Relacja z imprezy turystycznej "STARGARDZKA WIOSNA”

Tegoroczna III Impreza Turystyczna „Stargardzka Wiosna” będąca rundą Turystycznego Pucharu Pomorza Zachodniego została rozegrana na malowniczej trasie w sąsiedztwie parku krajobrazowego z Zatomia do Drawna i z powrotem. Podczas imprezy przewidziano szereg atrakcji w postaci przejazdu zgodnie z określoną przez organizatora trasą połączoną z próbami sprawnościowymi i zadaniami turystyczno-krajoznawczymi oraz specjalnymi. Jednym z etapów był odcinek do zamku w Niemeńsku, gdzie czekały zadania. Następnie zawodnicy udali się do Drawna. Tam po poczęstunku w Urzędzie Miasta i po zwiedzaniu miasta, na głównym placu organizatorzy wraz z lokalnymi władzami przygotowali kolejne zadania turystyczno-krajoznawcze i sprawnościowe. Wzbudziło to zainteresowanie wielu widzów i stało się wydarzeniem dla miejscowej społeczności.  Kolejne zadania czekały zawodników na trasie powrotnej do Zatomia, jak i na samej mecie. W imprezie zakończoną wspólną kolacją  uczestniczyło 19 załóg.

Zarząd Okręgowy PZM: