Wysokości stawek ekwiwalentu sędziowskiego i zwrotu kosztów dla osób funkcyjnych wypłacanych podczas imprez mistrzowskich i zawodów Pucharu Polski w sporcie samochodowym w sezonie 2020 - aktualizacja z dnia 04.06.2020 r.

Każdej z n/w osób przysługuje od organizatora:

- nocleg :         zawody jednodniowe i półtora dniowe       – max. dwa noclegi
                      zawody dwudniowe i dwu i pół dniowe      – max. trzy noclegi
                      zawody trzydniowe i trzy i pół dniowe       – max. cztery noclegi

- wyżywienie lub dieta wg obowiązujących stawek,

- 100 % zwrotu  kosztów użycia prywatnego samochodu osobowego* wg obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 5 lutego 2013r. , poz.167)
*zaleca się aby w miarę możliwości osoby pełniące funkcje oficjalne jak poniżej, które dojeżdżają na zawody z tego samego kierunku, używały jednego pojazdu, chyba że nie pozwalają na to określone czynniki (np. czas pracy danych osób, który nie musi się pokrywać, konieczność indywidualnego transportu na zawodach, dostępność pojazdów organizatora, etc.)

- ekwiwalent sędziowski na wszystkich  imprezach mistrzowskich i zawodach Pucharu Polski wypłacany wg stawki podanej poniżej za pełnienie funkcji

________________________________________________________________________________________________________________________________

Wymienione w tej części stawki i kwoty ekwiwalentów sędziowskich  określone są według wartości brutto i wypłacane są zgodnie z przepisami prawa:

Zespół Sędziów Sportowych (3 osoby)
za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

Sekretarz ZSS (tylko w wypadku powołania przez GKSS), (1 osoba)
za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (200 PLN/os. za każdy dzień)

Obserwator PZM (1 osoba)
za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami (1 osoba)
za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

Delegat PZM ds. Bezpieczeństwa Zawodników i Publiczności  (1 osoba)
za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

Delegat Techniczny PZM (1 osoba)
za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (300 PLN/os. za każdy dzień)

Zespół Sędziów Technicznych (w tym 3 osoby  zaaprobowane  przez Delegata Technicznego PZM)
za każdy dzień zawodów od BK-1 do publikacji klasyfikacji końcowej + 1 dzień*, (200 PLN/os. za każdy dzień)
* dodatkowy dzień nie przysługuje jeżeli odległość od miejsca zamieszkania jest ≤ 100 km

Koordynator systemu GPS PZM (1 osoba) - 300 PLN x 3 dni (3 noclegi) bez zwrotu kosztów użycia samochodu

Centrum Kierowania Rajdem (RSMP, RMPST):
- Kierownik – 300 PLN x 3 dni (3 noclegi)
- Operator - 200 PLN x 3 dni (3 noclegi
)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Powyższe zasady i warunki  dotyczą również zawodów zgłoszonych do kalendarza FIA na rok 2020.

Dla wszystkich pozostałych sędziów imprez mistrzowskich i zawodów Pucharu Polski odpłatności za pełnienie funkcji podczas zawodów ustala i wypłaca ekwiwalentem z własnych środków organizator zawodów.

W związku z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię SARS-CoV-2, organizator może zmniejszyć w/w stawki ekwiwalentu sędziowskiego do 50% pierwotnej kwoty, a zwrot kosztów użycia samochodu prywatnego przez osoby oficjalne do 75% kwoty wynikającej z cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Dla imprez zgłoszonych do kalendarza OKSS PZM wysokość odpłatności za pełnienie funkcji na zawodach ustala Zarząd Okręgowy PZM, a wypłaca ekwiwalentem z własnych środków organizator zawodów.

Dla imprez klubowych stawki ekwiwalentów sędziowskich ustala i wypłaca z własnych środków organizator.

Pobierz: 
Komisje: