoznawczych

·       materiały rajdowe

wyżywienie uczestników we własnym zakresie. Na terenie campingu istnieje możliwość zakupu śniadań i obiadów w tutejszym zakładzie gastronomicznym.

Proponujemy dodatkowe atrakcje w postaci:

1.     zwiedzenie muzeum piernika z pokazem wypieku własnoręcznie przygotowanych pierników,  seans w Planetarium  - 20 zł od osoby

2.     pobyt w Aqa-parku „OLENDER”w Wielkiej Nieszawce – 20 zł od osoby

3.     autokarowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza w sobotę – 20 zł od osoby

Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 maja 2013 roku. Ilość miejsc ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu.

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Automobilklub Toruński, ul.Ducha świetego 5, 87-100 TORUŃ

at@automobilklubtorunski.pl

i pod nr telefonów + 48 0-56 62-283-61, fax + 48 0-56 622-86-91

wpisowe należy wpłacać na konto AT w banku MILLENIUM:

nr 58 1160 2202 0000 0000 5530 5571

lub w gotówką w siedzibie Automobilklubu Toruńskiego ul.Ducha Świętego 5 w Toruniu.

Po dokonaniu zgłoszenia u Pani Ewy Kozłowskiej (aby potwierdzić czy dany limit miejsc zakwaterowania nie został wykorzystany) i uiszczeniu wpłaty na konto z dopiskiem „zlotowisko 2013” prosimy o przesłanie kopii dowodu wpłaty mailem lub faksem na adres Automobilklubu Toruńskiego.

W przypadku nie przybycia na imprezę organizator nie zwraca wpisowego.

W ramach zlotu odbędzie się XVII Rajd Citroëna i XIX Rajd Afrodyty stanowiące jednocześnie rundę wojewódzką Turystycznych Motorowych Mistrzostw Okręgu

W rajdzie startują załogi samochodowe i motocyklowe: kierowca i pilot (pozostałe osoby to załoganci)

Wpisowe dla załóg startujących wyłącznie  w rundzie TMMO wynosi – 50,00 zł od samochodu. Koszt udziału w innych punktach programu dla tych załóg według cen zamieszczonych w regulaminie lub uzgodnionych z organizatorem.

W rajdzie citroena kierowcą może być kobieta lub mężczyzna startująca dowolnym modelem citroena.

W rajdzie Afrodyty za kierownicą dowolnego pojazdu musi zasiadać kobieta.

Osoby niepełnosprawne za kierownicą mogą wystartować w dowolnym pojeździe.

Takie same zasady dotyczą załóg biorących udział wyłącznie w rundzie TMMO.

W ramach zlotu odbędą się wycieczki piesze i autokarowe (alternatywnie do rajdów) oraz start w rajdach podczas których będzie można zdobyć odznakę turystyczną PTTK: „Miłośnik twierdzy Toruń” oraz brązową „odznakę krajoznawczą województwa Kujawsko-Pomorskiego”, „Turysta Chełmna”, „Turysta Chełmży” i inne

Każdy dzień zlotu będzie miał charakter tematyczny

Szczegółowy program imprezy

 

Czwartek 30 maja   

  dzień wody

godz.10:00 – 16:00 – zwiedzanie miasta z przewodnikiem lub indywidualnie Aqa-park

godziny po 18:00 – rejs statkiem po Wiśle z biesiadą rzeczną

wieczorem na campingu prezentacja filmu ze światowego Zlotu Citroëna 2 cv Salbris 2011

piątek 31 maja

 dzień twierdzy Toruń

godz. 10:00 – 16:00 zwiedzanie fortyfikacji, muzeum piernika i seans w Planetarium

lub alternatywnie pobyt w Aqa-parku Olender w Wielkiej Nieszawce

od godz.18:00 zwiedzanie fortu biesiada żołnierska w Forcie IV

sobota 01 czerwca

 dzień rajdowy Rajd Afrodyty i Citroëna

godz.09:00 start do imprezy pieszej na orientację po starówce (Rynek Nowomiejski) oraz otwarcie wystawy zabytkowych pojazdów połączone z wyborem najładniejszego samochodu i najlepiej dopasowanego stroju załogi do danej epoki lub pojazdu.

godz. 10:20 – odprawa kierowców i pilotów do Rajdu Afrodyty i Citroëna

godz.10:45 – uroczyste otwarcie rozpoczęcie rajdów

godz. 11:00 – start pierwszej załogi rajdowej

oraz wyjazd autokaru na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą (alternatywnie)

godz. 13:00 – 18:00 camping TRAMP – wystawa pojazdów zabytkowych

godz. 17:00 - przyjazd pierwszej załogi na metę

godz. 17:30 – 18:30 – konkurencje rekreacyjne na campingu TRAMP

godz. 19:00 - biesiada turystyczna na campingu TRAMP

niedziela 02 czerwca

godz. 09:00 wywieszenie wyników nieoficjalnych rajdu

godz. 10:00 zakończenie terminu składania protestów – wyniki oficjalne rajdu

godz. 12:30 zakończenie zlotu i wręczenie pucharów i nagród najlepszym

godz. 14:00 rozwiązanie rajdu i zlotu

Osoby nie posiadające indywidualnych rezerwacji wyjeżdżają do domów.

 

Klasyfikacje i nagrody

Organizator przewidział dla uczestników niżej wymienione klasyfikację i konkursy w których zostaną przyznane najlepszym puchary lub nagrody:

·       na najliczniej reprezentowany Klub

·       dla ekipy klubowej przybyłej z najbardziej odległego zakątka kraju

·       dla najbardziej kolorowej ekipy klubowej

·       dla najlepiej (najładniej) przebraną załogę pojazdu (strój dopasowany do stylu lub epoki)

·       na najładniejszy pojazd zabytkowy

·       rajd Afrodyty – Panie

·       rajd Citroëna – Panie i Panowie

·       oldtimery

·       osoby niepełnosprawne

·       Turystyczno Motorowe Mistrzostwa Okręgu

·       Generalna rajdu

JURY Zlotu:

Leszek Kałużny – Przewodniczący, Czesław Nosewicz – Członek, Tomasz Niejadlik – Członek

Postanowienia końcowe:

Uczestnicy zlotu i rajdu powinni posiadać dokumenty wymagane regulaminem w tym dowód tożsamości, aktualne prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym badaniem technicznym pojazdu, ważną na dany okres polisę oc pojazdu.

Prosimy zabrać ze sobą wyśmienity nastrój, dobry humor, uśmiech, apteczkę, przybory do pisania, linijkę lub ekierkę, kompas, latarkę i strój sportowy,

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty i wypadki spowodowane przez uczestników w sprzęcie, mieniu uczestników i osób trzecich.

Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność i powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Rajd odbędzie się w warunkach normalnego ruchu drogowego zgodnie z przepisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym i regulaminem PZM i TMMO PZM – których muszą przestrzegać uczestnicy.

Interpretacja regulaminu zlotu, rajdu i innych należy do PZM i JURY imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość dokonywania zmian i wydawania dodatkowych komunikatów i zarządzeń.

Transport podczas zlotowiska:

Zalecamy wędrówki piesze 1,2 km do Centrum, wodny łódź „katarzynka” na drugi brzeg Wisły (bilety u kapitana łodzi), autobusy MZK (bilety w recepcji lub w automatach wewnątrz autobusu. Pojazdy zostawiamy na parkingu campingu lub parking PZM (strzeżony) po drugiej stronie mostu drogowego.

Postępowanie prawne odnośnie współzawodnictwa i uczestnictwa jest wykluczone.

Poruszanie się pojazdem pod wpływem alkoholu i środków odurzających surowo zabronione – skutkuje natychmiastowym wykluczeniem z imprezy

Telefony kontaktowe: Czesław Nosewicz 0 601 673 887

 

KARTA ZGŁOSZENIA [DOC]

 

Gorąco zapraszamy                

ORGANIZATORZY

 

 

Adresy stron www powiązanych tematycznie ze zlotem:

www.olender.info                        www.campingtramp.com                     www.fort.torun.pl

www.muzeumpiernika.pl           www.planetarium.torun.pl         www.kujawsko-pomorskie.pl

www.um.torun.pl                        www.pttk.torun.pl                     www.automobilklubtorunski.pl

Turystyka: 
Caravaning: 
Pojazdy zabytkowe: 
Share

News

Flaga narodowa „Dla wszystkich, którzy niosą pomoc” - PKN ORLEN
Z okazji Dnia Flagi, który przypada 2 maja, PKN ORLEN przygotował kampanię... więcej
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 04-15.05.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 04.05-15.05.2020r. Biuro Zarządu Głównego... więcej
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 20-30.04.2020 r.
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 20-30.04... więcej
Komunikat w sprawie rekomendacji odwołania / zmiany terminu zawodów
W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w sprawie rekomendacji odwołania /... więcej
Centrum Informacyjne Rządu na temat koronawirusa
W związku z licznymi pytaniami w załączeniu briefy przygotowane przez Centrum... więcej
Nośmy maseczki – dbajmy o siebie i innych
Od czwartku, 16 kwietnia obowiązkowe będzie zasłanianie ust i nosa. Według... więcej
Spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzyPolski Związek Motorowy - Zarząd Główny  
Komunikat PZM dot. pracy Biura Zarządu Głównego w Warszawie w okresie 06-17.04.2020 r.
Uprzejmie informujemy, że w dniach 06.04-09.04.2020 i 14.04–17.04.2020r. Biuro... więcej
#NasiMistrzowie #OurChamps
Kochani! Dobrze wiemy, jak trudny jest to czas dla nas wszystkich i jak wielka... więcej
#zostańwdomu, ale jeśli jedziesz gdzieś samochodem, warto o tym pamiętać
Drodzy kierowcy! Wszyscy doskonale już wiemy, jak prawidłowo myć ręce, czym je... więcej

Strony

- Archiwum

Strony