Posiedzenie Zarządu połączone z jubileuszem
Zakończenie kadencji w PZM 2015-2018, nakłada zarówno na władze okręgowe i... więcej
"Jak przeżyć na motocyklu" - bezpłatne szkolenie
Moto-Sekcja Motocyklowy Klub Sportowy zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIE pod nazwą... więcej
Wyniki Plebiscytu Sporotwiec Lubelszczyzny Dziennika Wschodniego
Wszystko już wiemy. Plebiscyt na Sportowca Roku Województwa Lubelskiego 2018... więcej
Zimowy trening w Białej Podlaskiej
Zapraszamy na najbliższy Zimowy trening sportowy organizowany przez... więcej
Relacja z WOŚP w Biłgoraju
W dniu 13 stycznia 2019r. Automobilklub Biłgorajski zorganizował imprezę... więcej
Szkoła bezpiecznej Jazdy w Białej Podlskiej
Już 13.01 rusza kolejna Zimowa Samochodowa Szkoła Bezpiecznej Jazdy,... więcej
Smutna wiadomość
Z wielkim żalem i smutkiem informujemy, że w dniu 27 grudnia 2018 r. w wyniku... więcej
AK Biłgorajski zagra dla WOŚP
 Jak co roku w dniu finału WOŚP zapraszamy na imprezę motoryzacyjną... więcej
AK Chełmski zagra dla WOŚP
SUPERSPRINT WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCYSztab nr 600 Wielkiej... więcej
Relacja z SSp w Białej Podlaskiej
SuperSprint FINAŁOWA 5 runda – 9 grudnia 2018 roku, organizatorem jest... więcej

"Rajd Mikołajkowy" - 5 Runda MOL KJS

Automobilklub Lubelski zaprasza 3 grudnia na 5 Rundę MOJ KJS do Kraśnika .

Rajd obędzie się zgodnie z poniższym regulaminem.

 

        

Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

- Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,

- Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA wraz z załącznikami,

- Regulaminu Konkursowej Jazdy Samochodem,

- Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych,

- Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,

- niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

- Otwarcie listy zgłoszeń                                 18.11.2017 r.

- Zamknięcie listy zgłoszeń                              03.12.2017 r.

- Odbiór administracyjny                                 03.12.2017 r. godz. 9.00     Kraśnik

- Badanie kontrolne BK 1                                03.12.2017 r. godz. 9.00     Kraśnik

- Pierwsze posiedzenie ZSS                             03.12.2017 r. godz. 9.45     Kraśnik

- Odprawa uczestników                                   03.12.2017 r. godz. 10.00   Kraśnik

- Publikacja listy załóg dop. do startu                03.12.2017 r. godz. 10.00   Kraśnik

- Start                                                         03.12.2017 r. godz. 11.00   Kraśnik

- Meta                                                         03.12.2017 r. godz. 16.00   Kraśnik

- Końcowe posiedzenie ZSS                             03.12.2017 r. godz. 16.00   Kraśnik

- Opublikowanie końcowej klasyfikacji prow.       03.12.2017 r. godz. 17.00   Kraśnik

- Rozdanie nagród                                         03.12.2017 r. godz. 18.00   Kraśnik

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1. Miejsce i termin imprezy

Impreza odbędzie się w dniu 3.12.2017 r . w okolicach Urzędowa

1.2. Nazwa i ranga imprezy

Konkursowa Jazda Samochodem rozgrywana jest jako: 5. Runda MOL PZM

1.3. Numer wizy ZO PZM

Numer wizy /2017 wydana przez OKSS PZM w Lublinie  

1.4. Lokalizacja biura

Biuro znajdować się będzie w siedzibie Automobilklubu Lubelskiego w Lublinie ul. Północna 22a,
a 3.12.2017r. w Urzędowie

1.5. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego

Start –  Kraśnik                          03.12.2017    godz.  11:00

Meta –  Kraśnik                         03.12.2017    godz.  16:00

        

1.6. Charakterystyka

      Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu 1 dnia i składa  z 3 sekcji.

