Zestawienie wyników Mistrzostw Okręgu w Super KJS 2017 - po 2. rundach

Wyniki  Mistrzostw Okręgu PZM w Super KJS 2017 - po dwóch rundach - prezentują poniższe zestawienia.

1. Klasyfikacja Generalna
2. Klasyfikacja w Klasach

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: