WCZESNE LATO NA TORZE "KIELCE" - SUCHY, SŁONECZNY, GORĄCY SUPEROES 5/2019. WYNIKI.
WCZESNE LATO NA TORZE "KIELCE" - SUCHY, SŁONECZNY, GORĄCY... więcej
II RUNDA PUCHARU POŁUDNIOWEJ POLSKI W CROSS COUNTRY
Zapraszamy na II RUNDĘ PUCHARU POŁUDNIOWEJ POLSKI W CROSS COUNTRY, która... więcej
Zmarł Czesław Jamróz
Z głębokim żalem i smutkiem w poczuciu wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o... więcej
Rafał Bracik z KTM Novi Korona na podium mistrzostw świata w rajdach enduro w Niemczech!
Rafał Bracik z KTM Novi Korona na podium mistrzostw świata w rajdach enduro w... więcej
II Runda Mistrzostw Strefy Południowej, a także Mistrzostw Okręgu Kieleckiego 
W najbliższą niedzielę odbędzie sie II Runda Mistrzostw Strefy Południowej, a... więcej
I Runda Mistrzostw Strefy Polski Centralnej Motocross Przybyszowy
Zapraszamy na I Rundę Mistrzostw Strefy Polski Centralnej Motocross!... więcej
Zniżki dla turystów PZM na campingach w Chorwacji
Główna Komisja Caravaningu PZM infiormuje, że we współpracy z grupą... więcej
I Runda Mistrzostw Strefy Południowej w Motocrossie
W najbliższą niedzielę odbędzie sie I Runda Mistrzostw Strefy Południowej... więcej
Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Ryszard Mikurda.
Z wielkim smutkiem informujemy, iż w dniu 05.03.2019r. odszedł wieloletni... więcej

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie 2017

Regulamin Ramowy Mistrzostw Strefy Polski Południowej w Motocrossie na 2017 rok.

 

1. Przepisy ogólne.

1.1. Zawody o Mistrzostwo Strefy Polski Południowej w motocrossie organizowane będą przez kluby z Okręgów Polskiego Związku Motorowego, które zgłosiły akces do Strefy Polski Południowej. Strefę Polski Południowej tworzą Okręgi: kielecki, krakowski, katowicki. Gestorem Strefy na rok 2017 jest ZO PZM w Kielcach ul. Krakowska 32 25-023 Kielce (adres mailowy: zarzad-okregowy.kielce@pzm.pl) reprezentowany przez członka OKSM ZO PZM Kielce. Organizacja zawodów musi być zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w Polsce. Regulaminem Sportu Motocyklowego 2017, Komunikatami GKSM i Gestora Strefy.

1.2. Ilość rund i daty zawodów zgodnie z przyjętym kalendarzem na 2017 rok. Zmiany do kalendarza i Regulaminu Ramowego mogą być wprowadzone przez Gestora Strefy, po ich uzgodnieniu z Prezydium Strefy. Prezydium Strefy składa się z przewodniczących OKSM Okręgów PZM - członków Strefy. W przypadku gdy jedna lub więcej imprez zostanie odwołanych. Gestor Strefy ma prawo do wprowadzenia imprezy zastępczej w terminie imprezy odwołanej.

1.3. Zawody mają charakter otwarty i startować w nich mogą również zawodnicy spoza Strefy, z pełnym prawem do klasyfikacji. Dopuszcza się również start zawodników zagranicznych, spełniających wymogi niniejszego regulaminu oraz Zasad Rozgrywek Motocross 2017 r.

1.4. Nadzór nad całością rozgrywek sprawuje Gestor Strefy, a w szczególności: -przygotowuje harmonogramy na poszczególne rundy.

-zatwierdza regulaminy uzupełniające zawodów -wyznacza sędziego zawodów

-weryfikuje i zatwierdza wyniki -rozstrzyga sprawy sporne

-prowadzi klasyfikację bieżącą i łączną sezonu

-prowadzi archiwizację dokumentów z odbytych zawodów dostarczaną przez sędziów -organizuje ceremonię zakończenia sezonu oraz wręczenia pucharów

-po zakończeniu sezonu organizuje spotkanie w celu jego podsumowania, wypracowania ewentualnych zmian do regulaminu i ustalenia kalendarza imprez na rok następny.

1.5. Warunkiem koniecznym do organizacji zawodów jest posiadanie aktualnej licencji klubowej oraz ważnej licencji toru zgodnie z RSM Zasady Ogólne i RSM Zasady Rozgrywek Motocross 2017.

2.Organizacja i przebieg zawodów.

2.1. Organizator musi wydać Regulamin Uzupełniający zawodów, zgodny z niniejszym Regulaminem Ramowym. Regulamin Uzupełniający musi zawierać co najmniej następujące dane:

-nazwę organizatora, jego adres i telefon/fax/e-mail -nazwę, termin oraz miejsce zawodów

-imię i nazwisko Sędziego Głównego oraz Dyrektora Zawodów -termin przyjmowania zgłoszeń

-czas i miejsce pracy biura zawodów

-godzina i miejsce startu oraz ogłoszenia wyników

Regulamin Uzupełniający zawodów musi być zatwierdzony, przez Okręgową Komisję Sportu Motocyklowego, na której terenie ma swoją siedzibę klub. Organizator rundy zobowiązany jest do przesłania regulaminu do zainteresowanych okręgów na 21 dni przed zawodami.

2.2. Władze zawodów, wykaz osób funkcyjnych oraz ich obowiązki i kompetencje określa RSM. Wyznaczony przez Organizatora Dyrektor Zawodów musi posiadać licencję sędziowską „O” sportu motocyklowego.

Wyznaczony przez Gestora Sędzia Zawodów musi posiadać licencję ,,P” lub ”O” sportu motocyklowego. Zalecany jest również asystent sędziego z licencją „O” sportu motocyklowego.

Zawody muszą być zabezpieczone medycznie zgodnie z Regulaminem Medycznym PZM.

Każdy organizator zawodów zobowiązany jest do wniesienia opłaty 500,00 zł przed zatwierdzeniem regulaminu uzupełniającego tytułem partycypacji w kosztach organizacyjnych Strefy - na podstawie faktury lub noty uznaniowej wystawionej przez Zarząd Okręgow PZM Kielce.

Jednorazową opłatę w wysokości 800,00 zł wnoszą także Okręgi, należące do Strefy, w terminie do 30.06.2017r.

3. Uczestnictwo w zawodach

Prawo startu mają zawodnicy z licencją „A” i „B” oraz „C” w klasach jak podano w pkt. 4.1. Uczestnicy startujący pierwszy raz (nie posiadający jeszcze licencji), muszą przystąpić przed zawodami do egzaminu teoretycznego. Egzaminy w formie testów ze znajomości przepisów RSM oraz zasad rozgrywek Motocross 2017, organizowane są w ZO PZM (w wyjątkowych sytuacjach egzamin można przeprowadzić w dniu zawodów przed treningami). Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczestnik zostaje dopuszczony do zawodów, które są egzaminem praktycznym. Po sklasyfikowaniu się w zawodach musi wystąpić do właściwego Zarządu Okręgowego PZM o wydanie licencji sportowej. Szczegółowe informacje o uzyskiwaniu licencji - RSM Zasady Ogólne.

Uczestnicy bez licencji, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą przedłożyć pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego (z podaniem numeru dowodu osobistego osoby podpisującej zgodę), na udział w zawodach.

Zawodnik oraz uczestnik bez licencji musi przedłożyć w biurze zawodów:

-wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia do zawodów

-właściwą licencję ważną na 2017 rok (tylko zawodnik licencjowany)

-kartę zdrowia zawodnika sportów motorowych z ważnym wpisem o zdolności zawodnika -dokument tożsamości (tylko uczestnik bez licencji)

-zaświadczenie o zdolności od lekarza sportowego (tylko uczestnik bez licencji) -dowód wpłaty wpisowego

Wpisowe do zawodów zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017 wynosi dla klasy 65cm i 85cm 60zł. Dla klas pozostałych 120zł.Ponadto każdy zawodnik i uczestnik płaci za pomiar czasu-transponder 10 zł. Za start w kolejnej klasie dopłaca 60 zł. Ponadto uczestnicy bez licencji dodatkowo ponoszą następujące koszty: 25zł za egzamin teoretyczny, 25zł za egzamin praktyczny oraz opłatę za ubezpieczenie w wysokości 25zł za każdy dzień zawodów (zgodnie z pkt. 16.7 Zasad Rozgrywek Motocross 2017)

Organizator zawodów ma obowiązek przesłania do Gestora Strefy listy uczestników przystępujących do egzaminu na certyfikat oraz przekazania pobranej od nich kwoty 25 zł tytułem ubezpieczenia NNW (wraz z imienną listą) do właściwego dla Organizatora Okręgu PZM.

Do zawodów będą dopuszczone motocykle odebrane przez kontrolę techniczną, zgodnie z wymaganiami stawianymi w Zasadach Rozgrywek Motocross 2017.

Zawodnicy muszą posiadać wyposażenie osobiste wg Zasad Rozgrywek Motocross 2017.

Obecność zawodników i osób funkcyjnych na odprawie zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017.

Zawodnik, który w trakcie sezonu podwyższył kategorię licencji, może do końca rozgrywek startować nadal w tej samej klasie i być w niej sklasyfikowany.

4.Zawody

4.1. Zawody rozgrywane będą w klasach:

Klasa

Licencja

Warunki

MX 65

A B

Motocykle do 65ccm 2T wiek od 8 do 12 lat , licencja A B

Czas trwania wyścigu 12 min + 2 okrążenia ,

(koła maksymalnie 12-14 cali)

MX 85

A B

Motocykle do 85ccm 2T wiek od 10 do 14 lat, licencja A B

Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

(koła min. 14-17 cali, maks. 16-19 cali)

MX JUNIOR

A B

Motocykle od l00ccm do 125 ccm 2T i od 175cc do 250cc 4T, wiek od 14

do 18 lat , licencja A B

Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia.

MX 2 C

C

Motocykle od 100 do 150cc 2T i od 175 do 250cc 4T wiek od 18 lat,

licencja C. Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

MX 1 C

C

Motocykle od 175 do 500cc 2T i od 290 do 650cc 4T wiek od 18 lat,

licencja C. Czas trwania wyścigu 15 min + 2 okrążenia

MX OPEN (MX 2 + MX 1)

AB

Motocykle od 100 do 500cc 2T i od 175 do 650cc 4T , wiek od 14 lat dla

MX 2 i od 17 lat dla MX 1, licencja AB, czas trwania wyœcigu 15 min + 2 okrążenia

MX MASTERS

A B

Motocykle od 100 do 500cc 2T i od 175 do 650cc 4T wiek od 40 lat

(rocznik 1977 i starsi), licencja A B

Czas trwania wyścigu 15 minut + 2 okrążenia

MX KOBIET

ABC

motocykle od 85 ccm do 125 ccm 2T i od 150 ccm do 250 ccm 4T wiek od

14 lat licencja A, B,C. Czas trwania wyœcigu 15 min + 2 okrążenia

4.2. Minimalna i maksymalna granica wieku zawodników.

Granicą dla wieku minimalnego zawodników klas MX 65 i MX 85 jest dzień urodzenia, który musi przypadać minimum w przeddzień zawodów, a granica dla wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku. W pozostałych klasach granica dla wieku minimalnego określonego dla każdej klasy rozpoczyna się z początkiem roku urodzenia zawodnika, a granica dla wieku maksymalnego kończy się wraz z końcem roku.

W każdej klasie odbędą się po dwa wyścigi. Zawodnik podczas jednych zawodów może wystartować maksymalnie w trzech wyścigach.

Każdy zawodnik i uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia swojego pojazdu i kasku do kontroli technicznej. Kaski i pojazdy po odbiorze technicznym powinny być oznakowane. Miejsce kontroli technicznej powinno być oznakowane.

4.5. Czas i kolejność treningów wg harmonogramu czasowego zawodów. W treningu nie obowiązuje ograniczenie do 40 zawodników na trasie. Zabroniony jest udział w treningu nie swojej klasy, pod rygorem przesunięcia na ostatnie miejsce listy treningu kwalifikacyjnego. Zawodnik, który nie będzie sklasyfikowany w treningu kwalifikacyjnym, a brał udział w treningu dowolnym i ma udokumentowane min. 3 okrążenia może zostać dopuszczony do wyścigu zgodnie z pkt. 6.23.4 Zasad Rozgrywek Motocross 2017.

Pomiar czasu w treningach przeprowadzony będzie elektronicznie.

Dopuszcza się łączenie treningów i wyścigów poszczególnych klas, za wyjątkiem klas MX 65, która przeprowadzona musi być oddzielnie oraz MX 85, którą wyjątkowo można łączyć tylko z klasą MX Kobiet. Decyzję o połączeniu klas podejmuje Dyrektor Zawodów, po uzgodnieniu z Sędzią Zawodów.

Procedura startowa i strefa oczekiwania wg Zasad Rozgrywek Motocross 2017. Zawodnicy wjeżdżają na maszynę startową w kolejności wg czasów uzyskanych w treningu kwalifikacyjnym. Obowiązuje, obowiązkowe okrążenie zapoznawcze. Sędzia Główny Zawodów musi obserwować przebieg procedury startowej.

Organizator powinien zapewnić zawodnikom odpowiednio duży i wygrodzony park maszyn (wg norm podanych w Zasadach Rozgrywek Motocross 2017) oraz wyznaczyć tor do prób. Przestrzegać należy „Regulaminu Ochrony środowiska w sportach motorowych".

4.9. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania maty ekologicznej, pod motocykle oraz agregaty prądotwórcze w miejscu serwisu w celu zapobieżenia wyciekom paliwa, oleju, itp. na ziemię. Za nie przestrzeganie tego warunku zawodnik będzie ukarany przez Dyrektora Zawodów karą w wysokości 300 zł. W przypadku nie zapłacenia kary zawodnik zostanie wykluczony z zawodów. Zapłacenie kary nie zwalnia zawodnika i uczestnika z obowiązku posiadania i stosowania maty ekologicznej. Organizator zawodów, również zobowiązany jest do używania mat ekologicznych pod agregaty spalinowe.

5.Numery startowe

5.1. Numery startowe zawodników obowiązują jak w indywidualnych MP na rok 2017. Numer raz nadany obowiązuje zawodnika przez cały sezon i nie może być przyznany innemu zawodnikowi.

5.2. Każdy motocykl musi mieć trzy numery startowe zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017. Kolory tła i cyfr zgodnie z Zasadami Rozgrywek Motocross 2017.Zawodników obowiązuje posiadanie numerów plecowych.

6.Klasyfikacja.

6.1. Za zajęte miejsca w każdym wyścigu będą przyznawane następujące punkty:

Miejsce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Pkt.

50 44 40 38 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

 

Miejsce

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Pkt. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

6.2. Aby zostać sklasyfikowanym w wyścigu, zawodnik musi ukończyć minimum jedno okrążenie i przekroczyć linię mety nie później niż 5 minut po zwycięzcy. Pozostałe kryteria wg Zasad Rozgrywek Motocross2017.

6.3. Uczestnicy bez licencji (startujący pierwszy raz i przystępujący do egzaminu praktycznego) zostaną sklasyfikowani w zawodach zgodnie z zajętymi miejscami, jednak nie zostaną im przyznane punkty do klasyfikacji indywidualnej i klubowej. Punkty zawodnik zdobywa od momentu wyrobienia licencji. Uczestnicy będą za to brani pod uwagę przy przyznawaniu nagród rzeczowych na podium. Zawodnicy licencjonowani startujący w danym wyścigu, otrzymują punkty wg zajętych miejsc. Więcej informacji RSM Zasady Ogólne art. 4.8"

6.4. Nagrody.

6.4.1. Organizator zapewnia pamiątkowe puchary dla trzech pierwszych zawodników w każdej klasie, w klasyfikacji łącznej po dwóch biegach, wręczane zgodnie z Regulaminem Uzupełniającym i harmonogramem czasowym zawodów. Miejsce zawodnika ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych w obu biegach. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepsze miejsce w drugim z wyścigów.

6.5. Do klasyfikacji końcowej sezonu zalicza się punkty zdobyte przez zawodnika we wszystkich odbytych rundach. Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska największą ilość punktów. Przy równej ilości punktów decyduje większa liczba lepszych miejsc.

Tytuły Mistrza Strefy Polski Południowej w Motocrossie w danej klasie przyznane będą, jeśli sklasyfikowanych zostanie minimum 6 zawodników. Tytuł I v-ce mistrza przyznany będzie, jeśli sklasyfikowanych zostanie 9 zawodników, a II v-ce mistrza - przy 12 sklasyfikowanych.

Prowadzona będzie także klasyfikacja klubowa sezonu, do której zaliczane będą punkty uzyskane przez wszystkich zawodników klubu (klasyfikacja klubowa).

Kluby ,które zajmą w tej klasyfikacji trzy pierwsze miejsca, otrzymają pamiątkowe puchary oraz tytuł Mistrza i v-ce Mistrza Strefy.

Puchary za klasyfikację sezonu funduje Gestor Strefy.

7. Sprawy ogólne

7.1. Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na kwotę min. 100 000 zł na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NNW ubezpieczenie muszą posiadać wszystkie osoby funkcyjne związane z przygotowaniem zawodów, w trakcie ich trwania i prac związanych z zakończeniem zawodów. Minimalny okres ubezpieczenia NNW musi obowiązywać na dwa dni przed i dwa dni po zawodach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do zawodników i ich sprzętu jak i szkody oraz straty spowodowane bezpośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia, powstałe w wyniku wypadków lub innych przyczyn.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy RSM 2017, Komunikaty GKSM i Gestora Strefy oraz przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium RP.

Ostateczna interpretacja regulaminu pozostaje w gestii Sędziego Zawodów.

Zespół chronometrażowy ma obowiązek przesłania do Gestora Strefy w formie elektronicznej ostatecznych wyników zawodów, w ciągu 72 godzin po zakończeniu zawodów.

Sędzia zawodów przesyła do Gestora Strefy „Sprawozdanie Sędziego", wykaz (listę) uczestników przystępujących do egzaminu na certyfikat oraz karty wypadkowe zawodników (jeżeli będą wystawione przez lekarza), w terminie 7 dni po zakończeniu zawodów.

7.7. Składanie protestów- zgodnie z pkt. 6.35 Zasad Rozgrywek Motocross 2017

 

Gestor Strefy Polski Południowej

Kielce, marzec 2017r.

Zatwierdzono przez GKSM dnia 17.03.2017r.

Regulamin Sportu Motocyklowego 2017https://www.pzm.pl/pliki/zg/motocykle/rozne/zasady_ogolne_2017_17.03.17_...

Zasady Rozgrywek MX 2017 - stan na 29.03.2017  - https://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/zasady_rozgrywek_motocross_2017_ve...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: