Radio Kielce - Sportowcy rywalizowali na torze motocrossowym. Ku chwale Niepodległej
Sportowcy rywalizowali na torze motocrossowym. Ku chwale Niepodległej
Superoes 10/2018 - Fotorelacja Autorstwa Pana Artura Jarosza
SUPEROES 10/2018 - PRZEJAZDYSUPEROES 10/2018 - DEKORACJE
BAJKOWA AURA, KOLORY JESIENI W 10. SUPEROESIE 2018, DŁUGA IMPREZA Z FINAŁEM W TLE, WYNIKI
Taka pogoda może się jedynie przyśnić w październiku, ale ona rzeczywiście była... więcej
Regulamin Uzupełniający I Memoriał Zbigniewa Banasika Sprint Enduro 28.10.2018 KTM Novi Korona
Regulamin Uzupełniający I Memoriał Zbigniewa Banasika Sprint Enduro 28.10.2018... więcej
ZAPRASZAMY!!! I Memoriał Zbigniewa Banasika Sprint Enduro 28.10.2018 KTM Novi Korona
W imieniu Organizatora - Klubu KTM Novi Korona zapraszamy na I Memoriał... więcej
Regulamin Świętokrzyskiego Cross Country na 100-lecie odzyskania Niepodległości 14.10.2018 BKM Racing
Regulamin Świętokrzyskiego Cross Country na 100-lecie odzyskania Niepodległości... więcej
Sukces motocyklisty ORLEN Team – Maciej Giemza obronił Puchar Świata juniorów!
 ORLEN Team – Maciej Giemza obronił Puchar Świata juniorów!
XVII Mistrzostwa Polski Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego
W dniach 14 – 16 września 2018 r. br. na terenie Centrum Szkolenia... więcej

Regulamin uzupełniający IV r. MSPP w Motocrossie

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY  IV  RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI POŁUDNIOWEJ W MOTOCROSSIE

KOWALA 28 CZERWIEC 2015

1. Organizator:

 ŚWIĘTOKRZYSKIE TOWARZYSTWO MOTOROWE MOTO-MAX

26-052 NOWINY ul. PARKOWA 3/21

2. Miejsce i termin zawodów:

 

Tor motocrossowy w Kowali 3. Osoby urzędowe:

Sędzia zawodów           Grzegorz  Rybus

Dyrektor zawodów         Tomasz Kosiak

Delegat Gestora            Michał Korpas

 

Kierownik biura zawodów    Katarzyna Znojek

Kierownik trasy               Marcin Znojek

Kierownik komisji technicznej    Maciej Glok

Chronometraż             Grzegorz Ostrowski

Lekarz zawodów                PCK GR oddz. Kielce

   

4. Zgłoszenia

 Zgłoszenia do zawodów należy złożyć w biurze zawodów w dniu imprezy . Zgłoszenia będą przyjmowane zgodnie z regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy Polski Południowej w motocrossie na 2015 rok .

5. Biuro zawodów

Czynne   zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów.

6. Czas trwania wyścigów

Zgodnie z Regulaminem Ramowym MSPP -2015.

7. Odbiór techniczny

Odbędzie się zgodnie z harmonogramem czasowym zawodów. Do zawodów będą dopuszczone motocykle i quady spełniające wymogi RSM oraz Zasad Rozgrywek Motocross na 2015 r.

8. Odprawa zawodników.

Odbędzie się przy maszynie startowej zgodnie z harmonogramem czasowym.

9. Udział zawodników zagranicznych

Mistrzostwa Strefy Polski Południowej są zawodami otwartymi dla zawodników zagranicznych.

10. Protesty

Składanie i rozpatrywanie protestów – zgodnie z pkt. 6.36 Zasad Rozgrywek Motocross 2015 .

11.Wpisowe

W wysokości 120 zł /zawierające opłatę za transponder/   płatne w biurze zawodów. Uczestnicy bez licencji   zobowiązani   do przystąpienia do egzaminu na certyfikat muszą dodatkowo wpłacić 25 zł tytułem ubezpieczenia i 50 zł opłaty egzaminacyjnej.

