Licencja RN - szkolenie w Gliwicach

Zarząd Okręgowy PZM w Katowicach i Stowarzyszenia Moto Sport Gliwice zaprasza do udziału w kursie na certyfikat i licencję rajdową RN. Kurs organizowany jest w Gliwicach w dniach 16-18 marca 2018 r. Do udziału w kursie mogą przystąpić członkowie – kandydaci na zawodników z wszystkich klubów w Polsce zrzeszonych w PZM. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają członkowie z klubów Zarządu Okręgowego PZM Katowice. O przyjęciu do kursu decyduje kolejność wpływających zgłoszeń potwierdzonych opłatą dokonaną na konto - o czym każdy zostanie poinformowany w mailu zwrotnym zawierającym dalsze instrukcje.

Do pobrania:

1. Informacja o kursie
 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: