Odwołanie IIII Rundy MOŁ KJS - 07.06.2020 Team 50 Sieradz
Na prośbę organizatora III Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS klubu SSSM... więcej
III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross Country - odwołana.
Ze względu na zbliżający się termin III Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross... więcej
Udostępnione obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym
Od 4 maja udostępnione zostały obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze... więcej
12 czerwca rusza PGE Ekstraliga
W ramach rozgrywek wprowadzonych będzie szereg zmian organizacyjnych. Przed... więcej
Mistrzowie Sportu w Motowizji
Zapraszamy do obejrzenia filmu "Mistrzowie Motorsportu"Jest to film... więcej
R 46 - Runda zerowa Mistrzostw Polski Digital Motorsport
W minioną niedzielę odbyła się runda zerowa Mistrzostw Polski Digital... więcej
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2020 - 17.05.2020 - odwołana
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2020 - 17.05.2020 -... więcej
Z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 - XXI Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych PZM - zostaje przełożony.
Z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 - XXI Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych... więcej
II Runda MOŁ MOTOPOSRTKLUB DAY V - przełożona
Informujemy że, II Runda    MOŁ  MOTOPOSRTKLUB DAY V - ... więcej

Zlot Energetyk 2014

XXXV Jubileuszowy Ogólnopolski Zlot Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2014″

Zlot odbędzie się w dniach 05 – 07 września b.r. Przyjmowanie uczestników w dniu 05.09.2014 r. od godz. 17:00 do 19:00 przy kawiarni OWS Słok.

Organizatorem XXXV Zlotu Turystów Zmotoryzowanych „ENERGETYK 2014″ jest Klub Motorowy „Energetyk” działający przy Elektrowni Bełchatów a głównym sponsorem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Zlot polega na przejechaniu wyznaczonej przez organizatora trasy, wykonaniu testów z zadaniami, wykazaniu się wiedzą o przebytej trasie a także wykonaniu zadań rekreacyjnych.

W Zlocie mogą brać udział turyści zmotoryzowani zrzeszeni i niezrzeszeni w drużynach lub indywidualnie, w sprawnych samochodach osobowych dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, po dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów udziału w zlocie i przesłaniu „Karty Zgłoszenia”.

Dla najlepszych załóg przewidziane są puchary i nagrody.
szczegóły:
http://motoklub.vizz.pl/
Program

XXXV Jubileuszowego Ogólnopolskiego
Zlotu Turystów Zmotoryzowanych
„ENERGETYK 2014”

Piątek 05.09.2014 r.
1700 - 1900 - Przyjmowanie uczestników przed Kawiarnią w OSW Słok,
1930 - Ognisko i pieczenie kiełbasek,

Sobota 06.09.2014 r.
730 - 830 - Śniadanie w Kawiarni OSW Słok,
840 - Uroczyste otwarcie Zlotu,
900 - Wyjazd autokarem na wycieczkę,
930 - 1400 - Zwiedzanie „Gigantów Mocy” oraz Muzeum Regionalnego
w Bełchatowie,
1400 - 1500 - Przejazd autokarem i obiad w „Barbórce” w Bełchatowie,
1500 - 1630 - Przejazd autokarem z dalszym zwiedzaniem na metę
w Słoku,
1900 - Kolacja i wieczorek w Kawiarni OSW Słok.

Niedziela 07.09.2014 r.
800 - 900 - Śniadanie w Kawiarni OSW Słok,
900 - 1130 - Testy z zadaniami oraz konkurencje rekreacyjne,
1000 - 1100 - Konkurencje dla dzieci,
1230 - Wyniki nieoficjalne,
1230 - 1330 - Obiad w Hotelu „Wodnik”,
1400 - Ogłoszenie wyników oficjalnych i uroczyste
zakończenie Zlotu –Taras Kawiarni OSW Słok.

12. Postanowienia końcowe
 Zlot został zarejestrowany przez KTM ZG PTTK pod nr 62/14.
 W przypadku nie wzięcia udziału w imprezie wpisowe nie będzie zwracane.
 Organizator nie ubezpiecza uczestników Zlotu oraz nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody poniesione przez uczestników lub osoby trzecie w czasie trwania Zlotu – uczestnik biorący udział w imprezie powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie.
 W jednym samochodzie może startować tylko jedna załoga.
 Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz wprowadzania zmian w przypadkach koniecznych i uzasadnionych.

Organizatorzy XXXV
JUBILEUSZOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU
TURYSTÓW ZMOTORYZOWANYCH
„ENERGETYK 2014”
życzą wszystkim uczestnikom wspaniałej pogody
oraz wielu miłych wrażeń.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: energetyk.turystyka.pl

Miejsce przyjmowania uczestników:

Kawiarnia w Ośrodku
Sportowo Rekreacyjnym Słok

1. Organizator
Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy „ENERGETYK” przy Elektrowni Bełchatów.
2. Cel Zlotu
 uświetnienie uroczystości obchodów Jubileuszu XXXV-lecia KM „Energetyk” oraz „Dnia Energetyka 2014” organizowanych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 promowanie Polskiej Grupy Energetycznej,
 promowanie Miasta Bełchatowa i Powiatu Bełchatowskiego,
 popularyzowanie turystyki rodzinnej i krajoznawstwa,
 pogłębianie wiedzy o województwie łódzkim i powiecie bełchatowskim,
 podwyższanie wiadomości z przepisów ruchu drogowego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy medycznej,
 popularyzacja kulturalnego i bezpiecznego zachowania się na drodze,
 wspólna zabawa w gronie rodziny i przyjaciół.
3. Komitet Honorowy
Marek Ciapała - Dyrektor PGE GiEKSA Oddział Elektrownia Bełchatów
Szczepan Chrzęst - Starosta Powiatu Bełchatowskiego
Marek Chrzanowski - Prezydent Bełchatowa
Mirosław Nicowski - Prezes ZO PZM w Łodzi
Paweł Kendra - Prezes ZO PTTK w Piotrkowie Trybunalskim
4. Kierownictwo Zlotu
Komandor - Sławomir Figura
Wicekomandor ds. organizacyjnych - Jerzy Antczak
Wicekomandor ds. kwatermistrzowskich - Danuta Hachulska
Wicekomandor ds. finansowych - Elżbieta Bożek
Wicekomandor ds. technicznych - Roman Hachulski
Wicekomandor ds. konkurencji rekreacyjnych - Krzysztof Kozłowski
Sędzia Główny - Tadeusz Dziadzio
Z-ca Sędziego Głównego - Elżbieta Antczak
Sekretariat rajdu - Alina Figura
Sędziowie – członkowie KM „ENERGETYK” przy
Elektrowni Bełchatów

5. Termin i trasa Zlotu
Zlot odbędzie się w dniach 5 – 7 września 2014 r. Przyjmowanie uczestników
w dniu 5 września 2014 r. od godz.1700 do 1900 przy kawiarni w OSW Słok
6. Warunki uczestnictwa
Zlot polega na przejechaniu wyznaczonej przez organizatora trasy, rozwiązanie testów, wykazaniu się wiedzą o przebytej trasie, a także wykonaniu zadań rekreacyjnych. W Zlocie mogą brać udział turyści zmotoryzowani zrzeszeni
i niezrzeszeni w drużynach lub indywidualnie, w sprawnych samochodach osobowych dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych, po dokonaniu wpłaty na pokrycie kosztów udziału w zlocie i przesłaniu „Karty Zgłoszenia”. Wpłata na pokrycie kosztów udziału wynosi 185,00 zł od osoby. Za dzieci do lat 7 można nie dokonywać wpłaty, jednakże nie otrzymują one świadczeń. Pomimo to po zgłoszeniu mogą uczestniczyć w konkurencjach dla dzieci. Zgłoszenia należy przysłać na adres:
Danuta Hachulska 97-400 Bełchatów ul. Św. Barbary 4/61
e-mail: danuta.hachulska@gkpge.pl tel. służb. 044 735-20-89,
tel. kom. 693-831-086
Sławomir Figura e-mail: slawomir.figura@gkpge.pl tel. służb. 044 735-14-33,
tel. kom. 792-195-793
a kwotę na pokrycie kosztów udziału w Zlocie wpłacić na konto:
Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów
97-406 Bełchatów 5, Rogowiec, ul. Energetyczna 7
PKO BP o. Bełchatów nr konta: 48 1020 3958 0000 9002 0075 7591
z dopiskiem: Zlot „Energetyk 2014”
Przyjmowania zgłoszeń i wpłaty na pokrycie kosztów udziału do 20.08.2014 r.
7. Świadczenia
 kiełbaska do ogniska w dniu 5 września (i coś do kiełbaski ),
 śniadanie w dniu 6 września,
 wycieczka autokarowa w dniu 6 września oraz wstępy do muzeów,
 obiad w dniu 6 września podczas wycieczki,
 kolacja w dniu 6 września i wspólna zabawa wieczorno – nocna (DJ),
w trakcie zabawy konkursy z nagrodami,
 2 noclegi w Ośrodku Wypoczynkowo-Sportowym Słok (domki),
 śniadanie w dniu 7 września,
 obiad w dniu 7 września w Hotelu „Wodnik”,
 puchary i nagrody dla najlepszych oraz upominki dla najmłodszych,
 Uwaga! – nie będziemy pobierać żadnych dodatkowych opłat organizacyjnych w czasie trwania Zlotu.

8. Klasyfikacja
Będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa i indywidualna.
 Klasyfikacja indywidualna – suma punktów zdobytych przez załogę.
 Klasyfikacja drużynowa– suma punktów zdobytych przez trzy (3) najlepsze załogi zgłoszone przed Zlotem do Sędziego Głównego jako Drużyna.
 Puchar im. Zenona Kajdaniaka zdobędzie załoga, która uzyska najlepszy łączny wynik w testach wiedzy z zakresu BRD. Wyniki z tych testów będą uwzględnione w klasyfikacji.
 Członkowie KM „Energetyk” Bełchatów nie będą uwzględnieni
w klasyfikacji drużynowej.
 Dla dzieci do lat 14 wymienionych w zgłoszeniu odbędą się konkurencje rekreacyjne.
9. Punktacja
Szczegółowa punktacja zlotu będzie omówiona przez Sędziego Głównego na starcie. Natomiast dodatkowe punkty będzie można otrzymać za posiadanie książeczek turystycznych MOT PTTK lub PZM,
10. Protesty
Protesty można składać do Sędziego Głównego tylko na piśmie po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników nieoficjalnych. W przypadku uznania protestu wadium zostanie zwrócone wpłacającemu.
11. Obowiązki uczestnika
 przestrzegać regulaminu Zlotu,
 stosować się do poleceń Kierownictwa Zlotu,
 przestrzegać przepisy prawa o ruchu drogowym, o ochronie przyrody
i zabytków oraz ochronie p.poż (za nieprzestrzeganie w/w obowiązków organizator może ukarać załogę punktami karnymi ),
 zgłosić się na start Zlotu w wyznaczonym czasie,
 udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
 posiadać obowiązkowe i aktualne wyposażenie samochodu,

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: