Zakończenie sezonu Number One Club Łódź
W dniach 17/18 października 2020 roku odbyło się Zakończenie sezonu klubu... więcej
III Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej - relacja Łowicki Klub Motorowy
11 października w Serokach prawie 150 zawodników walczyło o ostatnie... więcej
IV Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w Cross Country - Odwołana!!!!
Z prykrością informujemy że planowana ma 25 października 2020 roku IV Rund... więcej
III Runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS - Automobilklub Tomaszowski relacja
Automobillkub Tomaszowski w minioną sobotę zorganizował trzecią rundę w... więcej
Zakończenie sezonu oldtimerów - Stowarzyszenie Classic Cars Łódź 10/11.10.2020
W ostatni weekend odbyło się rajdowe zakończenie sezonu oldtimerów,... więcej
Mecz Narodów - KŻ Orzeł Łódź
Drużyna Kangurów wygrała trzecią edycję Meczu Narodów im. Heleny Skrzydlewskiej... więcej
Podsumowanie KJS. „XXIII Rally Wyszków”
Podsumowując  na wstępie tegoroczną 23 edycje „XXIII RALLY WYSZKÓW... więcej
IV Łódzki Piknik Offroadowy - Pandemiczny - relacja
IV Łódzki Piknik Offroadowy - Pandemiczny ;) już za nami, zatem nadszedł czas... więcej
Komunikat Gestora Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie
Komunikat Gestora Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie!"... więcej

I Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie/ I Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie klasy Quad

Zapraszamy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

I Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej w Motocrossie                                                                                  

I Runda Mistrzostw Polski w Motocrossie klasy Quad

        

Data                                        09.08.2020

Miejsce zawodów                   Tor Motocrossowy LOBO RACING Przybyszowy k. Końskich

DOJAZD

Droga krajowa                          DK42

Najbliższe miasto                     Końskie (5 km od toru)

Najbliższy szpital                      Końskie – 5 km

Współrzędne                            51.183499, 20.292710

TOR

Nr licencji klubowej                   15/M/2017

Nr licencji toru                          A 134/2018

Długość toru                            1800 m

Minimalna szerokość                6 m

ORGANIZATOR

Nazwa – Klub                           Klub Sportowy LOBO RACING Przybyszowy

Adres                                      Przybyszowy 32, 26-200 Końskie

Nr telefonu                               + 48 792 28 60 80

e-mail                                      piotr.dwojakowski@gmail.com

Biuro zawodów:

Adres                                      Tor Motocrossowy Przybyszowy

Nr telefonu                               + 48 606 992 179

  3   OSOBY URZĘDOWE

Sędzia Główny Zawodów                    Ryszard Misiarz Lic. nr  174/14

Asystent Sędziego Głównego              Karol Płodzik Lic. Klasy II nr 05004

Dyrektor Zawodów                              Robert Dudek Lic. klasy I nr 00118

Kierownik  biura zawodów                   Magdalena Płodzik

Kierownik kontroli technicznej            Rafał Płodzik

Kierownik toru                                    Piotr Dwojakowski

Kierownik opieki medycznej               Transmed Kielce

Kierownik chronometrażu                   Firma Gros Grzegorz Ostrowski

Komisarz ds. ochrony środowiska      Krzysztof Pleskot

Zawody będą organizowane zgodnie z RSM – Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2020, Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy 2020, komunikatami GKSM na rok 2020, niniejszym regulaminem uzupełniającym oraz z załączonym harmonogramem godzinowym sprawdzonym i zaakceptowanym przez GKSM.

ZGŁOSZENIA

W dniu zawodów od godz. 7.00 będą przyjmowane formularze zgłoszeniowe uczestników na torze . Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do wypełnienia druku zgłoszenia, według podanego wzoru wraz z oświadczeniem, że przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność, jednocześnie zrzeka się wszystkich roszczeń do organizatora.

WPISWE

Wysokość wpisowego oraz kosztów egzaminu i ubezpieczenia zgodna z Regulaminem Ramowym Mistrzostw Strefy Polski Centralnej

SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Skład komisji egzaminacyjnej podany zostanie w momencie otwarcia biura zawodów.

7     NUMERY STARTOWE

Obowiązują numery nadane przez GKSM, które będą używane przez cały sezon. Zawodnicy uczestniczący po raz pierwszy w MS nie mający nadanego wcześniej numeru startowego otrzymają numery od kierownika chronometrażu na pierwszych zawodach. 

Zmiany numerów startowych podczas trwania sezonu jest niemożliwe.

SPOTKANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO ZAWODÓW  Z ORGANIZATORAMI

Spotkanie Sędziego Głównego Zawodów z organizatorami odbędzie się w biurze zawodów przed rozpoczęciem kontroli technicznej.

KONTROLA TORU

Zgodnie z harmonogramem zawodów .

KONTROLA TECHNICZNA

Zgodnie z harmonogramem zawodów

ODPRAWA ZAWODNIKÓW

Zgodnie z harmonogramem zawodów

MIEJSCE I TERMIN TRENINGU DOWOLNEGO

Tor Motocrossowy Przybyszowy Termin zgodnie z harmonogramem zawodów

MIEJSCE I TERMIN TRENINGU KWALIFIKACYJNEGO

Tor Motocrossowy Przybyszowy Termin zgodnie z harmonogramem zawodów

PRÓBA STARTU

Zgodnie z harmonogramem zawodów

OKRĄŻENIE ZAPOZNAWCZE

Zgodnie z harmonogramem zawodów

STREFA OCZEKIWANIA

Zgodnie z harmonogramem zawodów

WYŚCIGI

Zgodnie z harmonogramem zawodów

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW i KLUBÓW

Według obowiązującej klasyfikacji zgodnie z Regulaminem ramowym Strefy/Okręgu 2020 i Zasadami Rozgrywek w konkurencji Motocross 2020.

PALIWO

Zgodnie z pkt 11.25 RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji motocross 2020.

UBEZPIECZENIE

Podpisując zgłoszenie zawodnik i klub  stwierdzają, że zawodnik jest ubezpieczony zgodnie z wymaganiami PZM.

Zawodnicy od NNW winni być ubezpieczeni we własnym zakresie (Licencja).

Organizator zawodów będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) , a osoby funkcyjne uczestniczące w organizacji zawodów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla, ich części i elementów powstałe w wyniku wypadku, ognia i innych przyczyn.

PROTESTY I ODWOŁANIA

Protesty składane w biurze zawodów - zgodnie z pkt 6.35 RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji motocross 2020.

22CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRÓD

W dniu zawodów – strefa podium – zgodnie z harmonogramem zawodów.

Pierwszych trzech zawodników z łącznej klasyfikacji po dwóch wyścigach musi wziąć udział w ceremonii wręczania pucharów. Zawodniczki /zawodnicy nie uczestniczący w ceremonii wręczania w wyznaczonym miejscu i czasie tracą prawo do ich otrzymania .

Organizator może również poprosić innych zawodników.

Zawodnicy mogą również być zaproszeni na konferencję prasową.

Obecność osób zaproszonych na ceremonię wręczenia pucharów lub na konferencję prasową jest obowiązkowa.

INTERPRETACJA REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Interpretacja niniejszego regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Głównego Zawodów.

We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy zawarte w RSM – Zasady Ogólne, RSM - Zasady Rozgrywek w konkurencji Motocross 2020 oraz w Komunikatach GKSM na rok 2020.

24DODATKOWE INFORMACJE ORGANIZATORA

 

.............................................................................................................................................................................

 

Robert Dudek

Dyrektor Zawodów

 

24.07.2020 Zbigniew Orłamowski

Zatwierdzony przez GESTORA STREFY/O

 

HARMONOGRAM MISTRZOSTW STREFY POLSKI CENTRALNEJ W MOTOCROSSIE 2020

w Przybyszowach, dn. 09.08.2020

w dniu zawodów

7:00

- czynne biuro do zakończenia zawodów

7:45

- odbiór trasy przez Sędziego Głównego

8:00 - 10:30

- kontrola techniczna

8:30

- odprawa z zawodnikami/uczestnikam/kandydatami

TRENINGI

 

8:45 - 9:05

- MX 65

9:10 - 9:30

- MX 85, MX Kobiet

9:35 - 9:55

- MX Junior, MX B

10:00 - 10:20

- MX2 C, MX1C

10:25 - 10:45

- MX Open, MX Masters

10:50 – 11:10

- MX Quad

 

11:30 Uroczyste otwarcie zawodów

 

WYŚCIGI

 

MX 65

11:28 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 11:35

MX 85, MX Kobiet

11:53 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 12:00

MX1C MX2 C

12:18 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 12:25

MX Junior, MX B

12:43 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 12:50

MX Open, MX Masters

13:08 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 13:15

MX Quad

13:33 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 13:40

 

MX 65

14:13 - zamknięta strefa oczekiwania

start -14:20

MX 85, MX Kobiet

14:38 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 14:45

MX1C MX2 C

15:03 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 15:10

MX Junior , MX B

15:28 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 15:35

MX Open, MX Masters

15:53 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 16:00

MX Quad

16:18 - zamknięta strefa oczekiwania

start - 16:25

 

17:00 Ceremonia wręczania nagród

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: