Pierwsze spotkanie O.K.S.Motocyklowego w 2018 roku

W dniu 26 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie OKSMotocyklowego, na spotkaniu omawiano propozycję imprez do kalendarza na rok 2018, ustalano sprawy regulaminów imprez na rok 2018 oraz dokonano analizy działalności w roku 2017.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: