Komunikat biura ZO PZM w Łodzi dotyczący licencji zawodniczych na rok 2019
Wszystkich zawodników i kandydatów na zawodników w sporcie samochodowym i... więcej
Uroczyste wręczenie plakiety za działalność na rzecz PZM Zbigniewowi Orłamowskiemu
W dniu 8 stycznia 2019 roku na spotkaniu Prezydium Zarządu Okręgowego PZM w... więcej
GKSPiT PZM Narada Nawigatorów
W dniu 5 stycznia 2018 w Ośrodku Wypoczynkowo-Hotelowym Prząśniczka w łódzkim... więcej
Kryterium Asów Mistrzostw Okręgu Łódzkiego 2019
Serdecznie zapraszamy miłośników sportów samochodowych w niedzielę, 13 stycznia... więcej
Zmiana zasad udzielania zniżki PZU dla starych pojazdów
Informujemy, że zgodnie z decyzją PZU z dnia 14.12.2018r., od dnia 19.12.2018r... więcej
I Runda Mistrzostw Świata SuperEnduro ŁKM Łódź
         I tak jak od trzech lat, na... więcej
Wigilia Klubowa ŁKCC 2018
W poniedziałek 17.12.br w siedzibie klubu odbyła się tradycyjna Wigilia Klubowa... więcej
Zakończenie Sezonu Sportowego 2018 - ZO PZM w Łodzi - 15.12.2018 relacja
W dniu 15 grudnia br. w Hoteliku Bej w Tuszynie odbyłą się coroczna Gala... więcej

XIV Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych PZM w Bełchatowie

21 września w Bełchatowie odbędzie się XIV Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego. Zlot połączony jest ze szkoleniem wstępnym i doskonalącym dla ratowników drogowych
 
Regulamin: 
(Plik z regulaminem do ściągnięcia na dysk znajduje się na samym dole strony w załączeniu)
 
1. Organizator
Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów przy współudziale Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego, w  Łodzi.
 
2. Cel Zlotu
popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drogach
zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w udzielaniu pomocy medycznej
popularyzacja kultury  zachowania  się  na  drodze
kształtowanie prawidłowych odruchów i zachowań w miejscu kolizji na drodze
doskonalenie umiejętności i utrwalanie wiedzy z dziedziny Ratownictwa Drogowego
 
3. Kierownictwo Zlotu
Komandor Jerzy Antczak 
Wicekomandor ds. szkolenia Elżbieta Antczak
Wicekomandor ds. szkolenia Krzysztof Kozłowski
Wicekomandor  ds.  organizacyjnych Sławomir Figura
Sędzia główny Tadeusz Dziadzio
Kwatermistrz Danuta Hachulska
Sędziowie Członkowie KM „Energetyk”
 
4. Termin Zlotu
Zlot odbędzie się  w dniu 21.09. 2013 r. od godziny 9.00, w Bełchatowie, w obiekcie  „Barbórka” przy ulicy Kolejowej
 
5. Warunki  uczestnictwa
W zlocie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem pierwszej pomocy z elementami ratownictwa drogowego. Nie jest wymagane posiadanie samochodu, przynależność do PZM oraz posiadanie uprawnień Ratowników Drogowych.
Warunkiem uczestnictwa z Zlocie jest złożenie u organizatorów „Karty Zgłoszenia” oraz opłata wpisowego w kwocie 30 zł od osoby.
 
Zgłoszenia przyjmuje : 
Jerzy Antczak
ul. Broniewskiego 23 97-400 Bełchatów
telefon: 691591022, e-mail: jerzy.antczak@gkpge.pl
Wpisowe  należy wpłacić  na  konto :
Klub  Motorowy „Energetyk”
przy  Elektrowni  Bełchatów
97 – 406  Bełchatów  5
PKO  BP  O /Bełchatów  nr  konta  10203958-89890-270-1
z  dopiskiem : „Zlot ratowników”
Kopię  dowodu wpłaty należy przesłać ze zgłoszeniem lub posiadać ze sobą na starcie.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat wpisowego upływa 13 września 2013 r.
 
6. Świadczenia
posiłek
puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3
nagrody rzeczowe
 
7. Klasyfikacja
Będzie prowadzona generalna klasyfikacja indywidualna. Zasady punktacji zostaną podane na początku Zlotu. 
Zlot odbędzie się zgodnie z Instrukcją Szkolenia Głównej Komisji BRD PZM oraz Ramowym Regulaminem Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników  Drogowych PZM .
 
8.  Protesty
Protesty można składać do Sędziego Głównego tylko na piśmie po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników  nieoficjalnych .
Wadium w przypadku uznania  protestu zostanie zwrócone wpłacającemu.
 
9. Obowiązki uczestnika
przestrzegać regulaminu zlotu,
stosować się do poleceń Kierownictwa Zlotu,
popularyzować ideę udzielania pierwszej pomocy.
 
10. Program zlotu
1. godz. 900- 1300 wykłady z udzielania pierwszej pomocy
2. godz. 1300 – 13 45 obiad
3. godz. 1345 – 16 30 zajęcia praktyczne w grupach i sprawdzian wiedzy ratowniczej
 
11.  Postanowienia  końcowe
1. Zlot  odbędzie  się  bez  względu  na  pogodę .
2. W  przypadku  nie  wzięcia  udziału  w  imprezie  wpisowe  nie  będzie  zwracane .
3. Organizator  nie  ubezpiecza  uczestników  zlotu  oraz  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody  poniesione  przez  uczestników  i  osoby  trzecie – uczestnik  biorący  udział  w  imprezie  powinien  ubezpieczyć  się  we  własnym  zakresie na  czas  trwania  Zlotu .
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  oraz  wprowadzania  zmian  w  przypadkach  koniecznych  i  uzasadnionych .
5. Wydawanie  dodatkowych  komunikatów  przysługuje  Kierownictwu  Zlotu .
 
Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: