Zespól Ochrony Środowiska PZM w dniu 13.02.2018 r. zatwierdził:

- Regulamin Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych

https://pzm.pl/o-nas/ochrona-srodowiska/regulaminy

- oraz nowy wzór Sprawozdania Komisarza Ochrony Środowiska PZM

https://pzm.pl/o-nas/ochrona-srodowiska/druki

Komisje: