Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy Zarząd Okręgowy Polskiego... więcej
XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym finał powiatowy Łódź 26.04.2019
XLII Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Turniej... więcej
Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Łodzi - 14.04.2019 relacja
W dniu 14 kwietnia 2019 roku w Ośrodku Wypoczynkowo Hotelowym "Prząśniczka... więcej
II Runda MISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJ MOTOCROSS 28.04.2019
Zapraszamy do Strykowa na II Rundę MISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJ w... więcej
XXIII OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ MOTORYZACYJNY 2019 - finał regionalny Łódź
W dniu 12 kwietnia 2019 roku na terenie Motodromu w Łodzi przy ulicy... więcej
I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Super Sprincie. „SUPER SPRINT NA GÓRZE KAMIEŃSK 2019”
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY   I rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiegow... więcej
I Runda MISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJ w MOTOCROSSie Lobo Racing MX Przybyszowy
I RundaMISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJMistrzostwa Strefy  Polski... więcej
III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country - relacja
Dnia 7-04-2019 odbyła się III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country... więcej
Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Łodzi - 14.04.2019
Okręgowy Zjazd Polskiego Związku Motorowego w Łodzi odbędzie się w dniu 14... więcej
Maciej Palczewski z Automobilklubu Łódzkiego - III miejsce SuperCars Light -2019 | Rallycross | OPONEO Mistrzostwa Polski
Miło nam poinformować że zawodnik Automobilklubu Łódzkiego Maciej Palczewski... więcej

XIV Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych PZM w Bełchatowie

21 września w Bełchatowie odbędzie się XIV Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych Polskiego Związku Motorowego. Zlot połączony jest ze szkoleniem wstępnym i doskonalącym dla ratowników drogowych
 
Regulamin: 
(Plik z regulaminem do ściągnięcia na dysk znajduje się na samym dole strony w załączeniu)
 
1. Organizator
Organizatorem Zlotu jest Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów przy współudziale Okręgowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego, w  Łodzi.
 
2. Cel Zlotu
popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem na drogach
zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w udzielaniu pomocy medycznej
popularyzacja kultury  zachowania  się  na  drodze
kształtowanie prawidłowych odruchów i zachowań w miejscu kolizji na drodze
doskonalenie umiejętności i utrwalanie wiedzy z dziedziny Ratownictwa Drogowego
 
3. Kierownictwo Zlotu
Komandor Jerzy Antczak 
Wicekomandor ds. szkolenia Elżbieta Antczak
Wicekomandor ds. szkolenia Krzysztof Kozłowski
Wicekomandor  ds.  organizacyjnych Sławomir Figura
Sędzia główny Tadeusz Dziadzio
Kwatermistrz Danuta Hachulska
Sędziowie Członkowie KM „Energetyk”
 
4. Termin Zlotu
Zlot odbędzie się  w dniu 21.09. 2013 r. od godziny 9.00, w Bełchatowie, w obiekcie  „Barbórka” przy ulicy Kolejowej
 
5. Warunki  uczestnictwa
W zlocie mogą brać udział wszystkie osoby zainteresowane udzielaniem pierwszej pomocy z elementami ratownictwa drogowego. Nie jest wymagane posiadanie samochodu, przynależność do PZM oraz posiadanie uprawnień Ratowników Drogowych.
Warunkiem uczestnictwa z Zlocie jest złożenie u organizatorów „Karty Zgłoszenia” oraz opłata wpisowego w kwocie 30 zł od osoby.
 
Zgłoszenia przyjmuje : 
Jerzy Antczak
ul. Broniewskiego 23 97-400 Bełchatów
telefon: 691591022, e-mail: jerzy.antczak@gkpge.pl
Wpisowe  należy wpłacić  na  konto :
Klub  Motorowy „Energetyk”
przy  Elektrowni  Bełchatów
97 – 406  Bełchatów  5
PKO  BP  O /Bełchatów  nr  konta  10203958-89890-270-1
z  dopiskiem : „Zlot ratowników”
Kopię  dowodu wpłaty należy przesłać ze zgłoszeniem lub posiadać ze sobą na starcie.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat wpisowego upływa 13 września 2013 r.
 
6. Świadczenia
posiłek
puchary i dyplomy za zajęcie miejsc 1-3
nagrody rzeczowe
 
7. Klasyfikacja
Będzie prowadzona generalna klasyfikacja indywidualna. Zasady punktacji zostaną podane na początku Zlotu. 
Zlot odbędzie się zgodnie z Instrukcją Szkolenia Głównej Komisji BRD PZM oraz Ramowym Regulaminem Ogólnopolskich Mistrzostw Ratowników  Drogowych PZM .
 
8.  Protesty
Protesty można składać do Sędziego Głównego tylko na piśmie po wpłaceniu wadium w wysokości 100 zł w ciągu 15 min. od ogłoszenia wyników  nieoficjalnych .
Wadium w przypadku uznania  protestu zostanie zwrócone wpłacającemu.
 
9. Obowiązki uczestnika
przestrzegać regulaminu zlotu,
stosować się do poleceń Kierownictwa Zlotu,
popularyzować ideę udzielania pierwszej pomocy.
 
10. Program zlotu
1. godz. 900- 1300 wykłady z udzielania pierwszej pomocy
2. godz. 1300 – 13 45 obiad
3. godz. 1345 – 16 30 zajęcia praktyczne w grupach i sprawdzian wiedzy ratowniczej
 
11.  Postanowienia  końcowe
1. Zlot  odbędzie  się  bez  względu  na  pogodę .
2. W  przypadku  nie  wzięcia  udziału  w  imprezie  wpisowe  nie  będzie  zwracane .
3. Organizator  nie  ubezpiecza  uczestników  zlotu  oraz  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  i  szkody  poniesione  przez  uczestników  i  osoby  trzecie – uczestnik  biorący  udział  w  imprezie  powinien  ubezpieczyć  się  we  własnym  zakresie na  czas  trwania  Zlotu .
4. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  oraz  wprowadzania  zmian  w  przypadkach  koniecznych  i  uzasadnionych .
5. Wydawanie  dodatkowych  komunikatów  przysługuje  Kierownictwu  Zlotu .
 
Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: