PATRONATY - Finał Wojewódzki OMTM 12.05.2018 - WORD Kielce.

 

PATRONATY HONOROWE

Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek 

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas

Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny Sebastian Nowaczkiewicz

Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik
 

W imieniu Organizatorów tegorocznej edycji Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego  pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność za objęcie patronatem honorowym wymienionej imprezy.

Dziękujemy również za ufundowanie nagród rzeczowych, pucharów i medali dla uczestników - laureatów Turnieju.

 

PATRONI MEDIALNI

TVP3 Kielce - Telewizja Polska S.A.

Echo Dnia Świętokrzyskie

Polskie Radio Kielce

W imieniu Organizatorów tegorocznej edycji Finału Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego  składamy podziękowania za objęcie patronatem medialnym wymienionej imprezy.

 

OPIEKA MEDYCZNA

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego

Dziękujemy Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Medycznego i Transportu Sanitarnego Pani Marcie Solnicy za zapewnienie opieki medycznej na czas trwania Turnieju.

 

 

ORGANIZATORZY

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach

Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Kielcach

Automobilklub Kielecki

 

Dziękujemy Współorganizatorom za ufundowanie nagród rzeczowych, pucharów i medali dla uczestników - laureatów Turnieju.

Dziękujemy Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach Panu Czesławowi Dawidowi za ufundowanie obiadów dla uczestników Turnieju.

Dziękujemy PZMot O.Z.D.G. Sp. z o.o. za użyczenie samochodu do konkurencji technicznych.

 

Prezes ZO PZM Kielce

Marek Sikora 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: