Zarząd

 
 
 
 
 
 
Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Klub
1. Maciej Szyndler  Prezes ZO PZM w Warszawie Klub SOS PZMOT
2. Marek Jaczewski  Wiceprezes ds. Sportu Automobilklub Polski
3. Wojciech Morawski Wiceprezes ds. Organizacyjnych Klub SOS PZMOT
4. Piwoński Andrzej Wiceprezes ds. Sportu Popularnego i Turystyki, Przewodniczący Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki Automobilklub Polski
5. Tomasz Kałwa Skarbnik Automobilklub Polski6
6. Jacek Bujański Członek Zarządu, Przewodniczący Okręgowej Komisji Sportu Motocyklowego Automobilklub Polski
7. Michał Ołdakowski Członek Zarządu, Przewodniczący Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Moto-Auto-Klub
8. Kamil Pawłowski Członek Zarządu, Przewodniczący Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych Automobilklub Polski
10. Agnieszka Rucińska Członek Zarządu Stowarzyszenie
Automobilklub "Warszawski"
11. Adam Pietrzak   Członek Zarządu Stowarzyszenie
Automobilklub "Warszawski"
12. Tomasz Szmandra Członek Zarządu Auto Klub
Dziennikarzy Polskich

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja Klub
1. Wiesław Hoffman Przewodniczący
OKR PZM w Warszawie
Klub SOS PZMOT
2. Anna Guz Członek OKR Klub SOS PZMOT
3. Mirosław Majda Członek OKR Stow. RzTSiRD
4. Wiesław Momot Członek OKR Stow. RzTSiRD
5. Jerzy Adamiec Członek OKR PTTK, Klub Motorowy
"Marten"

 

Zarząd Okręgowy PZM: