Licencja RN - szkolenie w Katowicach

Zarząd Okręgowy PZM w Katowicach i Automobilklub Śląski zaprasza do udziału w kursie na certyfikat i licencję rajdową RN. Kurs organizowany jest w Katowicach przez Automobilklub Śląski w dniach 3-4. marca 2018 r. Do udziału w kursie mogą przystąpić członkowie – kandydaci na zawodników z wszystkich klubów w Polsce zrzeszonych w PZM. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają członkowie z klubów Zarządu Okręgowego PZM Katowice. O przyjęciu do kursu decyduje kolejność wpływających zgłoszeń dokonanych na załączonym formularzu i potwierdzonych opłatą dokonaną na konto, o czym każdy zostanie poinformowany w mailu zwrotnym zawierającym dalsze instrukcje.

Do pobrania:
1. Informacja o kursie
2. Druk zgłoszenia

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: