ZMIANA NUMERACJI RUNDY

Data

17.09.2021 do 19.09.2021

Numer rundy i ranga

13 i 14 runda GSMP

Lokalizacja zawodów / imprezy

Korczyna,
Polska

Informacje

Do zatwierdzenia przez Prezydium ZG PZM.

F - udział samochodów kat. 2 - Formuła.

Konkurencja