5. runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski

Rajd Kauno – Ruduo 2013

Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM przedstawia poniżej kilka istotnych informacji dla zawodników zainteresowanych udziałem w 5. rundzie LOTOS RSMP podczas Rajdu Kauno – Ruduo 2013 (Litwa).

1.    Rajd Kauno – Ruduo 2013 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:

·         Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2013 (wraz z załącznikami),

·         regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA 2013 (wraz z załącznikami),

·         regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2013 (wraz z załącznikami),

·         regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Litwy 2013 (wraz z załącznikami),

·         regulaminu uzupełniającego rajdu.

2.    Rajd Kauno-Ruduo 2013 jest 6. rundą Mistrzostw Litwy oraz 5. rundą LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski i zostanie rozegrany w dniach 23‑25 sierpnia 2013. Wszystkie informacje na temat rajdu dostępne są na stronie www.kaunoruduo.lt, www.lasf.lt oraz www.pzm.pl.

3.    Zgłoszenie się do rajdu (RSMP) nastąpi po wypełnieniu obowiązującego druku zgłoszenia umieszczonego na stronie http://inside.pzm.pl/. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego oraz dla zainteresowanych dane do wystawienia faktury VAT. Wysokość wpisowego jest określona w art. 8.2.2 regulaminu ramowego RSMP.

4.    W rajdzie obowiązuje jeden termin zgłoszeń, który upływa w dniu 16 sierpnia 2013 o godzinie 24.00. Oryginał zgłoszenia wraz z ważną licencją zawodnika/kierowcy oraz  Międzynarodową Kartą Zdrowia (MKZ), zawodnicy przedkładają w Biurze Rajdu podczas Odbioru Administracyjnego (OA).

5.    Wpisowe należy wpłacać na konto bankowe,

Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego

ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa

nr konta 35 1500 1777 1217 7001 1143 0000

podając Imię i Nazwisko, wpłata tytułem „[Imię i Nazwisko] - wpisowe 5. runda RSMP Kauno-Ruduo 2013”.

6.    Zgłoszenie się do Rajdu zgodnie z pkt. 3, 4, 5 niniejszego komunikatu jest warunkiem koniecznym do klasyfikacji zawodnika/kierowcy w RSMP 2013.

7.    W czasie rajdu nie będą obowiązywały zapisy z art. 8.3.4 (pakiet dodatkowych dokumentów), oraz art. 11.10 (samochody rozpoznania trasy) regulaminu ramowego RSMP 2013.

8.    Każda załoga musi posiadać ubezpieczenie OC (zieloną kartę) zarówno dla samochodu sportowego, jak i dla samochodu służącego do zapoznania z trasą.

9.    Każda załoga podczas Odbioru Administracyjnego zostanie wyposażona w urządzenie GPS po opłaceniu kaucji zwrotnej w wysokości 200 EUR. Zasady stosowania urządzenia GPS opisane są w art. 8.7. regulaminu uzupełniającego rajdu. W czasie zapoznania z trasą możliwe będzie dwukrotne pokonanie każdego z OS-ów samochodem wyposażonym w urządzenie GPS. W przypadku złamania dopuszczalnych prędkości podczas zapoznania z trasą (na podstawie pomiaru GPS) załoga zostanie ukarana karą finansową zgodnie z art. 8.4.2 regulaminu uzupełniającego rajdu. W przypadku nie włączenia urządzenia GPS podczas zapoznania z trasą będzie skutkować karą 1000 EUR nadaną przez Organizatora. Karta zapoznania z trasą musi być zwrócona do Biura Rajdu maksymalnie 23.08.2013 do godziny 18:00.

10. W dniu 23.08.2013 w godz. 17:00-20:00 zostanie zorganizowany Odcinek Testowy. Każda załoga będzie miała możliwość trzykrotnego pokonania jego trasy pod warunkiem zgłoszenia chęci w nim uczestnictwa do dnia 22.08.2013, do godz. 20:00. 

11. W rajdzie zostaną przyznane nagrody zgodnie z art. 18.1 regulaminu ramowego RSMP 2013. Wszystkich zawodników/kierowców biorących udział w ceremonii wręczania pucharów podczas Rajd Kauno-Ruduo 2013, w tym 5. rundy RSMP obowiązuje zapis regulaminu ramowego RSMP art. 18.3.

12. Każdy zawodnik/kierowca, mechanik oraz  inne osoby towarzyszące zawodnikowi/ kierowcy podczas 5. rundy RSMP na terenie Litwy powinny zaopatrzyć się w swoim terytorialnym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Warszawa, dnia 16 lipca 2013.

 

Dodatkowe informacje dla zawodników zgłoszonych do RSMP:

- Odbiór administracyjny (OA) odbędzie się w biurze rajdu od godz. 8:00 do 10:00, w czwartek, 22.08.2013.

- Badanie kontrolne (BK 1) zostanie przeprowadzone od godz. 12:00 do 16:00, w piątek, 23.08.2013

 

Niniejszy komunikat wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Przewodniczący Głównej Komisji Sportu Samochodowego PZM

 

Arkadiusz Sąsara

Pobierz: 
ZałącznikWielkość
PDF icon komunikatgkss102013litwa.pdf208.51 KB
Komisje: