Świąt wypełnionych radością i miłości

Świąt wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek. 
Nowego 2018 Roku spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu, wiary, 
szczęścia i powodzenia.

życzy

Zarząd, Działacze i Pracownicy 
Zarządu Okręgowego PZM Szczecin

Zarząd Okręgowy PZM: