INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (ZAPYTANIE OFERTOWE)