      Na trasie zlokalizowane będzie 6 prób poprzedzonych PKC.

      Nawierzchnia trasy i prób :  asfalt

      Długość trasy: około 120  km  w tym około 12 km prób

      Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.

1.7. Ukończenie/sklasyfikowanie w KJS  uprawnia do uzyskania punktów do licencji sportu samochodowego stopnia RN.

2. ORGANIZACJA

2.1. Nazwa organizatora

       Automobilklub Lubelski, Automobilklub Lubelski Sport

2.2. Adres

       20-064 Lublin, ul. Północna 22a

       tel. 501 386 250

       www.automobilklub-lubelski.pl          e-mail: automobilklublubelski@interia.pl

2.3. Władze KJS

2.3.1. Zespół Sędziów Sportowych

Przewodniczący                                                  Jerzy Skrzypek Lic I 264/12

Członek                                                             Andrzej Stachurski   Lic I 272/12

Członek                                                    Katarzyna Stachurska Lic. I 210/16

2.3.2. Osoby oficjalne

Dyrektor Imprezy                                               Beata Stachurska  Lic I 271/12              

Wicedyrektor ds. trasy i bezpieczeństwa        Andrzej Stachurski  Lic I 272/12

Kierownik biura                                                  Karolina Pawełczuk Lic. I 211/16

Kierownik badań kontrolnych                                Jerzy Skrzypek Lic I 264/12

3. ZGŁOSZENIA

3.1. Załoga

3.1.1. Załogę stanowią wyłącznie dwie osoby, określani jako kierowca i pilot.
Kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone 17 lat.

3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników       posiadających licencję, wymienionych w art. 1.1 regulaminu ramowego KJS.

3.1.3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona.

3.2. Obowiązki załogi

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1. Obecność na odprawie uczestników

3.2.2. Przejazd trasy imprezy z pobraniem wiz na wszystkich punktach kontrolnych w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z książką drogową.

3.2.3. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie.

3.3. Procedura zgłoszeń

3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w KJS  musi wypełnić zgłoszenie i załączniki on line www.automobilklub-lubelski.pl do dnia 2.12.2017 do godz. 24:00

3.3.2. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego lub potwierdzenie wystawione przez klub uczestnika.

3.3.3. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3.4. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub nieczytelny oryginał zgłoszenia.

3.4. Liczba załóg i klas

3.4.1. Pojemność trasy: 50 załóg

3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż  50 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura KJS. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

3.5. Pojazdy dopuszczone

Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS. Patrz zał. nr 3 do regulaminu ramowego KJS.

3.6. Klasy

Podział na klasy:

K 1

 Do 1300cm3  

K 2

 Do 1600 cm3

K 3

 Do 2000 cm3

K 4

 Powyżej 2000cm3

GOŚĆ

 GOŚĆ Zawodnicy z licencjami sportu samochodowego

 

3.6.1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:

- z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,

- z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).

3.6.2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS.

 

3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1. Wysokość wpisowego wynosi :

Dla załogi zrzeszonej w Automobilklubie Lubelskim

do 26.11 - 120 zł/po 26.11 – 150 zł

Dla pozostałych załóg

do 26.11 -150 zł/ po 26.11 – 200 zł

W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora

300 zł

Numer konta: 57 1090 2590 0000 0001 2383 5185

3.7.2. O przyjęciu zgłoszenia w 1 lub 2 terminie decyduje termin zgłoszenia i wpłaty wpisowego.

3.7.3. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

3.7.4. Zwrot wpisowego

Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nieprzyjęcia  zgłoszenia.

4. UBEZPIECZENIE

4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NNW.

4.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

5.1. Tablice

Tablica "rajdowa" (jeśli będzie dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na masce przedniej samochodu. Na samochodzie może być tylko tablica aktualnej imprezy.

5.2. Numery startowe

Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga we własnym zakresie musi umieścić na tylnych bocznych szybach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS

5.3. Karta wykroczeń

Karty wykroczeń, które uczestnik otrzyma od organizatora występują zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania KJS. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania KJS ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco:

- pierwsze wykroczenie      – kara finansowa 100,- PLN,

- drugie wykroczenie          – kara 300 pkt.,

- trzecie wykroczenie         – dyskwalifikacja z KJS.

6. REKLAMA

6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej KJS zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem  niniejszego regulaminu.

6.2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze KJS, na starcie i mecie KJS, na terenie stacji kontroli pojazdów podczas BK 1, w parku serwisowym oraz na całej trasie rajdu. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.

6.4. Park Serwisowy

W parku serwisowym umieszczanie reklam, może nastąpić tylko po uzgodnieniu z organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 300,- PLN  

7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

7.1. Miejsce i czas

Biuro KJS: 3.12.2017 r. Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego, Kraśnik ul. Konopnickiej 27a

Do 2.12.2017 r. Automobilklub Lubelski ul. Północna 22a,

7.2. Dokumenty do okazania

- prawo jazdy kierowcy kategorii B

- ubezpieczenia OC i NNW

- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

- dokument identyfikacyjny pilota

- aktualne fotografie kierowcy i pilota

- pisemna zgoda właściciela/współwałaścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy

- dowód opłacenia składek za bieżący rok z tytułu przynależności klubowej — dotyczy kierowcy lub pilota zrzeszonego w Automobilklubie lub Klubie.

8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ       Organizator przewiduje zapoznanie z trasą w formie wolnego przejazdu zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

9. BADANIA KONTROLNE

9.1. Miejsce i czas

Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego, Kraśnik ul. Konopnickiej 27a, 3.12.2017 r. -  od godz. 9:00  wg. harmonogramu

Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut od swojego wyznaczonego czasu powoduje wykluczenie załogi z KJS.

9.2. Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 3 regulaminu ramowego KJS.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę.

10. OPONY

10.1 Samochód startujący w KJS może być wyposażony maksymalnie tylko w dwa koła zapasowe.

10.2 Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia.

10.3 Ilość kół w każdym momencie imprezy musi zgadzać się z ilością kół na badaniach kontrolnych. Samochód  uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK 1.

10.4 Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS

11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

11.1. Miejsce i czas

 Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego, Kraśnik ul. Konopnickiej 27a 3.12.2017 r. - godz. 10:00     

12. PRZEBIEG IMPREZY

12.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej 

3.12.2017 r. -  godz. 10:00 Oficjalna tablica ogłoszeń,  Biuro KJS, Wypożyczalnia Sprzętu Budowlanego, Kraśnik ul. Konopnickiej 27a.

12.2. Oficjalny czas podczas trwania KJS

W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas miejscowy wg. http://24timezones.com/pl_czas/warsaw_czas_lokalny.php

12.3. Oficjalny start

3.12.2017 r. godz.  11:00    ( według listy startowej)

12.4. Uczestnik startujący w imprezie ma prawo do jednorazowego przejechania próby.

12.5. Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

12.6. Wymiana kart drogowych podczas KJS

Karta drogowa na sekcję 1 wydawana będzie w PKC 0

13. PROCEDURA STARTU

13.1. Start po zapaleniu zielonego światła na sygnalizatorze, lub tradycyjny ręczny

14.  POMIAR CZASU

14.1. Pomiar czasu na mecie próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 (lub 1/100) sekundy.

14.2. Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, ZSS nałoży karę na załogę.

15. META KJS

15.1. Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na metę  bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd

15.2.  Nie przewiduje się  parku zamkniętego.

16. BEZPIECZEŃSTWO

Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS.

17. NAGRODY

17.1. Rozdanie nagród

Rozdanie nagród dobędzie się w Kraśniku. Miejsce zostanie podane w komunikacie.

18. PROTESTY

18.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.

18.2. Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

18.3. Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

18.4. Wszelkie odwołania od decyzji ZSS, KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.

18.5. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 200% wpłaconego wpisowego, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 400% wpłaconego wpisowego.

19. KARY

Kary zgodnie z zał. nr 1 regulaminu ramowego KJS.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania  instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania KJS.

                  

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: