Youngtimer Party Odwołany
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
Rajd Piastowska Rodzina Odwołany
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
MP Rallycross - Odwołane
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
Zawodnicy ORLEN Team i Grupy Sportowej ORLEN zmierzą się z esportowcami i kibicami w wirtualnym wyścigu
Robert Kubica, Kuba Przygoński, Miko Marczyk – to tylko część zawodników... więcej
Rajd Eleganta z Mosiny Odwołany
W związku z trwającą sytuacją epidemiczną w Polsce, informujemy że... więcej
DEKALOG BEZPIECZNEGO TURYSTY
Od 4 maja Polacy mogą zacząć podróżować – niektóre hotele i inne miejsca... więcej
Komunikat w sprawie rekomendacji odwołania / zmiany terminu zawodów
W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu w sprawie rekomendacji odwołania /... więcej
20% zniżki na OC dla "klasyków" w Compensie
Przypominamy, że Członkom PZM przysługuje dodatkowe 20% zniżki na ubezpieczenia... więcej
Wsparcie Służby Zdrowia c.d.
Mimo ciężkiej sytuacji w jakiej wszyscy nadal się znajdujemy nasze kluby nadal... więcej

LODOWIEC

21-22.03.2015 LZS Jaraczewo zapraszan na nietypowy Rajd Samochodowy LODOWIEC 

 

 

 

1. CEL IMPREZY:

Propagowanie nowych form turystyki motorowej, podnoszenie kultury jazdy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i znajomości przepisów ruchu drogowego.

2. ORGANIZATOR:

LZS „WIKING” GOLA

ZG LZS JARACZEWO

 

3. TERMIN IMPREZY

 21 - 22 marzec 2015r

 

4. UCZESTNICTWO:

W rajdzie biorą udział załogi dwuosobowe w samochodach dowolnej marki i pojemności silnika. W skład załogi wchodzą: KIEROWCA + PILOT. Obowiązki kierowcy i pilota mogą wykonywać tylko zgłoszone osoby. Wpisowe wynosi 65zł od osoby. Zgłoszenia do rajdu i wpisowe przyjmuje pod numerem tel.: 603 878 902- Karol Jańczak .

Ilość załóg ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kolejność startową ustala organizator.

 

5. PUNKTACJA:

Ujemna we wszystkich konkurencjach.

a) Tor przeszkód- próby sportowe- (OS)

 •  Za miejsce w każdej konkurencji:  I- 0pktII- 2pkt, III- 4pkt, itd.
 •  Za nieprawidłowe wykonanie próby:  - 50pkt.
 •  Za niewystartowanie na torze: - 100pkt karnych.

b) Konkurencje Rekreacyjne – (KR)

 •  Wg regulaminu danej konkurencji.
 •  Za miejsce w każdej konkurencji: I - 0pkt, II- 2pkt, III- 4pkt, itd.
 •  Za nieprawidłowe wykonanie próby: - 50pkt
 •  Za niewystartowanie na torze: - 100pkt

c) Test BRD- Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

 •  Za przekroczenie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym stwierdzone przez organizatorów lub organy

   kontroli: -20pkt

 •  Za drastyczne przekroczenie przepisów Prawa o Ruchu Drogowym organizator ma prawo wykluczyć

   uczestnika z imprezy.

 •  Test BRD składał się będzie z 5 pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego- każda błędna odp.:

-2pkt.   

d) Dyktando z języka polskiego

 Za każdy błąd ortograficzny  - 1pkt.

e) Test wiedzy z kraju, świata i wszechświata: „OMNIBUS” Lodowca

 •  Za każdą błędną lub brak odp. - 2pkt.

f) Przejazd trasy

 •  Minuta spóźnienia przyjazdu na metę  –  1pkt. (max 45pkt.)
 •  Niewykonanie zadania i itinerera (PKP- spisywany)  - 5pkt. (za każdy PKP)
 •  Brak zadania specjalnego  –  20pkt. (za każde zadanie)

 

6. TRASA RAJDU

 • Trasa będzie liczyć około 70km i prowadzić będzie ze stadionu w Goli do mety, którą należy odnaleźć. Czas przejazdu dostosowany będzie do poruszania się ze średnią prędkością 20km/h. Spóźnienie ma mecie przekraczające wartości dopuszczalne podane w itinererze spowoduje dyskwalifikacje załogi.

 

7. KLASYFIKACJA

 •  O ostatecznej kolejności załóg decyduje bilans uzyskanych punktów.

 

8. ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

 •  Składa się z Komandora (Sędziego Głównego), sędziów danych konkurencji. Do komisji sędziowskiej należy

   interpretacja spraw nie ujętych w regulaminie, rozstrzyganie protestów.

 

9. NAGRODY

Załogi za miejsca I – III

 • Puchary okolicznościowe
 • Nagrody rzeczowe

 

10. POSTANOWIENIA

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas rajdu, zarówno w stosunku do uczestników jak i ich mienia oraz osób trzecich, co kwitowane będzie własnoręcznym podpisem uczestnika rajdu. Nie zastosowanie się do w/w wyklucza uczestnictwo.

Uczestnicy mogą ubezpieczyć się na czas trwania rajdu we własnym zakresie. Każda załoga powinna posiadać przyrządy do pomiaru czasu, odległości, wyznaczania kierunków geograficznych oraz mapę samochodową.

Organizatorzy zapewniają 2 posiłki turystyczne oraz nocleg.

Po ogłoszeniu wyników wstępnych można w ciągu 15 minut odwołać się do komisji sędziowskiej wpłacając kaucję w wysokości 100zł. Honorowane będą tylko protesty na piśmie. Kaucja ta zwrócona zostanie w przypadku uwzględnienia protestu, w przeciwnym wypadku przekazana będzie na działalność LZS w Goli.

 

11. PROGRAM IMPREZY

21.03.2015r

godz. 12.00 – Przyjazd i oficjalna odprawa ekip - Sala wiejska w Goli

godz. 12.30 – Oficjalne otwarcie rajdu

godz. 13.00 – Start pierwszej załogi

godz. 17.00 – Przyjmowanie załóg na mecie

godz. 19.00 – Kolacja i kwaterowanie załóg

 

22.03.2015r

godz. 10.00 – Zajęcia rekreacyjne dla uczestników rajdu

godz. 13.00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie rajdu

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia danych prób (OS, KR) za względu na zaistnienie niesprzyjających czynników atmosferycznych.
 • Nie dopuszcza się używania na OS- ach łańcuchów przeciwpoślizgowych.
 • Organizator zastrzega sobie niestosowanie się do niektórych zasada opisów tras wykorzystywanych w  Turystycznych Samochodowych Mistrzostwach Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS.                                                       
Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: