ODWOŁANO

Data

22.06.2019 do 23.06.2019

Numer rundy i ranga

4 RSPWiM i RSMPO

Lokalizacja zawodów / imprezy

Olsztyn,
Olsztyn
Polska

Oficjalny adres strony internetowej zawodów / imprezy