KOMUNIKAT NR 4/2013

1. ERRATA NR 4/2013

GKSS PZM podjęła decyzję o wydaniu erraty nr 4/2013 do opublikowanych regulaminów sportu samochodowego, stanowiącej załącznik do niniejszego komunikatu.
Errata dotyczy: rajdów, rajdów terenowych.
Treść niniejszej erraty została wprowadzana do odpowiednich regulaminów stanowiąc tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 14.05.2013.

ERRATA NR 4/2013

1. RAJDY

1.1. REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

art. 14.9. W samochodach z 18” felgami mogą być stosowane do końca roku 2013 opony zgodne z wymogami paragrafu A (Regulamin Ogumienia Asfaltowego) Załącznika V do Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA.

2.RAJDY TERENOWE

2.1. REGULAMIN TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH

art. 15.4. Na wniosek Kierownika BK dopuszcza się w przypadku niezgodnej przynależności do grupy na zmianę grupy na inną.
Zał. nr 1, art. 6.5. Dopuszcza się stosowanie nie homologowanych zbiorników paliwa wykonanych we własnym zakresie. Takie rozwiązanie każdorazowo musi być uzgodnione z Kierownikiem BK.

Warszawa, 14 maja 2013

Niniejsza errata wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM

Arkadiusz Sąsara   

 

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikatgkss52013erratanr4.pdf77.92 KB
Komisje: