Relacja z SSp w Białej Podlaskiej
SuperSprint FINAŁOWA 5 runda – 9 grudnia 2018 roku, organizatorem jest... więcej
Ostatnia Runda Klubowa SSp Ak Chełmskiego
OSTATNI RALLYSPRINT ROKU 2018Automobilklub Chełmski zaprasza do udziału... więcej
MODA NA ODBLASKI
Finał konkursu pn.”Moda na odblaski” odbył się w dniu 6 grudnia w... więcej
POJECHALI DLA NIEPODLEGŁEJ - relacja z ostaniej rundy turystycznej 2018
POJECHALI DLA NIEPODLEGŁEJBartłomiej Parafiniuk i Michał Parafiniuk z... więcej
Ostatnia biłgorajska runda w SSp -relacja
Ostatnia runda rangi okręgowej w tym roku kalendarzowym została przeprowadzona... więcej
Klubowy SSp w dniu 9 grudnia w Białej Podlaskiej
1. INFORMACJE WSTĘPNEImpreza odbędzie się w dniu 09 grudnia 2018 roku. Impreza... więcej
Rajd Turystyczny w 100- lecie Niepodległości
RAJD W 100LECIE NIEPODLEGŁOŚCIZapraszamy do udziału w 19. Turystycznym... więcej
Super Sprint z okazji 11 Listopada
SUPER SPRINT 11 LISTOPADAAutomobilklub Biłgorajski zaprasza w dniu 11 LISTOPADA... więcej
Relacja z 14 rundy SSP w Biłgoraju
Automobilklub Biłgorajski był w dniu 14.10.2018r organizatorem imprezy... więcej
Kolejna Runda SSp i trening w Białej Podlaskiej juz 28 października
Organizatorem imprezy jest : Automobilklub Bialskopodlaski Al. Jana Pawła II nr... więcej

18 Rajd Zmotoryzowanych Bieluch

AK Chełmski zaprasza na III Rundę MMOL tj na 18 Rajd Turystów  Zmotoryzowanych "Bieluch" w dniu 15 września 2018 roku.

 

18. Rajd Turystów Zmotoryzowanych i III Runda TMMOL

    

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

 

1. ORGANIZATOR, RANGA

Organizatorem imprezy jest Automobilklub Chełmski – 22-100 Chełm, ul. Strażacka 4, tel. kom. 502 342 117, internet: www.automobilklub.chelm.pl, e-mail: akchelmski@hoga.pl.

2. DATA, ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

Rajd odbędzie się w dniu 15 września 2018 roku bez względu na pogodę.

Zbiórka uczestników w Urzędzie Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65. Parking dla uczestników z tyłu budynku urzędu.

3. REGULAMIN, UCZESTNICY

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Uzupełniającym obowiązują postanowienia Regulaminu Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM '2018.

Rajd jest imprezą otwartą dla wszystkich chętnych. Załogę stanowi kierowca i pilot, pasażerowie są osobami towarzyszącymi, którzy nie mogą brać udziału w konkurencji testów i próbie sprawnościowej.

4. WPISOWE, NAGRODY, SPONSORZY

W rajdzie nie obowiązuje wpisowe. Załoga (kierowca i pilot) otrzymuje bezpłatnie materiały rajdowe oraz możliwość zwiedzenia chełmskich podziemi kredowych.

Płatne świadczenia:

  1. zwiedzanie podziemi dla osób towarzyszących – 10 zł/osoba;
  2. posiłek na mecie – 15 zł/osoba;
  3. nocleg w ośrodku wypoczynkowym PKS Chełm – 100 zł/pokój dwuosobowy;
  4. uroczysta kolacja „grill after party”- 30 zł/osoba.

Wszystkie załogi otrzymają upominki, natomiast trzy najlepsze załogi oryginalne puchary i atrakcyjne nagrody. Rajd współfinansują Miasto Chełm, Województwo Lubelskie oraz Stowarzyszenie WeRwA – organizator atrakcyjnych wyxcieczek na Białoruś i Ukrainę.

5. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia należy dokonywać poprzez podanie imienia i nazwiska kierowcy i pilota, liczby osób towarzyszących oraz zamawianych świadczeń na adres: akchelmski@hoga.pl lub podczas odbioru administracyjnego.

6. PROGRAM RAJDU

11:00 – 11:15 – odbiór administracyjny dla osób zwiedzających podziemia kredowe;

11:30 – 12:00 – odbiór administracyjny dla pozostałych;

12:10 – odprawa uczestników;

12:30 – testy;

12:45 – start pierwszej załogi;

16:30 – meta, test turystyczny, posiłek;

17:30 – podanie wyników nieoficjalnych rajdu;

17:30 - podanie wyników oficjalnych, zakończenie rajdu;

19:00 – grill after party.

 

7. PUNKTACJA

7.1 Brak odpowiedzi lub błędna odpowiedź w teście BRD – 4 pkt., w teście turystycznym – 10 pkt.

7.2 Punktacja prób sprawnościowych:

        # za każde 0,1 sekundy trwania próby                - 0,1 pkt. pomocniczych

        # za przewrócenie lub przemieszczenie słupka     - 5 punktów pomocniczych

        # za błędny przejazd próby /niezgodny z

          planem próby/, niewystartowanie do próby         - 20 punktów

        # za przejechanie mety, falstart                             - po 5 pkt. pomocniczych.

7.3 Załoga, która uzyskała najlepszy wynik (najmniej punktów pomocniczych) na próbie sprawnościowej Sz otrzymuje 0 pkt. Pozostali otrzymują liczbę punktów odpowiadającą różnicy punktów pomocniczych pomiędzy uzyskanym wynikiem, a wynikiem najlepszej załogi, jednak nie więcej niż 20 pkt. W rajdzie obowiązują tzw. mety stop, czyli zatrzymanie z linią mety pomiędzy osiami samochodu.

7.4 Punktacja Mety:

za każdą zakończoną minutę  późniejszego wjazdu na metę załoga otrzymuje do 10 minut – po 1 pkt., od 11 do 20 minut – po 2 pkt., od 21 do 30 minut – po 3 pkt.

Organizator zezwala na wcześniejszy wjazd na Metę.

7.5 Punktacja innych zadań:

     - brak lub błędne podanie wizy turystycznej  - 20 pkt.;

     - zgubienie karty drogowej - wykluczenie z rajdu;                              

     - brak lokalizacji FotoObiektu – 10 pkt.;

     - w teście SPEC – 3 pkt. za każdą błędną odpowiedź lub jej brak;

     - wykroczenia drogowe -    pierwsze 120 pkt., drugie - wykluczenie z rajdu.

7.6 Za użycie przez załogę pomocniczego sprzętu elektronicznego (określonego
w pkt.3) podczas rozwiązywania testów i zadań konkursowych, stwierdzone przez organizatora – 2000 pkt.

8. WŁADZE IMPREZY

Dyrektor rajdu – Grzegorz Gorczyca

Kierownik obliczeń – Jakub Kolano

Biuro rajdu – Maciej Gorczyca

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i straty tak w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak też za spowodowane przez nich straty  w stosunku do osób trzecich i ich mienia przez cały czas trwania imprezy.

Przez podpisanie zgłoszenia, załoga i jej osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego przestrzegania regulaminu TNMOL i niniejszego Regulaminu Uzupełniającego, poszanowania przepisów ruchu drogowego, p. poż. i porządkowych podczas trwania imprezy.                       

                                  

                                                                                                    Dyrektor Rajdu      
                                                                                                                                      Grzegorz Gorczyca

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: