Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych
Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych18 listopada 2018 r. przypada... więcej
Wyniki motocyklowych Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2018
Informujemy że na stronie https://wyniki.motoresults.pl/pl/2018/Cross-... więcej
Zakończenie Sezonu Sportowego 2018 - ZO PZM w Łodzi - 15.12.2018
Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Łodzi informuje, że uroczyste... więcej
Wyniki Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Super Sprint 2018
W dniu 23 października 2018 roku na spotkaniu Okręgowej Komisji Sportu... więcej
Rajd Retro Prząśniczka Rally – VII Runda Mistrzostw Polski Historycznych Rajdów na Regularność
W dniach 06-07.10.2018 odbył się w Łodzi Rajd Retro Prząśniczka Rally –... więcej
VI RAJD ZIEMI OBIECANEJ - relacja
VI  RAJD ZIEMI OBIECANEJ - relacja z ostatniej tegorocznej Rundy MPPZ -... więcej
Rally Wyszków relacja
W dniach 29-30 września odbyła się impreza samochodowa Rally Wyszków... więcej
Karol Pasiewicz wicemistrzem Polski w nowej kategorii
Karol Pasiewicz wicemistrzem Polski w nowej kategoriiŚcigający się głównie we... więcej
Retro Prząśniczka Rally 2018 - VII Runda MPHRR
Mistrzostwa Polski Pojazdów Zabytkowych w Jeździe na Regularność to... więcej
Zawody Cross Country o Puchar Motopower Kleszczów - relacja
Klub Motopower Kleszczów oraz PZM Łódź organizowali zawody Cross Country o... więcej

XIV Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych PZM w Bełchatowie

21 września w Bełchatowie odbędzie się XIV Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego. Zlot połączony jest ze szkoleniem wstępnym i doskonalącym dla ratowników drogowych
 
Regulamin: 
(Plik z regulaminem do ściągnięcia na dysk znajduje się na samym dole strony w załączeniu)
 
1. Organizator
Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów przy współudziale Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego, w  Łodzi.
 
2. Cel Zlotu
popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drogach
zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w udzielaniu pomocy medycznej
popularyzacja kultury  zachowania  się  na  drodze
kształtowanie prawidłowych odruchów i zachowań w miejscu kolizji na drodze
doskonalenie umiejętności i utrwalanie wiedzy z dziedziny Ratownictwa Drogowego
 
3. Kierownictwo Zlotu
Komandor Jerzy Antczak 
Wicekomandor ds. szkolenia Elżbieta Antczak
Wicekomandor ds. szkolenia Krzysztof Kozłowski
Wicekomandor  ds.  organizacyjnych Sławomir Figura
Sędzia główny Tadeusz Dziadzio
Kwatermistrz Danuta Hachulska
Sędziowie Członkowie KM „Energetyk”
 
4. Termin Zlotu
Zlot odbędzie się  w dniu 21.09. 2013 r. od godziny 9.00, w Bełchatowie, w obiekcie  „Barbórka” przy ulicy Kolejowej
 
5. Warunki  uczestnictwa
W zlocie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem pierwszej pomocy z elementami ratownictwa drogowego. Nie jest wymagane posiadanie samochodu, przynależność do PZM oraz posiadanie uprawnień Ratowników Drogowych.
Warunkiem uczestnictwa z Zlocie jest złożenie u organizatorów „Karty Zgłoszenia” oraz opłata wpisowego w kwocie 30 zł od osoby.
 
Zgłoszenia przyjmuje : 
Jerzy Antczak
ul. Broniewskiego 23 97-400 Bełchatów
telefon: 691591022, e-mail: jerzy.antczak@gkpge.pl
Wpisowe  należy wpłacić  na  konto :
Klub  Motorowy „Energetyk”
przy  Elektrowni  Bełchatów
97 – 406  Bełchatów  5
PKO  BP  O /Bełchatów  nr  konta  10203958-89890-270-1
z  dopiskiem : „Zlot ratowników”
Kopię  dowodu wpłaty należy przesłać ze zgłoszeniem lub posiadać ze sobą na starcie.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat wpisowego upływa 13 września 2013 r.
 
6. Świadczenia
posiłek
puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3
nagrody rzeczowe
 
7. Klasyfikacja
Będzie prowadzona generalna klasyfikacja indywidualna. Zasady punktacji zostaną podane na początku Zlotu. 
Zlot odbędzie się zgodnie z Instrukcją Szkolenia Głównej Komisji BRD PZM oraz Ramowym Regulaminem Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników  Drogowych PZM .
 
8.  Protesty
Protesty można składać do Sędziego Głównego tylko na piśmie po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników  nieoficjalnych .
Wadium w przypadku uznania  protestu zostanie zwrócone wpłacającemu.
 
9. Obowiązki uczestnika
przestrzegać regulaminu zlotu,
stosować się do poleceń Kierownictwa Zlotu,
popularyzować ideę udzielania pierwszej pomocy.
 
10. Program zlotu
1. godz. 900- 1300 wykłady z udzielania pierwszej pomocy
2. godz. 1300 – 13 45 obiad
3. godz. 1345 – 16 30 zajęcia praktyczne w grupach i sprawdzian wiedzy ratowniczej
 
11.  Postanowienia  końcowe
1. Zlot  odbędzie  się  bez  względu  na  pogodę .
2. W  przypadku  nie  wzięcia  udziału  w  imprezie  wpisowe  nie  będzie  zwracane .
3. Organizator  nie  ubezpiecza  uczestników  zlotu  oraz  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody  poniesione  przez  uczestników  i  osoby  trzecie – uczestnik  biorący  udział  w  imprezie  powinien  ubezpieczyć  się  we  własnym  zakresie na  czas  trwania  Zlotu .
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  oraz  wprowadzania  zmian  w  przypadkach  koniecznych  i  uzasadnionych .
5. Wydawanie  dodatkowych  komunikatów  przysługuje  Kierownictwu  Zlotu .
 
Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: