Spotkanie Prezesa ZO PZM w Białymstoku z Marszałkiem Województwa Podlaskiego

W dniu 28.07.2017 Pan Jerzy Poznański Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Białymstoku miał zaszczyt gościć u Pana Jerzego Leszczyńskiego Marszałka Województwa Podlaskiego. Pan Poznański w ramach podziękowania przekazał na ręce p. Marszałka dyplom oraz fotorelację ilustrującą IV Finały Wojewódzkie Turniejów BRD przeprowadzone w roku 2017. Wszystkie cztery  imprezy były objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego; herb i znak wizualny został umieszczony na wszystkich nagrodach i materiałach promujących wydarzenie.

Jednym z poruszanych tematów była również organizacja przez ZO PZM w Białymstoku i WKOT XXII Finałów Ogólnopolskich Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w roku 2018. Pan Marszałek zadeklarował ze swojej strony pomoc i wsparcie tego przedsięwzięcia. Jest to dla Nas jako Okręgu Białostockiego, jeden z priorytetów działania na najbliższy okres.

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: 
Share

Galeria