12.Klasy

Kryteria dla poszczególnych klas – wg pkt. 4.1 Regulaminu Ramowego MSPP motocross 2015.

13. Nagrody

Puchary – za zajęcie pierwszych trzech miejsc po dwóch wyścigach w każdej z klas oraz w klasyfikacji klubowej. Upominki i pamiątkowe zdjęcia dla wszystkich startujących zawodników.

14. Park Maszyn

Zlokalizowany na obszarze zawodów. W parku maszyn obowiązują maty środowiskowe pod motocykle w miejscu serwisowania. Za brak maty ekologicznej zawodnik ukarany zostanie karą pieniężną w wysokości 300,00 zł W przypadku nie zapłacenia kary , zawodnik taki zostaje wykluczony z zawodów. Zapłacenie kary nie zwalnia zawodnika z posiadania maty ekologicznej.

15. Wyposażenie zawodnika

Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste   dla dyscypliny motocross. Obowiązuje kask z aktualną homologacją

16. Postanowienia końcowe

Zawody będą organizowane zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross na 2015r. i niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem czasowym.

We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM, Kodeks Ochrony Środowiska, komunikaty GKSM i Zasady Rozgrywek Motocross na 2015r.

Zatwierdzono przez Gestfora Strefy                                              Dyrektor zawodów

      w dniu 28.05.2015 r.                                       Tomasz Kosiak 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM CZASOWY

 I RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI

        POŁUDNIOWEJ MOTOCROSSIE

                       KOWALA  28 CZERWIEC 2015

 

 

 

7.00 – do końca zawodów 7.30 -10.00

1. Biuro zawodów czynne:              niedziela   

2.Kontrola techniczna                      niedziela

  1. Odbiór trasy przez sędziego           - 7.30
  2. Egzamin teoretyczny na certyfikat - 8.00
  3. Trening dowolny i kwalifikacyjny   - 8.30 - 12.00

Dla wszystkich klas odbędzie się jeden trening 30-minutowy podzielony na 3 części

  • 15 min. trening dowolny
  • 10 min trening kwalifikacyjny
  • 5 min. próba startu

8.30 -   9.00 -   MX 65

9.00 -   9.30 - MX 85 + MX Kobiety

9.30 - 10.00 - MX2J

10.00 - 10.30 - MX 2C

10.30 - 11.00 - MX 1C

11.00 - 11.30 - Quad open 2 K

11.30 - 12.00 - MX Masters, MX Open

  1. Odprawa zawodników pamiątkowe zdjęcie i otwarcie zawodów
  2. Start                         - pierwszy bieg:

12.15

 

MX 65                         przedpark 12.50

MX 85 + MX Kobiet przedpark 13.10

MX 2J MX 2C MX 1C

MX Quad open 2K MX Masters+ Open

przedpark 13.30 przedpark 13.55 przedpark 14.20 przedpark 14.45 przedpark 15.05

drugi bieg:

start 13.00 start 13.20 start 13.40 start 14.05 start 14.30 start 14.55 start 15.20

(10 min + (10 min + (15 min + (15 min + (15 min + (15 min + (15 min +

2 okr) 2 okr) 2 okr) 2 okr) 2 okr) 2 okr) 2 okr)

MX 65                        przedpark 15.35         - start 15.45 (10 min + 2 okr)

MX 85 + MX Kobiet przedpark 15.55         - start 16.05 (10 min + 2 okr)

MX 2J                       przedpark 16.15         - start 16.25 (15 min + 2 okr)

MX 2C                      przedpark 16.40         - start 16.50 (15 min + 2 okr)

MX 1C                      przedpark 16.05         - start 16.15 (15 min + 2 okr)

MX Quad open 2K    przedpark 16.30         - start 16.40 (15 min + 2 okr)

MX Masters+ Open  przedpark 16.55         - start 17.05 (15 min + 2 okr

8. Zakończenie zawodów   - dekoracja zwycięzców i rozdanie pamiątek i zdjęć – około 17.40

UWAGA:      Ostateczną      decyzję      o      połączeniu      klas      podejmie      Dyrektor      Zawodów      w porozumieniu z Sędzią Zawodów. O zmianach zawodnicy zostaną powiadomieni na odprawie.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: