Zmiana terminu Ogólnopolskiego Zlotu Caravaningowego „Brenna 2019"
Organizator 45 Ogólnopolskiego Zlotu Caravaningowego „Brenna 2019... więcej
Niespodziewane zwycięstwo Adama Sroki – relacja z 1. Rajdu Ziemi Głubczyckiej
Udana inauguracja sezonu RSMŚl – zawodnicy chwalili szybkie i niełatwe... więcej
Relacja z XLII Wojewódzkiego Finału BRD - Czeladź 2019
18 maja w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czeladzi, odbył się XLII Wojewódzki... więcej
Relacja z Ogólnopolskiego Zlotu Caravaningowego w Ochabach
W dniach 17 - 19 maja w Ochabach odbył się Ogólnopolski Zlot Caravaningowy... więcej
Mazurski Zlot Wakacyjny z Gwarkami
Klub Turystyki Caravaningowej Gwarek z Tarnowskich Gór organizuje w dniach... więcej
Relacja z Ogólnopolskiego Zlotu Caravaningowego GKM "Rozbark" o tematyce BRD
W dniach 10-12 maja na terenie campingu w Kaletach-Zielonej odbył się... więcej
61 załóg na otwarcie sezonu RSMŚl – 1. Rajd Ziemi Głubczyckiej
61 załóg zgłosiło się do 1. Rajdu Ziemi Głubczyckiej.Historyczne samochody w... więcej
Szkolenie i egzamin dla sędziów + egzamin dla zawodników z ponad 10letniną przerwą
Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Katowicach organizuje szkolenie dla... więcej
Przedsezonowe Badanie Kontrolne RSMŚl.
Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego opublikowała Komunikat nr 1/2019... więcej
W weekend majowy biuro będzie nieczynne
Informujemy, że w dniach 29 - 30 kwietnia oraz 2 maja biuro Zarządu Okręgowego... więcej

Turnieje BRD i Motoryzacyjny

 

 

 

 

FINAŁ KRAJOWY XXIII OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO

Patronat Marszałka Województwa Ślaskiego

Informacja dot. Finału Ogólnopolskiego MTM

Program Finału Ogólnopolskiego MTM

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Prezentacja szkoły - organizatora Finału Ogólnopolskiego MTM

Zgłoszenie do Finału Ogólnopolskiego MTM

 

FINAŁ WOJEWÓDZKI TURNIEJÓW BRD I MTM

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań: 

  • eliminacje klasowe, szkolne, gminne/miejskie, powiatowe winny zakończyć się do dnia 01.05.2019 r.
  • eliminacje rejonowe/okręgowe (koordynowane i wspierane przez Delegatury Kuratorium Oświaty) do dnia 10.05.2019 roku – sprawozdania z tych eliminacji (i tylko z tych) należy przesłać do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach do dnia 15.05.2019 r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl
  • Finał Wojewódzki Turnieju BRD dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, odbędzie się w dniu 18.05.2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czeladzi ul. Szkolna 6, rozpoczęcie godz.09:00.
  • Finał Ogólnopolski Turnieju BRD odbędzie się w dniach: 04-06.06.2019 r. w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Pawła II, gmina Drwinia, MIKLUSZOWICE (woj. małopolskie).

Termin zgłaszania drużyn do finału ogólnopolskiego upływa z dniem 25.05.2019 r.

Sprawozdania z eliminacji rejonowych/okręgowych (i tylko z rejonowych/okręgowych !!!!), wraz z protokołami oraz zgłoszeniami drużyn do Finału Wojewódzkiego, organizatorzy etapu, przesyłają do Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach pocztą lub e-mailem, do dnia 15.05.2019 r. na adres: zarzad-okregowy.katowice@pzm.pl

Do finału wojewódzkiego, z etapu rejonowego/okręgowego, przechodzi jedna drużyna z szkoły podstawowej grupy wiekowej I (10-12 lat rocznikowo), oraz jedna drużyna z grupy wiekowej II (pozostali uczniowie).

Wszystkie eliminacje odbywać się będą przy współudziale Policji (poprzez praktyczne przeprowadzenie konkurencji Turnieju wraz z przygotowaniem toru). Wybrana szkoła lub placówka, na terenie, której odbędą się poszczególne eliminacje, przeprowadza je zgodnie z przepisami Regulaminu, nad czym czuwać ma lokalny Komitet Organizacyjny oraz Sędzia Główny danego etapu Turnieju.

Zgodnie z wymogami Regulaminu, organizator każdego etapu Turnieju ma obowiązek jego ubezpieczenia oraz zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju.

Zwracamy się do instytucji wchodzących w skład Komitetu Organizacyjnego o zapewnienie nagród uczestnikom wyżej wymienionych Turniejów na wszystkich szczeblach eliminacji.

Zwracamy się również z prośbą do instytucji nadzorujących szkoły (Delegatury), o pomoc w koordynacji terminu i miejsca  etapu rejonowego/okręgowego, każda Delegatura zgodnie z właściwością miejscową, udziela informacji osobom zainteresowanym (nauczyciele/opiekunowie drużyn), o terminie i miejscu etapu rejonowego/okręgowego Turnieju, przekazuje informacje o miejscu i terminie etapu rejonowego/okręgowego właściwej miejscowo Komendzie Policji (Naczelnikowi Ruchu Drogowego), zwracamy się również z prośbą o podjęcie starań w zdobywaniu środków finansowych i nagród rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników Turnieju.

W celu prawidłowego przebiegu poszczególnych etapów Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przyjęto następujące założenia organizacyjne i terminy realizacji zadań:

1. Eliminacje miejskie, powiatowe i rejonowe/okręgowe – do dnia 15.05.2019r.
2. Finał Wojewódzki MTM dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, odbędzie się w dniu 25.05.2019 roku w ZS CKR Żarnowcu ul. Krakowska 25, rozpoczęcie o godz.09:00. Termin zgłaszania drużyn do dnia 23.05.2019r.
3. Finał Ogólnopolski MTM odbędzie się w dniach: 11 i 12.06.2019 r. w ZS CKR w Żarnowcu ul. Krakowska 25.

Dokumenty dot. edycji Turniejów w roku 2019

Protokół z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 6.02.2019

Komunikat nr 1/2019 Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD z dnia 12.03.2019

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju BRD 2019

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju MTM 2019

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju BRD SS i SOSW 2019

Specyfikacja pojazdów do konkurencji sprawnościowych Turnieju MTM 2019

Decyzja Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów o przyznaniu organizacji Finału Ogólnopolskiego MTM w Żarnowcu w dniach 11-12.06.2019

 

Stanowisko KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH  dot. organizacji turniejów

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

Arkusz do obliczania wyników

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Arkusz do obliczania wyników

REGULAMINOGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
DLA SZKÓŁ SPECJALNYCH I SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH

Arkusz do obliczania wyników

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO TURNIEJU MOTORYZACYJNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Arkusz do obliczania wyników

KOMUNIKATY KRAJOWEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO TURNIEJÓW:

POROZUMIENIE o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym zawarte w dniu 9.09.2016 r. w Warszawie pomiędzy:
Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, Panem Andrzejem Adamczykiem
Ministrem Edukacji Narodowej, Panią Anną Zalewską
Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, reprezentowanym przez Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Komendantem Głównym Policji, Panem nadinsp. dr Jarosławem Szymczykiem
Polskim Związkiem Motorowym, reprezentowanym przez Pana Andrzeja Witkowskiego, Prezesa Polskiego Związku Motorowego

PROTOKOŁY ZEBRAŃ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO POWIATOWYCH TURNIEJÓW BRD I MOTORYZACYJNEGO:

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: