Szkolenie sędziów sportu samochodowego 2018

W sobotę – 17 marca 2018 w siedzibie ZO PZM Katowice odbył się kurs dla sędziów sportu samochodowego , po którym przeprowadzono egzamin. 
Do kursu zgłoszono 25 osób z klubów Okręgu Katowickiego PZM. Ostatecznie uczestników było 17, a do egzaminu przystąpiło 12 osób. Kilka osób posiadało licencje stopnia II, ale chcąc odświeżyć swoje wiadomości z zakresu sędziowania uczestniczyli w kursie nie podchodząc do egzaminu. Większość stanowiły jednak nowe osoby ubiegające się o wystawienie licencji sędziowskiej.
Kolejny kurs odbędzie się jeżeli kluby zgłoszą takie zapotrzebowanie. OKSS przeprowadzi jeszcze jeden egzamin, o terminie, którego poinformujemy Kuby.

Osobom, które zdały – GRATULUJEMY!

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: 
 

Galeria zdjęć