KOMUNIKAT nr 2/2018 - Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego

Okręgowa Komisja Sportu Motocyklowego ZO PZM w Szczecinie, informuje o organizacji szkolenia zakończonego przeprowadzeniem egzaminu teoretycznego na certyfikat sportu motocyklowego.

Egzamin teoretyczny będzie przeprowadzony w formie pisemnej (test) przez komisję wyznaczoną przez OKSM ze znajomości Regulaminu Sportu Motocyklowego PZM.

W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego zdający kandydat ma prawo wyboru i może wystąpić o wydanie licencji „C” lub „B” w konkurencji Motocross/Enduro/Cross Country.

Szkolenie i egzamin odbędzie się w siedzibie ZO PZM w Szczecinie. Termin egzaminu teoretycznego podany będzie na stronie ZO PZM po weryfikacji zgłoszeń kandydatów. Nie później jednak, niż tydzień przed zawodami Mistrzostw Strefy Zachodniej które zaplanowane są w Chojnie w dniach 14 i 15 kwietnia 2018 r.

Kluby prosimy o zgłaszanie potencjalnych kandydatów drogą elektroniczną na adres e-mail biura zarządu okręgowego PZM w Szczecinie.

Informacja telefoniczna pod nr 511 475 106.
OKSM ZO PZM
Szczecin, 22 marzec 2018 r.

Zarząd Okręgowy PZM: