PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2018

Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych
Druki Obowiązujące w Sporcie Żużlowym
Regulamin Przynależności Klubowej 2018
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2018- Załącznik do RPK
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2018 - Zalacznik do RPK_wersja angielska
Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Motorowego
Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego
Regulamin Medyczny PZM
Regulamin szkolenia w sporcie żużlowym
Załącznik nr 1-10 do Regulaminu Szkolenia w Sporcie Żużlowym
Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM/SE
Regulamin IMP i MIMP
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski (DMP)
Regulamin Organizacyjny DMP
Regulamin DM I i DM II Ligi
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I i II Ligi
ZAŁĄCZNIK NR 1 - RO DM I i II ligi
Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
Regulamin MPPK i MMPPK
Regulamin Rozgrywek o ZK, SK i BK
Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi
Regulamin Torów 2018
Załączniki do Regulaminu Torów 
Postanowienia na rok 2018

Kodeks Etyczny Osób Urzedowych w Sporcie Żużlowym

Regulamin Meczów Żużlowej Reprezentacji Polski 2018

Regulamin akredytacji dziennikarskich I i II liga

Zasady przyjmowania zorganizowanych grup kibiców klubu gości na zawodach żużlowych

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2018

FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2018
FIM SPEEDWAY OF NATIONS 2018 _01012018
TRACK RACING APPENDICES 2018_1.06.2018

NORMY DLA TORÓW DO WYSCIGÓW TOROWYCH FIM (STRC) 2018

2018 FIM EUROPE Track Racing Rules

KODEKS ANTYDOPINGOWY FIM 2018

FIM TECHNICAL RULES TRACK RACING 2018 - PRZEPISY TECHNICZNE FIM

FIM ENVIRONMENTAL CODE 2018 - KODEKS OCHRONY SRODOWISKA FIM

NORMY DLA TORÓW DO WYSCIGÓW TOROWYCH FIM (STRC) 2018-TŁUMACZENIE- wersja 12.03.2018

FIM Przepisy Techniczne w Wyścigach Torowych (łącznie z piłką motorową) 2018_TŁUMACZENIE_wersja 13.03.2018

PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2017

Wykaz regulaminów
Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych
Druki Obowiązujące w Sporcie Żużlowym
Regulamin Przynależności Klubowej 2017
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2017- Załącznik do RPK
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2017 - Zalacznik do RPK_wersja angielska
Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Motorowego
Przepisy Dyscyplinarne Sporty Żużlowego
Regulamin Medyczny PZM
Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM / SE
Regulamin IMP i MIMP​
Regulamin DMP, DM I Ligi, DM II Ligi 2017
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DMP
Regulamin organizacyjny DM I Ligi oraz DM II Ligi 2017
Regulamin MPPK i MMPPK
Regulamin DMPJ
Regulamin rozgrywek o ZK SK BK
Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi
Regulamin Indywidualnego Pucharu Polski 250cc
Postanowienia na rok 2017
Kalendarz Sportu Żużlowego 2017
Terminarz DMP 2017
Terminarz DM I Ligi 2017
Terminarz DM II Ligi
Dane adresowe
Spis tresci

Regulaminy Mini Żużla 2017
Zasady przyjmowania zorganizowanych grup kibiców klubu gości na zawodach żużlowych
Procedura odbioru toru
Zasady przygotowania toru
Regulamin szkolenia w sporcie żużlowym

REGULAMIN MECZÓW ŻUŻLOWEJ REPREZENTACJI POLSKI 2017

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2017
FIM TRACK RACING APPENDICES 2017
FIM SPEEDWAY GRAND PRIX 2017
FIM SPEEDWAY WORLD CUP 2017
FIM EUROPE TRACK RACING REGULATIONS 2017
FIM TECHNICAL RULES TRACK RACING 2017 - PRZEPISY TECHNICZNE FIM
PRZEPISY TECHNICZNE FIM 2017_TŁUMACZENIE _wersja polska
NORMY DLA TORÓW DO WYSCIGÓW TOROWYCH (STRC) 2017
NORMY DLA TORÓW DO WYSCIGÓW TOROWYCH (STRC) 2017_wersja polska
KODEKS OCHRONY ŚRODOWISKA FIM 2017

KODEKS MEDYCZNY FIM

KODEKS ANTYDOPINGOWY FIM

PRZEPISY I REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2016
Wykaz
Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych - aktualizacja 21.07.2016
Druki Obowiązujące w Sporcie Żużlowym
Regulamin Przynależności Klubowej 2016​
Zbiór zasad regulujących stosunki pomiędzy zawodnikiem i klubem 2016 - załącznik do RPK
Regulamin Dyscyplinarny Polskiego Związku Motorowego
Przepisy Dyscyplinarne Sporty Żużlowego
Regulamin Medyczny PZM 
Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM / SE
Regulamin IMP i MIMP​
Regulamin DMP I DM I LIGI
Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DMP
REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZGRYWEK DM I LIGI
Regulamin MPPK i MMPPK​
Regulamin rozgrywek o ZK SK BK
Regulamin Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski 
Regulamin Ligi Juniorów i Indywidualnych Mistrzostw Ligi Juniorów 
Regulamin Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi
Postanowienia na rok 2016
Kalendarz Sportu Żużlowego 2016
TERMINARZ DMP2016

TERMINARZ DM I LIGI 2016

Dane adresowe 2016

 

Regulamin Naboru i Szkolenia Adeptów
Karta zdrowia zawodnika​
SET OF RULES GOVERNING RELATIONS BETWEEN THE RIDER AND THE CLUB
Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żużlowego
Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żużlowego
Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żużlowego - wersja angielska

Regulamin Meczu Międzynarodowego Reprezentacji Polski POLSKA - RESZTA ŚWIATA - Warszawa 15.05.2016
 

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2016
FIM TRACK RACING APPENDICES 2016
 
 
REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUŻLOWEGO 2015
 
 
REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUZLOWEGO NA 2014 

Wykaz

Regulamin Zawodów Motocyklowych Na Torach Żużlowych

Druki Obowiązujące W Sporcie Żużlowym

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

Regulamin Przynależności Klubowej W Sporcie Żużlowym

Załączniki ze spisem treści do RPK

Zbiór Zasad Regulujących Stosunki Pomiędzy Zawodnikiem I Klubem

Wzorzec Kontraktu O Profesjinalne Uprawianie Sportu Żużlowego

Wzorzec Kontraktu o Profesjonalne Uprawianie Sportu Żuzlowego - wersja angielska

Zbiór Zasad Regulujacych Stosunki Pomiedzy Zawodnikiem i Klubem  - wersja angielska

Regulamin Medyczny PZM

Regulamin Naboru i Szkolenia Adeptów

Regulamin Mistrzostw Polski i Nagród PZM

Regulamin DMP, DM I Ligi, DM II Ligi

Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DMP

 Regulamin Organizacyjny Rozgrywek DM I Ligi

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski i Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski

Regulamin  Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski

Regulamin MPPK i MMPPK

Regulamin Rozgrywek o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask

Postanowienia Na Rok 2014

Kalendarz Sportu Żużlowego 2014

Terminarz DMP 2014

Terminarz DM I Ligi 2014

Terminarz DM II Ligi 2014

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2015
NORMY DLA TORÓW DO WYŚCIGÓW TOROWYCH (STRC) 2015
TRACK RACING APPENDICES 2015
SPEEDWAY GRAND PRIX 2015
SPEEDWAY WORLD CUP 2015
FIM EUROPE TRACK RACING RULES 2015
Kodeks Antydopingowy FIM
Regulamin Techniczny do Wyscigów Torowych FIM 2015

Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2015 

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2014

Normy dla Torów do Wyścigów Torowych FIM (STRC) 2014

Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2014

Track Racing Appendices 2014

GRAND PRIX 2014

SPEEDWAY WORLD CUP 2014

Regulamin Techniczny do Wyscigów Torowych FIM 2014

Kodeks Medyczny FIM 2013

REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUŻLOWEGO NA 2013 ROK - rozdziały

Wykaz regulaminów i przepisów obowiązujących w polskim sporcie zużlowym

Regulamin Zawodów Motocyklowych na Torach Żużlowych

Druki obowiązujące w sporcie żużlowym

Tłumaczenie załącznika do RPK -Zbiór Zasad Regulujących Stosunki Pomiędzy Zawodnikiem i Klubem

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego

Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego (wersja polska i angielska)

Umowa o pracę

Regulamin Przynależności Klubowej w sporcie żużlowym

Załacznik do Regulaminu Przynależności Klubowej

Regulamin finansowy dla klubów i zawodnikó biorących udziałą w rozgrywkach DM I ligi i DM II ligi żużlowej

Przepisy Dyscyplinarne Sportu Żużlowego

Regulamin Dyscyplinarny PZM

Regulamin naboru i szkolenia adeptów

Regulamin Mistrzostw Polski i Nagrod PZM

Regulamin Indywidualnych Mistrzostw Polski i Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski

Regulamin Drużynowych Mistrzostw Polski

Regulamin organizacyjny rozgrywek DMP

Regulamin Drużynowych Mistrzostw I i II Ligi

Regulamin Młodzieżowych Drużynowych Mistrzostw Polski

Regulamin Mistrzostw Polski Par Klubowych i Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych

Regulamin rozgrywek o Złoty, Srebrny i Brązowy Kask

Postanowienia na rok 2013

Przepisy o Kalkulowanej Średniej Meczowej (KSM)

Kalkulowana Średnia Meczowa (KSM) 2013

Kalendarz Sportu Żużlowego 2013

Terminarz DM I Ligi 2013

Terminarz DM II Ligi 2013

Dane adresowe klubów żużlowych

 

REGULAMINY I KALENDARZ SPORTU ŻUZLOWEGO NA 2013 ROK - całość

Regulamin i Kalendarz Sportu Żużlowego na 2013 rok

 

REGULAMIN FINANSOWY 2013

NAGRODY FINANSOWE DLA ZAWODNIKÓW POLSKICH STARTUJĄCYCH W BARWACH NARODOWYCH ORAZ PZM W ZAWODACH ŻUŻLOWYCH W 2013 ROKU

 

REGULAMIN MEDYCZNY PZM 2013

Regulamin Medyczny

 

REGULAMINY MIĘDZYNARODOWE 2013
 

Normy dla Torów do Wyścigów Torowych FIM (STRC) 2013

Kodeks Ochrony Środowiska FIM 2013

Track Racing Appendices 2013

GRAND PRIX 2013

SPEEDWAY WORLD CUP 2013

Regulamin Techniczny do Wyscigów Torowych FIM 2013

Kodeks Medyczny FIM 2013
 

Formularze załączników do Regulaminu Szkolenia w Sporcie Żużlowym (kliknij i pobierz załączniki)

INNE DRUKI:

2018 Entry Form Ekstraliga
2018 Entry Form I i II ligi
2018 Contract
2018 Kontrakt o profesjonalne uprawianie sportu żużlowego

2018 Umowa transferowa-wypożyczenia
2018 Umowa transferowa-wypożyczenia

2018 Zgoda na start "gość - junior" - doc
2018 Zgoda na start "gość - junior" - pdf

umowa_mini zuzel 85cc_125cc_250cc
Karta zgłoszenia zawodnika 85cc 125cc 250cc

START PERMISSION 2018

zgłoszenie do zawodów-DMP_2018

Wniosek o przyznanie licencji do uprawiania sportu żużlowego - zał. nr 8
Wniosek o przyznanie licencji do uprawiania sportu żużlowego- zał. nr 8

Lista Osób Urzędowych i Funkcyjnych - zał. nr 14
Lista Osób Urzędowych i Funkcyjnych - zał. nr 14

ZGODA NA START ZAWODNIKA - zał. nr 16
ZGODA NA START ZAWODNIKA - zał. nr 16

Zgłoszenie Służby Medycznej do zawodów 
Zgłoszenie Służby Medycznej do zawodów 

Protokół przeprowadzonej kontroli technicznej

Dane instruktora/trenera - zał.do wniosku o przyznanie licencji

Zgłoszenie na egzamin na certyfikat "Ż" i 250cc
Wniosek o przyznanie licencji 
Dane zawodnika do licencji PZM

Dane zawodnika do licencji PZM

Oświadczenie (dot.zobowiązań)

Odbiór Obiektu Do Zawodów Lista Kontrolna       

Sprawozdanie obserwatora zawodów żużlowych   
      
Sprawozdanie obserwatora zawodów żuzlowych.doc

Sprawozdanie Sedziego szablon 2000
Sprawozdanie Sedziego szablon 2007
Sprawozdanie Sedziego szablon 2015

Ścianka do wywiadów telewizyjnych DM I Ligi - wzór GKSŻ

Oświadczenie O Zapewnieniu Zabezpieczenia Medycznego Dla Publiczności - Zał. nr 10

Protokół Przekazania Toru - Zał.nr 11

Oświadczenie Kierownika Parku Maszyn - Zał nr.12