Rajd Yeti
1 marca 2020 Automobilklub Leszczyński zaprasza na I rundę Rajdowych... więcej
Szkolenie dla osób funkcyjnych na żużlu
29.02.2020 r. OKSŻ ZO PZM w Poznaniu organizuje szkolenie nowych osób... więcej
Kurs na Licencję Wyścigową
Automobilklub Wielkopolski zaprasza na kurs na licencję kierowcy wyścigowego... więcej
3 KRYTERIUM SUPEROES 2020
29.02.2020 Automobilklub Wielkopolski zaprasza na 3. edycję Kryterium SuperOES... więcej
2. Kryterium SuperOES 2020
Automobilklub Wielkopolski zaprasza na 2. edycję Kryterium SuperOES 2020. Jak... więcej
Szkolenie na Sędziego Samochodowego
Chcesz być blisko motorsportu i myślisz o uzyskaniu uprawnień sędziego sportu... więcej
Rajd Walentynkowy
W dniu 16.02.2020r. Automobilklub Wielkopolski zaprasza na XVI Rajd... więcej
Rajd Sędziów
W dniu 15.02.2020 r. Automobilklub Wielkopolski zaprasza na 8. Rajd Sędziów, w... więcej
1. KRYTERIUM SUPEROES 2020
W dniu 01.02.2020 odbedzie się 1, Kryterium inaugurujące nowy sezon SuperOes-ów... więcej
FESTYN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TORZE POZNAŃ
W czwartek 23.01.2020 r. Automobilklub Wielkopolski wraz z przyjaciółmi:... więcej

Powiat Poznański - Jak tu pieknie

W dniach   20 – 21.06.2015r. CEN-TUR zaprasza na imprezę sportowo – integracyjną rajd samochodowy „Powiat Poznański – jak tu pięknie” . 

Trasa będzie wiodła z Puszczykowa do Ośrodka WODNIK w Dębcu Nowym  gdzie  będzie Baza Rajdu i podsumowanie.

Próby sprawnościowe zostaną przeprowadzone na  parkingu leśnym w Puszczykowie ul. Wczasowa,

 

REGULAMIN

 Rajdu „Powiat Poznański – jak tu pięknie”

organizowanego przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu  przy współpracy Automobilklubu Wielkopolskiego i współfinansowany przez Powiat Poznański

I. CEL

 

Promowanie aktywnego wypoczynku na łonie natury i popularyzacja turystyki motorowej.
Podwyższenie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i udzielania pomocy przedmedycznej.
Doskonalenie techniki jazdy samochodem i popularyzacja kultury zachowania się na drodze przez wspólną zabawę w gronie rodzinnym i przyjaciół.

 

II. ORGANIZATORZY

Komandor Rajdu       -   Mirosława Rynowiecka
Komandor Rajdu ds. Organizacyjnych – Błażej Friedrich
Komisja Obliczeń      -   Piotr Maciejewski, Aleksandra Lewandowska
Autorzy trasy             -   Marcin Wojcieszak, Anna Wojcieszak
Weryfikatorzy trasy   -   Marek Wojciechowicz
Sędzia prób SZ          -   Norbert Frydrychowicz, Wojciech Gabryelczyk

 

III. TERMIN – BAZA RAJDU

20 – 21.06. 2015 r. godzina 11.00
Start  - parking leśny - Puszczykowo ul. Wczasowa 9,
Meta – Dębiec Nowy -  Ośrodek WODNIK

 

IV. UCZESTNICTWO

Uczestnikami rajdu są załogi składające się z kierowcy i pilota. Dopuszczalny jest udział osób towarzyszących.

Zgłaszająca się załoga zobowiązana jest posiadać sprawny pojazd i dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych.

V. PROGRAM RAJDU

Impreza odbywa się w normalnym ruchu przy zachowaniu przepisów o ruchu drogowym.

Organizator wyznacza trasę rajdu i czas przejazdu od startu do mety oraz miejsce wykonania prób sprawności kierowania pojazdem oraz zadań regulaminowych.
Rajd obejmuje przejazd pojazdem samochodowym wyznaczonej trasy, wykonanie prób sprawności kierowania pojazdem i zadań regulaminowych.
Trasa rajdu jest opisana itinererem zgodnie z zasadami opisów tras.

 

Poprzez określenie "zadania regulaminowe" rozumiemy:
- pytania testowe z BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego),
- pytania testowe turystyczno-krajoznawcze,
Zawodnicy otrzymują takie same zestawy zadań zawartych w materiałach rajdowych i są zobowiązani do ich wykonania.

VI. PUNKTACJA

Uczestnicy klasyfikowani są punktami ujemnymi:

za każdą minutę  późniejszego przyjazdu na metę /l pkt./ .
za 60 minutowe lub większe spóźnienie na mecie rajdu /2000 pkt/.
za brak potwierdzonego prawidłowo PKP /20 pkt./.
za każdy fałszywy PKP /7 pkt./.
Próba sprawności kierowania pojazdem:

- czas liczony jest z dokładnością do 0,1 sek.
- za każde 0,1 sek. trwania próby /0,1 pkt/ 
- za wywrócenie lub przemieszczenie słupka /3 pkt/
- błędne przejechanie próby, falstart, cofanie na mecie /20 pkt/.

za błąd lub brak odpowiedzi na pytania turystyczno- krajoznawczych /5 pkt./
za błąd lub brak odpowiedzi na pytania BRD /5 pkt./

 

Poprzez określenie „PKP” należy rozumieć Punkt Kontroli Przejazdu występujący na trasie rajdu, który jest obsługiwany przez sędziego (stawiającego wizę w kartę drogową), jak również odpowiedzi na pytania z trasy. Odpowiedzi na pytania z trasy szukaj po prawej stronie samochodu natomiast fotografii szukaj po prawej i lewej stronie, a po prawidłowym ich ustaleniu wpisz do karty drogowej.  Poprzez określenie „Testy pisemne” rozumiemy wyłącznie zbiór pytań testowych z jedną lub kilkoma prawidłowymi odpowiedziami spośród podanych dla każdego pytania. Odpowiedzi na pytania turystyczno-krajoznawcze zawarte są w materiałach rajdowych, a dostarczone przez organizatora w chwili startu do przejazdu trasy rajdu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Zgłoszenie się uczestnika do startu jest równoznaczne z akceptacją zasad  i przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik obowiązany jest stosować się do przepisów regulaminu oraz innych materiałów wydanych przez organizatorów, które stanowią nieodłączną część niniejszego regulaminu.
Karta uczestnictwa i inne dokumenty wydane przez Organizatora Rajdu w punkcie startowym są obowiązujące.
Uczestnik odpowiada za kompletność i czytelność materiałów przekazywanych sędziemu.
Wobec istniejącego obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie OC organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do uczestników, ich sprzętu i mienia, jak i osób trzecich, spowodowane podczas imprezy.

            Ubezpieczenie się na czas trwania imprezy należy do uczestnika!!!

Organizator zastrzega sobie, prawo zmiany programu oraz w przypadku zaistnienia przeszkód od siebie niezależnych, przesunięcia terminu lub odwołania Rajdu.
Jury imprezy ma prawo wykluczyć uczestnika z imprezy za niesportowe zachowanie.

 

 

 

Poznań 03.06.2015 r.                                                                    Komandor Rajdu:

                                                                                                                   M.Rynowiecka

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: