Odwołanie IIII Rundy MOŁ KJS - 07.06.2020 Team 50 Sieradz
Na prośbę organizatora III Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS klubu SSSM... więcej
III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross Country - odwołana.
Ze względu na zbliżający się termin III Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Cross... więcej
Udostępnione obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym
Od 4 maja udostępnione zostały obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze... więcej
12 czerwca rusza PGE Ekstraliga
W ramach rozgrywek wprowadzonych będzie szereg zmian organizacyjnych. Przed... więcej
Mistrzowie Sportu w Motowizji
Zapraszamy do obejrzenia filmu "Mistrzowie Motorsportu"Jest to film... więcej
R 46 - Runda zerowa Mistrzostw Polski Digital Motorsport
W minioną niedzielę odbyła się runda zerowa Mistrzostw Polski Digital... więcej
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2020 - 17.05.2020 - odwołana
II Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie 2020 - 17.05.2020 -... więcej
Z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 - XXI Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych PZM - zostaje przełożony.
Z powodu zagrożenia wirusem COVID-19 - XXI Okręgowy Zlot Ratowników Drogowych... więcej
II Runda MOŁ MOTOPOSRTKLUB DAY V - przełożona
Informujemy że, II Runda    MOŁ  MOTOPOSRTKLUB DAY V - ... więcej

Turystyczny, Motocyklowy VI RAJD ZIEMI OBIECANEJ VII Runda Mistrzostw Polski Poj. Zabytkowych - Motocykle - 2018

Turystyczny, Motocyklowy
VI RAJD ZIEMI OBIECANEJ
VII Runda Mistrzostw Polski Poj. Zabytkowych
- Motocykle - 2018

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Organizatorem imprezy jest STOWARZYSZENIE
„MOTOCYKL MOJE HOBBY” przy współpracy z redakcją niekomercyjnego dwumiesięcznika
„MOTOCYKL MOJE HOBBY” wydawanego przez Piotra Czecha. Impreza organizowana jest
w ramach działalności statutowej, siłami społecznymi działaczy stowarzyszenia i redakcji
„Motocykl Moje Hobby”.
Przy organizacji współpracują instytucje, inne organizacje i firmy oraz osoby prywatne
– wg list publikowanych w materiałach dla uczestników, publiczności i mediów.
2. Patroni imprezy: Organizator wstąpił o tradycyjny już patronat:
- Starosty Powiatu Pabianickiego – p. Krzysztofa Habury
i specjalnie na okazję tej edycji rajdu:
- Prezydenta Miasta Pabianic – p. Grzegorza Mackiewicza
- Prezydenta Miasta Łodzi – p. Hannę Zdanowską
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Łodzi – p. Tomasza Kacprzaka
oraz o pomoc Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Urzędu Gminy Lutomiersk,
a także innych gmin, przez które przebiega trasa tegorocznego rajdu.
Powiat Pabianicki Miasto Pabianice Miasto Łódź Woj. Łódzkie Gmina Lutomiersk
3. Ranga imprezy: Impreza jest organizowana na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Związku
Motorowego jako VII Runda (motocyklowa) Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych 2018.
4. Cel imprezy: Sportowe cele imprezy określone są Regulaminem Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych:
https://www.pzm.pl/pliki/zg/zabytki/2018/regulaminy/mppz_motocykle_2018.pdf
Ponadto, celem imprezy jest popularyzacja historii i walorów turystycznych Ziemi Łódzkiej,
ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Pabianickiego, Miasta Pabianic, Miasta Łodzi i Gminy
Lutomiersk oraz uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Celem jest też ukazanie społeczeństwu – mieszkańcom i turystom – piękna zabytkowej motoryzacji
i popularyzacja kultury technicznej.
5. Uczestnictwo: Impreza jest przeznaczona dla użytkowników motocykli zabytkowych oraz klasycznych.
Zewnętrznym adresatem imprezy są widzowie na trasie rajdu i pokazów dla publiczności.
Zasady punktacji, zaproszenia dla motocyklistów, dokumenty rajdowe i komunikaty kierownictwa
Rajdu stanowić będą uzupełnienie niniejszych założeń organizacyjnych.
6. Termin imprezy: 21 - 23 września 2018r.
Rajd w dniu 22 września– start I uczestnika o godz. 10:02 (lub o 11:02 gdy liczba uczestników nie
przekroczy 30). Kolejni – w odstępach 2-minutowych.
7. Baza imprezy: Salezjański Ośrodek Młodzieżowy „DON BOSCO” w Lutomiersku k. Łodzi,
ul. Kąpieliskowa 2, 95-083 Lutomiersk, powiat Pabianice, woj. łódzkie.
8. Wpisowe uczestników: pobierane będzie na miejscu imprezy, w recepcji i wynosi:
- dla kierowców motocykli – 150 zł.
- dla pasażerów i osób towarzyszących – 150 zł.
Dla chętnych – noclegi w domkach turystycznych za dodatkową opłatą (25 zł osobo/doba).
9. Świadczenia: Kierowca w ramach wpisowego otrzymuje: pełną dokumentację rajdową, ogrodzony
teren z wydzielonym parkingiem, miejsce pod namiot, znaczek pamiątkowy lub koszulkę, poczęstunek
na trasie rajdu, udział w balu komandorskim i wszystkich atrakcjach przygotowanych przez
organizatora i firmy współpracujące. Pasażer w ramach wpisowego otrzymuje: znaczek pamiątkowy
lub koszulkę, poczęstunek na trasie rajdu, udział w balu komandorskim i wszystkich atrakcjach
przygotowanych przez organizatora i firmy współpracujące.
10. Wymagania prawne: Impreza odbywa się przy ruchu otwartym, nie wymaga zamykania żadnego
odcinka drogi i nie utrudni normalnego ruchu drogowego. Trasę pokonuje się wg itinererów spełniających
wymogi Międzynarodowej Kodyfikacji Nawigacyjnej PZM i w czasie zgodnym z podanym
na kartach drogowych poszczególnych odcinków rajdu. Uczestnicy pokonują trasę indywidualnie
(co dwie minuty) i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących norm prawnych,
ze szczególnym uwzględnieniem Prawa o Ruchu Drogowym. Pojazdy startujące w Rajdzie
muszą być dopuszczone do ruchu i posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NW kierowcy i
pasażerów. Kierujący muszą posiadać uprawnienia do prowadzenia danego rodzaju pojazdu.
Uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń komandora, sędziów na próbach i służb porządkowych.
W przypadku niesportowego zachowania lub łamania zasad prawnych, Komandor może wykluczyć
uczestnika z imprezy.
11. Oznakowanie pojazdów: Pojazdy uczestników będą oznakowane naklejkami z numerem startowym;
pojazdy organizatorów i sędziów – naklejkami z literą „O”.
12. Przebieg rajdu: Rajd składa się z 4 odcinków jazdy okrężnej:
- Odcinek I – 16,3 km.
- Odcinek II – 9,4 km.
- Odcinek III– 31,4 km.
- Odcinek IV – 17,1 km.
- czterech prób sprawności kierowania pojazdem (poza drogami publicznymi, w miejscach
uzgodnionych z właścicielami i władzami),
- zadań testowych z wiedzy o: bezpieczeństwie ruchu drogowego, historii motocykla i walorach
turystycznych Ziemii Łódzkiej.
- Konkursu Elegancji (adekwatności stroju do wieku i rodzaju motocykla),
- Pokazów dla publiczności w Pabianicach, Ksawerowie, Łodzi i Lutomiersku – w miejscach
konkurencji sprawnościowych.
13. Klasyfikacja w rajdzie: Motocykle zabytkowe są klasyfikowane w klasach:
- „Pre 45” – motocykle zabytkowe wyprodukowane do 31 grudnia 1945 r. – nagradzane do V
miejsca;
- „Post 45” – motocykle zabytkowe wyprodukowane od 1 stycznia 1946 r. do 31 grudnia 1960 r.
– nagradzane do V miejsca;
- „Post 60” – motocykle zabytkowe wyprodukowane od 1 stycznia 1961 r. do 31 grudnia 1970 r.
– nagradzane do V miejsca;
- „Post 70” – motocykle zabytkowe wyprodukowane od 1 stycznia 1971 r. do 31 grudnia 1987 r.
– nagradzane do V miejsca;
- „Klasa Otwarta” – motocykle klasyczne nie spełniające wymagań regulaminu MPPZ (w zakresie
wieku i oryginalności) – nagradzane do III miejsca, według uproszczonego regulaminu,
bez brania pod uwagę stopnia oryginalności i braku karty pojazdu zabytkowego. Stosuje się
jednak handicap wiekowy – jak w MPPZ.
14. Ubezpieczenie: Organizator ubezpieczy rajd w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej i (sędziów)
od następstw nieszczęśliwych wypadków – „PZU SPORT”.
Zawodnicy (kierowcy i pasażerowie) – zgodnie z punktem 9. niniejszych założeń organizacyjnych
– muszą posiadać aktualne ubezpieczenie NW a ich pojazdy ubezpieczenie OC.
15. Patroni medialni: Organizator wystąpi o patronat medialny do redakcji: Ośrodka Łódzkiego TVP,
dziennika „Ekspresu Ilustrowanego”, tygodnika „Nowe Życie Pabianic”, miesięcznika „Automobilista”
i dwumiesięcznika „Motocykl Moje Hobby”, oraz kilku portali internetowych.
PROGRAM IMPREZY
PIĄTEK, 22 września 2017 r.:
od 14:00 – przyjmowanie uczestników;
16:00 – rekreacja przy muzyce (wieczorem ognisko).
SOBOTA, 23 września 2017 r.:
8:00 – śniadanie (we własnym zakresie – polecamy bufet ośrodka);
9:00 – odprawa zawodników, losowanie numerów startowych;
9:30 – badanie techniczne przedrajdowe;
10:02 – start do Odcinka I na regularność (czas zawodnika z numerem 1 – następni co 2 minuty).
https://goo.gl/maps/ivHueYiP7m92
Na tym odcinku pokazujemy uczestnikom:
– ulicę Józefa Piłsudskiego (jednego z architektów odzyskania niepodległości) w Lutomiersku;
– ulicę Józefa Piłsudskiego w Pabianicach ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej willi
fabrykanckiej Roberta Saengera pioniera branży papierniczej w Pabianicach, oraz zabytkowych
zabudowań fabrycznych zakładów chemicznych Schweikerta – później Pabianickich
Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”;
– dawną zabytkową tkalnię zakładów Krusche & Ender (XIX w.);
– pomnik Niepodległości (legionisty) w Pabianicach;
12:58 – Meta Odcinka I (Stary Rynek w Pabianicach);
– konkurs wolnej jazdy;
– konkurs jazy stylowej OTJ (ocena techniki jazdy):
– pokaz zabytkowych motocykli dla mieszkańców Pabianic;
12:29 – start do Odcinka II nawigacyjnego.
https://goo.gl/maps/xegy5ZCN4A82
– testy z historii motoryzacji;
Na tym odcinku pokazujemy uczestnikom:
– zabytkowy „Dom Tkacza” w Pabianicach;
– pozostałości młyna wodnego na Dobrzynce w Szynkielewie (XIX/XX w.);
– zabytkowy pałac Kindlera w Widzewie k. Pabianic (XIX w.);
– Zespół Szkół Rolniczych w Widzewie k. Pabianic (tablicę pamiątkową ku czci lotników
VI Pułku Lotniczego, walczących tu w obronie nieba nad Łodzią we wrześniu 1939);
11:59 – meta Odcinka II (plac manewrowy Zespołu Szkół Rolniczych w Widzewie k. Pabianic);
– próba sprawności SZ nr 1;
– próba sprawności SZ nr 2;
13:58 – start do Odcinka III.
Część 1.: https://goo.gl/maps/8AgCZNHXR1x
Część 2.: https://goo.gl/maps/jmxNW4BbeUv
Część 3.: https://goo.gl/maps/2r5gUNuxfiN2
– testy z bezpieczeństwa ruchu drogowego;
Na tym odcinku pokazujemy uczestnikom:
– pomnik żołnierzy 15 PP „Wilków” w Ksawerowie (miejsce bitwy wrzesień 1939);
– tzw. „Kopiec Kościuszki” w Rudzie Pabianickiej (Łodzi) na cmentarzu przy ul. Mierzejowej;
– kapliczkę dziękczynną za odzyskanie niepodległości w Rudzie Pabianickiej (Łodzi) przy kościele
na ulicy Farnej;
– rzekę Jasień – „najbardziej pracowitą rzekę Łodzi” na jej dolnym odcinku (most na ul. Nowe
Sady);
– Pomnik Legionisty w parku im. Legionów w Łodzi na ul. Sanockiej;
– Grób Nieznanego Żołnierza w Łodzi na ul. Ks. Skorupki;
– zabytkową remizę strażacką fabryki Scheiblera na ul. Tymienieckiego w Łodzi;
– zabytkowe budynki fabryki Scheiblera i osiedle robotnicze na „Księżym Młynie” w Łodzi;
– zabytkową bramę fabryczną „Beczki Grohmanowskie” na ul. Targowej w Łodzi;
– tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu na budynku dawnego carskiego więzienia
w Łodzi na ul. Gdańskiej
– tablicę pamiątkową poświęconą rozbrajaniu Niemców 11 listopada 1918 na łódzkim Ratuszu
przy pl. Wolności w Łodzi;
– tablicę pamiątkową poświęconą Józefowi Piłsudskiemu na kamienicy gdzie mieszkał, drukował
„Robotnika” i gdzie został aresztowany przez carską policję – ul. Wschodnia 17 w Łodzi;
– Zabytkowe budynki fabryczne I. Poznańskiego (dziś „Manufaktura”) na ul. Ogrodowej;
11:59 – meta Odcinka III (Strzelnica Bractwa Kurkowego w Łodzi, na ul. Konstantynowskiej1);
– konkurs strzelecki;
– test turystyczno krajoznawczy;
– obiad dla uczestników;
15:58 – Start do Odcinka IV
https://goo.gl/maps/LEpcz9DoSiq
Na tym odcinku pokazujemy uczestnikom:
– zabytkową zajezdnię tramwajową na Brusie (początek XX w.)
w Łodzi na ul. Konstantynowskiej;
– bunkier muzealny na Brusie w Łodzi, na ul. Konstantynowskiej;
16:44 – meta Rajdu i badanie techniczne porajdowe.
17:00 – konkurs elegancji;
19:00 – wycieczka zabytkowym autobusem do Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi;
20:30 – bal komandorski (wspólna kolacja, muzyka, ognisko, rekreacja);
NIEDZIELA: 24 września 2017 r.:
8:00 – ogłoszenie wyników prowizorycznych;
9:00 – śniadanie (we własnym zakresie – polecamy bufet ośrodka);
10:00 – uroczystość rozdania nagród i zakończenie imprezy.
W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH – np. WZGLĘDAMI BEZPIECZEŃSTWA,
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN
W TRASIE I PROGRAMIE IMPREZY.
KIEROWNICTWO RAJDU:
Komandor – KRYSTYNA JUSIS;
V-komandor ds. trasy – PIOTR CZECH;
Kierownik Komisji Technicznej – MARCIN SELIWIAK;
Kierownicy prób sprawnościowych
– WALDEMAR DRABIK, ADAM KUSTOSIK,
TOMASZ SOBOLEWSKI i ZENON SKWARŁO;
Kierownik ds. obliczeń – WALDEMAR DRABIK
Biuro rajdu – JAN JUSIS.
KONTAKT:
KRYSTYNA JUSIS:
tel. kom. 502 289 179,
e-mail: kisia13@tlen.pl
PIOTR CZECH:
tel. 42 681 33 24,
e-mail: besa@tlen.pl
Stowarzyszenie
„Motocykl Moje Hobby”
93-491 Łódź,
ul. Starogardzka 13/2,
tel.:42 681 33 24,
e-mail: besa@o2.pl
www.mmh.org.pl

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: