Kurs na certyfikat i licencje B, C, BC Junior: 2 - 3 grudnia 2018

Automobilklub Kielecki organizuje w dniach 02-03 grudnia br. kurs na licencję wyścigową B, C, BC Junior.

Informacje w Biurze Automobilklubu tel. 41-361 98 55 lub 604 220 110  w godzinach 8.00 -14.00

Zgłoszenie do pobrania ze strony Automobilklubu Kieleckiego. 

Warunkiem odbycia kursu jest zgłoszenie minimum 12 uczestników, którzy w terminie do dnia 28 listopada  2018r.  prześlą wypełnione zgłoszenie oraz wniosą opłatę       w wysokości 850 pln na konto Automobilklubu Kieleckiego z zaznaczeniem „Licencja BC”

 mBANK S.A. Oddział Korporacyjny w Kielcach

 96 1140 2020 0000 5661 5500 1001

do dnia 28 listopada  2018 r

 (zgłoszenie ważne tylko z dowodem wpłaty)

Po tym terminie przyszli uczestnicy kursu zostaną poinformowani o kontynuowaniu bądź odwołaniu kursu. W przypadku odwołania kursu wpłacone pieniądze zostaną zwrócone.

program kursu - http://automobilklub.kielce.pl/userfiles/files/program_kurs_2018.pdf

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: