Kurs na certyfikat i licencje rajdową RN - 16-18.03.2018

W imieniu Stowarzyszenia Moto Sport Gliwice zapraszamy do udziału w kursie na certyfikat i licencję rajdową RN. Kurs organizowany jest w Gliwicach w dniach 16-18 marca 2018 r. Do udziału w kursie mogą przystąpić członkowie – kandydaci na zawodników z wszystkich klubów w Polsce zrzeszonych w PZM. Pierwszeństwo w przyjmowaniu zgłoszeń mają członkowie z klubów Zarządu Okręgowego PZM Katowice. O przyjęciu do kursu decyduje kolejność wpływających zgłoszeń i potwierdzonych opłatą dokonaną na konto, o czym każdy zostanie poinformowany w mailu zwrotnym zawierającym dalsze instrukcje.

Pełna informacja o kursie.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: