DISLA RSMPk 2017 - końcowe zestawienie wyników

Końcowe zestawienia wyników DISLA Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Podkarpacia 2017 prezentują poniższe zestawienia:

1. Klasyfikacja Generalna
2. Klasyfikacja w Klasach

Zatwierdzenie wyników zostanie dokonane przez OKSS PZM w dniu 19 grudnia 2017 r.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: