Kalendarz Mistrzostw Okręgu Łódzkiego PZM w Cross Country 2021
W dniu 29.01.2021 na spotkaniu OKSM ustalono Kalendarz Mistrzostw Okręgu... więcej
Kalendarz imprez sport samochodowy Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego KJS i EMOŁ.
W dniu 21 stycznia 2021 roku Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego zatwierdziła... więcej
Wyniki 86. Plebiscytu Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Polski 2020 roku
Podczas Gali Mistrzów Sportu poznaliśmy wyniki 86. Plebiscytu Przeglądu... więcej
Głosujemy na Kajetana Kajetanowicza
86 Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca Polski.
Głosujemy na Bartosza Zmarzlika
86. Plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca... więcej
Komunikat nr 1/2021 GKSPiT dot. wprowadzonych zmian w regulaminach TMMP i TPP
https://www.pzm.pl/komunikat/gkspit/komunikat-nr-12021-zmiany-w-regulaminach-... więcej
Szczęsliwego Nowego Roku 2021
Wielu sukcesów, odważnych marzeń,mądrych decyzji, satysfakcji, spokojui... więcej
Zamawianie kart-legitymacji SZOK na 2021 rok
Uprzejmie informujemy, że system zamawiania kart-legitymacji SZOK pod koniec... więcej
Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.
Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego NarodzeniażyczyZarząd, Pracownicy i... więcej

Rada Seniorów

Zaczęło się tak…

W listopadzie 2004 roku spotkali się działacze: Grażyna Kowalińska, Ryszard Herbe, Tadeusz Jabłoński, jako komisja ds. Pamiątek. Zadaniem komisji było zebranie materiałów dotyczących historii Polskiego Związku Motorowego, oraz przygotowanie wystawy z okazji 55-cio lecia PZM w nowej siedzibie Zarządu Okręgowego PZM na ul. Aleksandrowskiej. Inicjatywa była wspaniałą, a zarazem jedyną okazją do udokumentowania działalności Naszego Okręgu.

Materiały uzyskane (tylko niektóre zostały wypożyczone) pochodziły od działaczy i byłych zawodników. Zostały one skatalogowane, opisane i umieszczone w albumach, a najciekawsze, jako plansze zawieszone w nowej siedzibie w sali konferencyjnej.

Przedstawiają one wszystkie dziedziny działalności naszego Okręgu:
Zarząd Okręgowy w Łodzi – Prezesi
Działacze Okręgu Łódzkiego pełniący funkcję w Komisjach Zarządu Głównego PZM
Sport Kartingowy
Sport Motocyklowy
Sport Samochodowy
Sport Zużlowy
Turystyka i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
Ratownictwo Drogowe
Pojazdy Zabytkowe

Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej, Dyrektorzy i Zastępcy. 
Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej w Łodzi Spółka z o.o. 
W dniu 30 maja 2005r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Zarządu Okręgowego PZM na ul. Aleksandrowskiej połączone z obchodami 55-lecia PZM.

Od lewej: Grażyna Kowalińska, Tadeusz Jabłoński /w głębi/, Ryszard Herbe,
Prezes ZO PZM Mirosław Nicowski

Komisja spotykała się nadal, średnio raz w miesiącu. Podczas spotkań opracowała i wydała Biuletyn o działalności wszystkich komisji ZO PZM w Łodzi na przestrzeni 57-miu lat.

W styczniu 2007roku zorganizowała spotkanie byłych działaczy i zawodników, na którym w skrócie zaprezentowano historię ZO w Łodzi oraz rozdano Biuletyn. Również w styczniu 2007r. komisja ds. pamiątek, jako grupa założycielska, zwróciła się do Zarządu Okręgowego o utworzenie Koła Seniora- koło na ten czas zrzeszało już 22 osoby (byli działacze i zawodnicy).

Intencją koła ma być dbanie o historię Związku i Klubów w nim zrzeszonych, gromadzenie materiałów historycznych oraz organizowanie spotkań koleżeńskich.

Ponad to plany Koła Seniora na najbliższe miesiące to:

-przygotowanie trzech dodatkowych plansz do sali konferencyjnej o tematyce: ratownictwo drogowe, pojazdy zabytkowe, działalność Spółki OZDG PZM,

- przygotowanie oraz przekazanie do Łódzkiego Muzeum Sportu czterech plansz tematycznych, jako wyeksponowanie działalności PZM na terenie Łodzi ( sport żużlowy, sport samochodowy, sport motocyklowy, sport kartingowy,)

-przygotowanie listy byłych działaczy lub zawodników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, by pomóc im w formie ewentualnej renty lub zapomogi; zostanie przygotowana dodatkowa ankieta, w której zainteresowane osoby opiszą swój faktyczny stan materialny, jak również wkład w działalność PZM,

- wystosowanie odpowiedniego pisma do Zarządu Autoklubu PZM w sprawie darmowych kart Autoklubu dla zasłużonych działaczy PZM,

Uchwałą nr 100/2008r. Zarządu Głównego PZM z dnia 26 stycznia 2008r. została powołana Rada Seniorów przy ZG PZM, do której między innymi został powołany p. Ryszard Herbe.

Intencją tej Uchwały było, by analogicznie w innych okręgach również powstały Rady Seniorów.

Koło Seniora przy ZO PZM w Łodzi, działające od października 2005roku, w dniu 21 października 2008 roku ukonstytuowało się oficjalnie, jako Zarząd Rady Seniorów w składzie:

Przewodnicząca - Grażyna Kowalińska

Zastępca Przew.- Andrzej Rosicki

Sekretarz – Wacława Taczalska

Członkowie – Tadeusz Jabłoński, Grażyna Smyl-Zbierkowska,                 

Kierownik biura ZO PZM- Piotr Płaczek

Od lewej: Wacława Taczalska, Tadeusz Jabłoński, Grazyna Kowalińska, Ryszar Herbe

Rada Seniorów PZM w Łodzi jest społecznym organem doradczym Zarządu Okręgowego PZM analogicznie z uchwałą ZG PZM nr100/2008 z dnia 26.01.2008r. i działa zgodnie z w/w uchwałą i ustanowionym regulaminem.

Do podstawowych zadań Rady seniorów należy:
Podejmowanie działań mających na celu kultywowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o Polskim Związku Motorowym,Udzielanie pomocy w gromadzeniu dokumentacji historyczno -archiwalnej Polskiego Związku Motorowego,Czynienie starań o zachowanie pamięci o wybitnych postaciach Polskiego Związku Motorowego, Organizowanie życia kulturalno – towarzyskiego byłym działaczom, sportowcom i pracownikom Polskiego Związku Motorowego, Udzielanie pomocy i opieki ( w przypadkach losowych) byłym sportowcom, działaczom i pracownikom Polskiego Związku Motorowego, Przedstawianie Zarządowi Okręgowemu PZM swojej opinii w sprawach, które zdaniem Rady Seniorów tego wymagają.

Rada Seniorów przyczyniła się aby nasi działacze kol. Stanisław Drążczyk i Jerzy Werner otrzymali z funduszy Zarządu Głównego zapomogę finansową w wysokości 2400 zł, przygotowała projekt tabliczek upamiętniających działalność poszczególnych działaczy do umieszczenia na pomniki nagrobne.

Organizuje przynajmniej raz w roku spotkania byłych działaczy i zawodników na które są zapraszani Wice Prezesi Zarządu Okręgowego, którzy informują ogół o aktualnej działalności Okręgu. Spotkania Rady Seniorów organizowane są raz w miesiącu; spotkania są otwarte mogą na nie przychodzić również osoby zainteresowane działalnością Rady Seniorów.

Zarząd Okręgowy PZM: