Miejscowość: 
Gliwice
Kod pocztowy: 
44-100
Ulica: 
Sobieskiego 11, skr. pocztowa 106
Telefon: 
32 231 31 41, 601 531 794
Przynależność: 
Dyscypliny: