3 i 4 runda Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski

Główna Komisja Sportu Samochodowego przedstawia poniżej kilka istotnych informacji dla zawodników zainteresowanych udziałem w 3 i 4 rundzie GSMP podczas Moris Cup Jahodna 2012  Słowacja /MCJ2012/.

1. Moris Cup Jahodna 2012 wyścig rozgrywany jest w ramach: FIA International Hill-Climb Challenge (IHCC), FIA European Hill-Climb Cup (ECC), Polish Hill-Climb Championship (GSMP), Slovak Hill-Climb Championship (MSR), National Hill-Climb Cup (NP PAV)  w terminie 08-10 czerwca 2012 .
Wszystkie informacje na temat wyścigu dostępne są na stronie www.rallye.sk oraz www.pzm.pl

2. Zawodnicy którzy wyrażą chęć  startu w 3 i 4 rundzie  GSMP, wpłacają wpisowe  określone w Regulaminie Ramowym GSMP 2012  i klasyfikowani będą  zgodnie ze zgłoszeniem się do zawodów tj.:
a/ do klasyfikacji międzynarodowej i GSMP ;
? zawodnicy/kierowcy  posiadający  międzynarodową licencję R, B,C przy spełnieniu  wszystkich warunków regulaminowych MCJ2012;
? wszystkich zawodników/kierowców podczas zawodów obowiązuje posiadanie systemu bezpieczeństwa Hans lub FHR;
? zawodnicy/kierowcy których zgłoszone samochody spełniają międzynarodowe regulaminowe wymogi techniczne;
b/ tylko do klasyfikacji GSMP;
? zawodnicy posiadający licencję R, R1, B,C, B1,C1, spełniający tylko wymogi Regulaminu Ramowego i Technicznego GSMP 2012.

3. Zgłoszenie się do wyścigu nastąpi po wypełnieniu obowiązującego druku zgłoszenia umieszczonego na stronie http://www.zgloszenia.pzm.pl/gsmp/
Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego a zainteresowani powinni uzupełnić dane do wystawienia faktury VAT. Aby ułatwić identyfikację wpłat i przyspieszyć otrzymanie FV zobowiązuje się wszystkich zgłaszających do umieszczenia na dowodzie wpłaty dopisku: wpisowe GSMP Jahodna 2012.

4. Wpisowe należy wpłacać na konto, Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa nr konta 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000  podając Imię i Nazwisko,  wpłata  tytułem: wpisowe 3 i 4 runda GSMP Jahodna 2012.

5. 1 termin zgłoszeń upływa  w dniu 28 maja 2012 a ostateczny 2 termin zgłoszeń upływa w dniu  31 maja 2012 roku o godzinie 24:00
Oryginał zgłoszenia wraz z ważną licencją zawodnika/kierowcy, Międzynarodową Książką Zdrowia zawodnicy przedkładają w Biurze Wyścigu podczas odbioru administracyjnego. Wymagane Regulaminem Uzupełniającym potwierdzenie udziału w wyścigu na podstawie listy zgłoszeń do organizatora w formie zbiorowej wyśle BSiT PZM.

6. Każdy zawodnik/kierowca legitymujący się licencją stopnia: R1 oraz B1,C1 do wpisowego zobowiązany jest dopłacić równowartość 5 Euro celem dodatkowego  jednorazowego ubezpieczenia na starty zagraniczne (obejmującego zwrot kosztów leczenia i transportu zagranicą).

7. Każdy zawodnik/kierowca, mechanik oraz inne osoby towarzyszące zawodnikowi/kierowcy podczas 3 i 4 rundy GSMP na terenie Słowacji powinny
zaopatrzyć się w swoim regionalnym NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

8. GKSS informuje, że podczas rozgrywania 3 i 4 rundy GSMP w ramach wyścigu MCJ2012 obowiązuje wszystkich bezwzględny zakaz grzania opon. Zgodnie z zapisami Regulaminowymi Mistrzostw Europy FIA w Wyścigach Górskich.

9. Wszystkie informacje o opłatach na autostradach i drogach płatnych na terenie Słowacji zainteresowani znajdą pod adresem: www.emyto.sk

10. W załączeniu  Przewodnik Moris Cup Jahodna 2012.

Warszawa, 27 kwietnia 2012
Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM

Arkadiusz Sąsara   

 

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikatgkss42012.pdf163.11 KB
Słowa kluczowe: 
Komisje: