Tajemnice Nawigacji 2021

TAJEMNICE NAWIGACJI 2021

(wprowadzono poprawki i uzupełnienia do wersji 2019)

Interpretacja "Zasad opisów tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach Samochodowych 2021

"Tajemnice nawigacji" (wydanie 2021) (rozkładówka do druku)
"Tajemnice nawigacji" (wydanie 2021) (broszura do druku)

 

Uwaga: OZNACZENIA NA MARGINESACH STRON:


Nowe opisywprowadzone w wydaniu 2021 Tajemnic Nawigacji.


Zmiana interpretacji, w związku ze zmianami w Kodyfikatorze 2021.


Elementy różniące zapisy polskiego kodyfikatora od zasad CEC. Patrz str.80.

 

SPIS TREŚCI:
1. O co chodzi w nawigacji? - str. 2
2. Podstawowe pojęcia i zasady - str. 7
3. Grafika poleceń w naturze i na mapie - str. 16
3.1. Sposoby pokonywania trasy opisanej różnymi kombinacjami oznaczeń graficznych - str. 17
3.1.1 Z sytuacji drogowej występującej w naturze, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 17
3.1.2. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na mapie - str. 19
3.1.3. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej w naturze - str. 20
3.1.5. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 21
3.1.6. Z sytuacji drogowej występującej w naturze, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do sytuacji występującej na mapie - str. 23
4. Itinerery z natury (realne) - str. 25
4.1. Itinerer strzałkowy - str. 27
4.2. Itinerer strzałkowy orientowany - str. 27
4.3. Itinerer schematyczny - str. 28
4.4. Itinerer azymutowy - str. 29
4.5. Itinerer kątowy - str.30
4.6. Itinerery uproszczone - str. 30
4.7. Itinerer ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.1. Znaczenie strzałek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 31
4.7.2. Znaczenie nóżek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.7.3. Znaczenie symboliki znaków w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.8. Itinerer z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.8.1. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.8.2. Kolejne wystąpienia w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 34
4.9. Itinerer graficzny liniowy (choinka realna) - str. 35
4.10. Itinerer opisowy - str. 37
4.11.  Zasady nieopisywania elementów trasy w itinererach z natury - str. 37
5. Itinerery topograficzne (mapowe)  - str. 40
5.1. Manewry realizowane na materiałach topograficznych - str. 42
5.1.1. Manewr mapowy - str. 42
5.1.2. Manewr realny - str. 42
5.2. Itinerer graficzny topograficzny (choinka mapowa) - str. 43
5.3. Strzałki kierunkowe - str. 46
5.4. Punkty - str. 47
5.5. Detal punktu, Lupa - str. 48
5.6. Przejazd wg opisów topograficznych (mapowy) - str. 49
5.6.1. Dojazdy do punktów i wyjazdy z punktów w określonym azymucie - str. 50
5.6.2. Wyznaczanie najkrótszego przejazdu na materiale topograficznym - str. 50
5.6.3. Wyznaczanie przejazdu na materiale topograficznym o określonej długości - str. 52
5.6.4. Realizacja poleceń „mapowe lewo”, „mapowe prawo”, „mapowe prosto” - str. 53
5.7. Itinerery współrzędnościowe - str. 62
5.7.1. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie promieni - str. 63
5.7.2. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie azymutów - str. 63
5.7.3. Metoda wyznaczania punktu poprzez podanie współrzędnych - str. 63
5.8. Inne sposoby wyznaczania punktów i innych elementów na materiale topograficznym - str. 63
5.8.1. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy SM - str. 63
5.8.2. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy opisu z natury  - str. 64
6. Ślepa Mapa (SM) - str. 64
6.1. Sposoby realizacji przejazdu związane z SM - str. 66
6.1.1. Przejazd z natury, z punktu A na początek SM - str. 66
6.1.2. Przejazd wg mapy, z punktu A na początek SM - str. 66
6.1.3. Przejazd z natury, po wykonaniu SM jedź w prawo - str. 67
6.1.4. Przejazd wg mat. topogr., po wykonaniu SM jedź w prawo  - str. 68
6.1.5. Sposoby przejazdu SM występujących bezpośrednio po sobie - str. 69
6.1.6. Opuszczenie mapy i powrót na mapę - str. 71
7. Constans - str. 72
7.1. Elementy składowe constansu - str. 72
7.2. Constans realny (z natury) - str. 72
7.2.1. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania choinki mapowej - str. 73
7.2.2. Wystąpienie constansu realnego podczas realizacji przejazdu mapowego do punktu - str. 73
7.2.3. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ślepej mapy zakończonej strzałką wyjazdową - str. 73
7.2.4. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ZGO - str. 74
7.2.5. Wystąpienie constansu realnego na drogach o kilku pasach ruchu - str. 75
7.3. Constans mapowy - str. 76
7.3.1. Wystąpienie constansu mapowego podczas realizacji przejazdu do punktu - str. 77
CEC. Puchar Europy Centralnej - str. 80

News

2 i 3 runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski
Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie nawigacyjnej „Skrzaty i... więcej
Zmarł ANDRZEJ KARACZUN
W wieku 66 lat zmarł Andrzej Karaczun (24.09.1954 – 3.04.2021). Był znanym i... więcej
Spokojnych Świąt Wielkanocnych
Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych
Piknik 2021
Komisja Sportów Popularnych i Turystyki zaprasza na Imprezę Turystyczną pod... więcej
Kwiecień Plecień 2021
Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-... więcej
Biuletyn PZM nr 22 - Marzec 2021
Wiosna! A to oznacza zbliżający się sezon oraz pierwszą rocznicę życia w... więcej
Przekaż 1% Fundacji PZM
Okres rozliczania dochodów za 2020 rok to okazja do wsparcia potrzebujących... więcej
Śladami Wiosny 2021
Automobilklub Królewski zaprasza do udziału w imprezie turystyczno-... więcej
Czy zainstalowałeś już naszą Aplikację Asystent Podróży PZM?
ASYSTENT PODRÓŻY PZM to bezpłatna aplikacja mobilna przydatna każdemu... więcej
Rajdu Pań 2021 OSA przełożony
Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów informuje, że w związku z sytuacją... więcej

Strony

- Archiwum