Szkolenie OSP w turystyce motorowej

Okręgowa Komisja Sportów Popularnych i Turystyki na zlecenie GKSPiT organizuje szkolenie Organizatorów Sportów Popularnych stopnia "O" i "P".

Wszelkie szczegóły na temat szkolenia można znaleźć w Komunikacie nr 1/2018

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: