Regulamin Super Enduro o Puchar Wójta Gminy Buczek - GKM Buczek 26/27.06.2021
Regulamin Super Enduro o Puchar Wójta Gminy Buczek - GKM Buczek 26/27.06.2021... więcej
Konkurs rowerowy BRD z okazji Dnia Dziecka - 01.06.2021r. Automobilklub Łódzki
W dniu 1 czerwca 2021 roku na Motodromie przy ulicy Drewnowskiej, Automobilklub... więcej
Łódzki Turniej „Przygoda z przepisami ruchu drogowego”
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wspólnie z... więcej
Zlot Okręgowego ŁKCC - Zdwórz 2021
Zlot Okręgowegy ŁKCC odbył się w dniach 28-30.05.br w Zdworzu. Udział w nim... więcej
REGULAMIN XXXI Regionalnego RAJDU BABSKIEGO o Puchar Prezesa Zarządu Okręgowego PZM w Łodzi
REGULAMIN XXXI Regionalnego RAJDU BABSKIEGO o Puchar Prezesa Zarządu Okręgowego... więcej
Jubileuszowy XXXV Zlot Campingu i Caravaningu ŁKCC "Zdwórz 2021"
Informujemy, że w dniach 27-29.08.2021 roku Łódzki Klub Caravaningu i... więcej
I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country 2021 - Nierada - MKS Tryb Częstochowa
27.06.2021 odbędzie się I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country... więcej
KŻ Orzeł Łódź przegrywa ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk 44:46
Zawodnicy Orła Łódź po pasjonującym meczu przegrali w sobotę w Łodzi z Zdunek... więcej
VIII Rajd „ZIEMI OBIECANEJ” VI RUNDA MOTOCYKLOWA MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
W ubiegłym roku koronawirus uniemożliwiłnam uczczenie rajdem 100-lecia Bitwy... więcej
MAZOWSZE RALLY DAY - relacja
„MAZOWSZE RALLY DAY”  już za nami. przeszedł do historii, ale... więcej

I Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS - Rzeczyca 18.04.2021

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

I Rundy Mistrzostw Okręgu Łódzkiego

w KJS.

„Rzeczyca 2021”

 

Organizator

ZO PZM w Łodzi

                                                                                                                                                                               AutomobilklubTomaszowski

 SPIS TREŚCI:

  1.   USTALENIA  OGÓLNE                         

  2.   ORGANIZACJA                                                                   

  3.   ZGŁOSZENIA                                                                      

  4.   UBEZPIECZENIE                                                                

  5.   NUMERY IDENTYFIKACYJNE                                          

  6.   REKLAMA                                                                           

  7.   ODBIÓR ADMINISTRACYJNY                                         

  8.   ZAPOZNANIE Z TRASĄ                                                    

  9.   BADANIA  KONTROLNE                                                                 

10.   OPONY                                                        

11.   ODPRAWA UCZESTNIKÓW                             

12.   PRZEBIEG IMPREZY                                                         

13.   PROCEDURA STARTU                                                      

14.   POMIAR CZASU                                               

15.   META KJS                                                                                          

16.   BEZPIECZEŃSTWO                                            

17.   IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS KJS

18.   NAGRODY                                                                          

19.   PROTESTY                                                                          

20.   KARY                                                                                                  

21.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                      

 

 

I runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS „Rzeczyca 2021”  zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Międzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA,

Regulaminu Ramowego Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS 2021

Regulaminu Amatorskich Imprez Samochodowych

Regulaminu Ochrony Środowiska w Sportach Motorowych

Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”,

niniejszego regulaminu uzupełniającego.

Modyfikacje, zmiany i/lub uzupełnienia do niniejszego regulaminu uzupełniającego będą publikowane wyłącznie w numerowanych i datowanych komunikatach ogłaszanych przez organizatora lub ZSS.

Otwarcie listy zgłoszeń                                                                 01.04.2021r.        godz. 24:00

Zamknięcie listy zgłoszeń                                                             17.04.2021r.        godz. 24:00

Odbiór administracyjny                                                               18.04.2021r.        Od godz. 8.00do godz10:30

Badanie kontrolne BK 1                                                                18.04.2021r.        Od godz. 8:15 do godz 10:45

Pierwsze posiedzenie ZSS                                                             18.04.2021r.        godz. 10:15

Odprawa uczestników                                                                  18.04.2021r.        Godz. 10:55 

Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu                          18.04.2021r           godz.  11.00                                                                                                                                                                                                         

Start                                                                                               18.04.2021r.        godz. 11:15

Meta                                                                                              18.04.2021r.        godz. 16:00

Końcowe badanie kontrolne                                                        wg. komunikatu

Opublikowanie klasyfikacji prowizorycznej                                 18.04.2021r.        godz. 17:00

Rozdanie nagród                                                                           18.04.2021r.        godz. 17:30

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1. Miejsce i termin imprezy

Impreza odbędzie się w dniu 18.04.2021r. na terenie gminy Rzeczyca

1.2. Nazwa i ranga imprezy

Impreza rozgrywana jest jako: I Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS;I Runda GP MPSS;

1.3. Numer wizy ZO PZM

Numer wizy   2/2021 wydana przez OKSS PZM w Łodzi w dniu 18.03.2021.

1.4. Lokalizacja biura

Biuro znajdować się będzie w dniu imprezy pod adresem podanym komunikatem w godzinach 8:00 – 18:00.

1.5. Lokalizacja startu, mety i parku zamkniętego

Start –  18.04.2021. godz.  11:15

Meta –  18.04.2021. godz.  16:00

1.6. Charakterystyka

 Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia i składa z 3 sekcji. Na trasie zlokalizowane będzie 6 prób sprawnościowych poprzedzonych PKC. Nawierzchnia trasy i prób sprawnościowych: asfalt.

 Długość trasy:54,45 km(w tym 12  km prób sprawnościowych)

Trasa imprezy jest obowiązkowa i została opisana w książce drogowej.

1.6.1 Ukończenie/sklasyfikowanie w KJS „Rajd Rzeczycy 2020” uprawnia  do uzyskania licencji sportu samochodowego stopnia RN.

2. ORGANIZACJA

2.1. Nazwa organizatora

Automobilklub Tomaszowski

Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi

2.2. Adres

97-200 Tomaszów Maz

ul Piłsudskiego 45\47

tel 509369589

      www ak – tomaszowski.pl

e-mail aktomaszowski@gmail.com

 

2.3. Władze KJS

2.3.1. Zespół Sędziów Sportowych                 

Przewodniczacy                                                                                                                  Piotr Trześniewski

członek                                                                                                         Sławomir Robak 

członek                                                                                                         Grzegorz Czechowski

Delegat Techniczny ZOPZM w Łodzi                                                                                  Artur Majewski

2.3.2. Osoby oficjalne                                                                                                                                                                            

Dyrektor Imprezy                                                                                                                                        Mirosław Kister

Kierownik trasy i bezpieczeństwa                                                                                    Kamil Lubicki

Kierownik biura                                                                                                                                       Agnieszka Przysuszyńska                                                                                                                  

Kierownik badań kontrolnych                                                                                                                                         Jarosław Marczewski

Kierownik pomiaru czasu                                                                                                 Adam Wołek

Komisarz ds. ochrony środowiska                                                                                   Piotr Płaczek

3. ZGŁOSZENIA

3.1. Załoga

3.1.1. Załoga składa się z dwóch osób, gdzie kierowca jest pełnoletni (ukończone 18 lat) i posiada ważne prawo jazdy kategorii „B”.  Pilot musi mieć ukończone 17 lat. W przypadku gdy pilot jest niepełnoletni musi przedstawić organizatorowi zgodę opiekunów prawnych na udział w KJS.

3.1.2. Kierowca nie może posiadać jakiejkolwiek licencji kierowcy sportu samochodowego w rozumieniu przepisów Polskiego Związku Motorowego, za wyjątkiem zawodników posiadających licencję, wymienionych w art. 1.1 regulaminu ramowego Amatorskich Imprez Samochodowych

3.1.3. Pilot nie może prowadzić samochodu podczas imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie zdyskwalifikowana.

3.2. Obowiązki załogi

Do obowiązków załogi należy:

3.2.1. Obecność na odprawie uczestników

3.2.2. Przejazd trasy KJS zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez organizatora w kolejności zgodną z listą startową oraz kierunkiem zgodnym z dokumentami dostarczonymi przez organizatora.

3.2.3. Odbycie wszystkich prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa, zapiętych kaskach ochronnych, z włączonymi światłami mijania lub światłami do jazdy dziennej oraz zamkniętymi szybami i szyberdachem. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów pociągnie za sobą karę do dyskwalifikacji włącznie.

3.3. Procedura zgłoszeń

3.3.1. Uczestnik zamierzający wziąć udział w imprezie  musi wypełnione zgłoszenie przesłać do dnia 17.04.2021r. do godz. 24:00 na adres:

                                       e-mail: aktomaszowski@gmail.com

3.3.2. Jeżeli zgłoszenie wysłane jest pocztą e-mail, oryginał musi dotrzeć do organizatora najpóźniej w dniu odbioru administracyjnego. Oryginał zgłoszenia musi być czytelny i podpisany przez obydwu członków załogi.

3.3.3. Zgłoszenie zostanie przyjęte tylko w przypadku, gdy towarzyszyć mu będzie pokwitowanie wpłaty pełnej kwoty wpisowego.

3.3.4. Przez fakt podpisania zgłoszenia załoga przyjmuje do wiadomości, że startuje w imprezie na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas imprezy. Zrzeczenie to dotyczy FIA, PZM, organizatora, osób oficjalnych występujących w imprezie i innych uczestników.

3.3.5. Przez fakt podpisania zgłoszenia kierowca/pilot wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach PZM i organizatorów rundy.

Kierowca/pilot ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie oraz cyklu MOŁ w KJS 2021.

3.3.6. Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia w szczególnych przypadkach: nieetyczne zachowanie lub nieczytelny oryginał zgłoszenia.

3.4. Liczba załóg i klas

3.4.1. Pojemność trasy: 40 załóg

3.4.2. W przypadku zgłoszenia więcej niż  40 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do biura imprezy. Zgłoszenia bez wpłaty wpisowego nie będą przyjmowane.

3.5. Pojazdy dopuszczone

Do udziału w KJS dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub ciężarowo-osobowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS.

3.6. Klasy

Podział na klasy:

K1

 do 1150 cm3

K2

od 1151 cm3 do 1400 cm3

K3

 od 1401 cm3 do 1600 cm3

K4

 od 1601 cm3 do 2000cm3

K5

 Od 2001

K6

 Gość

*Samochody z napędem 4x4 bez doładowania są przyporządkowane do klas pojemnościowych.

3.6.1. Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:

z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,

z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).

3.6.2. Ostateczny podział na klasy określa lista startowa zatwierdzona przez ZSS.

3.7. Wpisowe, wpłaty, zwroty

3.7.1. Wysokość wpisowego wynosi :

w pierwszym terminie do 17.04.2021

Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM

250 zł.

Dla załogi niezrzeszonej w klubach PZM

300 zł.

W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora

Dwukrotność wpisowego.

w drugim terminie  od dnia 18.04.2021oraz w dniu imprezy

Dla załogi zrzeszonej (kierowca lub pilot) w klubach PZM

350 zł.

Dla załogi niezrzeszonej w klubach PZM

400 zł.

W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej organizatora

Dwukrotność wpisowego.

Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora lub gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów.

Numer konta: 19 1500 1546 1215 4001 0408 0000 /w tytule należy podać nazwę imprezy „KJS Rzeczyca 2021'

3.7.2. Wpisowe nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.

3.7.3. Zwrot wpisowego

Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nieprzyjęcia zgłoszenia.

4. UBEZPIECZENIE

4.1. Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

4.2. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

5.1. Tablice

Tablica "rajdowa" (jeśli będzie dostarczona przez organizatora) musi być umocowana na masce przedniej samochodu. Na samochodzie może być tylko tablica aktualnej imprezy.

5.2. Numery startowe

Numery startowe dostarczone przez organizatora, załoga we własnym zakresie musi umieścić na przednich drzwiach samochodu oraz opcjonalnie na tylnych bocznych szybach. Brak obu numerów podczas trwania imprezy spowoduje karę nałożoną przez ZSS

5.3. Karta wykroczeń

Karty wykroczeń zgodna z regulaminem ramowym MOŁ w KJS 2020 obowiązuje zarówno podczas zapoznania z trasą jak i w trakcie trwania KJS. Każda załoga, która dopuści się naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania imprezy ukarana będzie niezależnie od kary administracyjnej następująco:

pierwsze wykroczenie       – kara finansowa 100,- PLN,

drugie wykroczenie           – kara 300 pkt.,

trzecie wykroczenie          –dyskwalifikacja z KJS.

6. REKLAMA

6.1. Organizator przewiduje reklamę dodatkową na samochodach z umiejscowieniem i wymiarami zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu. Treść reklamy dodatkowej KJS zostanie opublikowana w dniu odbioru administracyjnego. Plakietki reklamowe dostarczone uczestnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora muszą być umocowane w miejscu zgodnym z załącznikiem  niniejszego regulaminu.

6.2. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora przeprowadzona będzie na BK 1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z załącznikiem traktowane będzie jak zgłoszenie bez reklamy dodatkowej organizatora, co zgodnie z art. 3.7.1. regulaminu odpowiada zwiększonej wysokości wpisowego.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo wyłączności na umieszczanie wszelkich reklam w biurze imprezy, na starcie i mecie, na terenie BK 1, w parku serwisowym oraz na całej trasie KJS. Wszelka działalność w zakresie reklamy musi być uzgodniona z organizatorem.

6.4. Park Serwisowy

W parku serwisowym umieszczanie reklam, może nastąpić tylko po uzgodnieniu z organizatorem i wyrażeniu pisemnej zgody. Stwierdzone przez kierownika Parku Serwisowego przypadki nieprzestrzegania w/w wymogu karane będą karą pieniężną w wysokości 300,- PLN  

7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY

7.1. Miejsce i czas

18.04.2021r.    od godz. 8:00  do godz. 10:30

Biuro Rajdu  w/g komunikatu

7.2. Dokumenty do okazania

prawo jazdy kierowcy kategorii B

ubezpieczenia OC

dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

dokument identyfikacyjny pilota

pisemna zgoda właściciela/współwłaścicieli w przypadku korzystania z samochodu nie będącego własnością kierowcy

potwierdzenie przynależności klubowej ( wraz z opłaceniem składek)

8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ

Zapoznanie z trasą obowiązkowe samochodem .Od  OA do czasu publikacji listy startowej

9. BADANIA KONTROLNE

9.1. Miejsce i czas

W/g komunikatu godz. 8:15 – 10:45 .         

Spóźnienie na BK 1 powyżej 30 minut od swojego wyznaczonego czasu powoduje dyskwalifikację załogi z KJS.

9.2. Wymagania dodatkowe zgodnie z zał. 3;3b;3c regulaminu ramowego Amatorskich Imprez Samochodowych.

9.3. Organizator zastrzega sobie prawo przeprowadzenie końcowego badania kontrolnego przy wjeździe na Metę imprezy przez załogę.

10. OPONY

10.1 Samochód startujący w KJS  może być wyposażony tylko w opony zgodne z załącznikiem 3 Amatorskich Imprez Samochodowych 

10.2 Podczas BK 1 wszystkie koła będą oznakowane zgodnie z regulaminem ogumienia.

10.3 Ilość kół w każdym momencie imprezy musi zgadzać się z ilością kół na badaniu kontrolnym. Samochód  uczestnika przez cały czas trwania imprezy musi być wyposażony w ukompletowanie takie jak na BK 1.

10.4 Używane na KJS obręcze kół muszą być pozbawione wszelkich oznakowań z poprzednich imprez samochodowych. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje nałożenie kary przez ZSS.

10.5 Za każde wykryte naruszenie regulaminu opon zostanie nałożona na załogę kara wyznaczona przez ZSS

11. ODPRAWA UCZESTNIKÓW

11.1. Miejsce i czas

18.04.2021  godz. 10:55

W/g komunikatu

12. PRZEBIEG IMPREZY

12.1. Czas i miejsce opublikowania listy startowej 

18.04.2021  godz. 11:00  Oficjalna tablica ogłoszeń

Biuro KJS

12.2. Oficjalny czas podczas trwania KJS

W czasie trwania KJS czasem oficjalnym będzie czas podawany przez Polskie Radio – Program I / AM 225 KHZ /.

12.3. Karta drogowa na sekcję 1 wydawana będzie w PKC 0

 Kolejne karty drogowe wymieniane będą na poniższych punktach kontroli czasu:

Sekcja 2: PKC 2 A Komasacja

Sekcja 3: PKC 5 A  Komasacja

Kierownik próby jest jedynym przedstawicielem organizatora przed uczestnikiem uprawnionym do podejmowania niezbędnych decyzji.

 13. META KJS

13.1  Dozwolony jest wcześniejszy wjazd na PKC 8A  bez nakładania kary za wcześniejszy wjazd

13.2 Po PKC 8A  nie przewiduje się parku zamkniętego

13. POMIAR CZASU

13.1. Pomiar czasu na mecie próby będzie wykonywany z dokładnością do 1/10 sekundy.

Jeżeli z winy załogi wpisanie czasu jest niemożliwe, ZSS nałoży karę na załogę.

14.PROCEDURA STARTU

 Na starcie odcinka specjalnego  znajdować się będzie elektroniczne urządzenie startowe wyposażone w  cyfrowy  wyświetlacz . Będzie ono połączone z fotokomórką, której zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Będzie ona usytuowana w odległości 50cm za linią startu. Wyświetlacz urządzenia startowego będzie usytuowany tak, by był dobrze widoczny dla załogi w samochodzie stojącym na linii startu. Samochód z załogą ustawia się na linii startu, a urządzenie startowe w trybie ciągłym odlicza i wskazuje sekundy pozostałe do momentu zapalenia się zielonego światła. Wyświetlacz wskazuje kolejno: 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, zielone światła. Czas świecenia się zielonego światła wynosi 20 sekund. W tym czasie załoga powinna wystartować zgodnie z art. 37.4.3 Regulaminu Sportowego Rajdów Regionalnych FIA   

15. BEZPIECZEŃSTWO

Zaleca się stosowanie w pojazdach klatek bezpieczeństwa zgodnych z zał. J do MKS.

16. IDENTYFIKACJA OSÓB OFICJALNYCH PODCZAS SUPER SPRINTU

                Kierownik próby                                                                kamizelka koloru czerwonego

Kierownik punktu                                                          kamizelka koloru niebieskiego

Sędzia faktu                                                                    kamizelka koloru żółtego

Sędziowie trasy                                                                  Kamizelka koloru pomarańczowego

Sędziowie techniczni                                                     kamizelka koloru granatowego

17. NAGRODY

17.1. Rozdanie nagród

Rozdanie nagród dobędzie się w/g   komunikatu

17.2.Wykaz nagród:

Za zajęcie 1,2,3 miejsca w klasie puchary dla kierowcy i pilota

Za zajęcie 1,2,3miejsca  w klasyfikacji generalnej puchar dla załogi

18. PROTESTY

18.1. Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecności na ręce ZSS.

18.2. Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora wyłącznie na piśmie, w terminie 30 minut od chwili opublikowania klasyfikacji prowizorycznej. Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

18.3. Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpłaconego wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZSS.

18.4. Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS muszą być składane przez uczestnika do OKSS. Od decyzji OKSS przysługuje odwołanie do GKSS przy zachowaniu trybu odwołań zgodnie z MKS.

18.5. Kaucja przy odwołaniu do OKSS wynosi 500,- PLN, natomiast kaucja przy odwołaniu do GKSS wynosi 2500,- PLN.

19. KARY

Kary zgodnie z zał. nr 1 regulaminu ramowego KJS.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji oraz komunikatów stanowiących integralną część niniejszego regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.

20.2 Każdy Uczestnik/Sędzia/Organizator zobowiązany jest stosować zasady antydopingowe i antyalkoholowe opisane w zał. A i C do MKS oraz przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacji i korupcji.

 

 

 

                             

 

Dyrektor

Mirosław Kister

 

Zatwierdzono przez

OKSS przy ZOPZM w Łodzi

w dniu 18.03.2021

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: