KOMUNIKAT Nr 3/2017 Głównej Komisji Pojazdów Zabytkowych PZM

Niniejszym informujemy, że w dniu 30.10.2017 r. Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych PZM, oficjalnie zatwierdziła wyniki:
- MISTRZOSTW POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH 2017
- MOSTRZOSTW POLSKI HISTORYCZNYCH RAJDÓW NA REGULARNOŚĆ 2017

(wyniki znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu)
oraz na stronie internetowej PZM: http://www.pzm.pl/pojazdy-zabytkowe/wyniki

Otrzymują:
- Organizatorzy rund MPPZ i MPHRR
- Zarządy Okręgowe PZM

Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych
Warszawa, 30 października 2017 r.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: