Egzamin na licencje sędziowskie i zawodnicze RN

Okręgowa komisja Sportu Samochodowego, przychylając się do próśb zawodników i sędziów ustaliła termin czwartego egzaminu na licencje rajdowe RN oraz sedziowskie:

Termin - 21 sierpnia godz. 17:00

Egzamin odbędzie się w siedzibie Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach, ul. Łabędzia 6. Do egzaminu będą dopuszczeni sędziowie oraz kandydaci na zawodników wcześniej zgłoszeni przez macierzysty klub.

W zgłoszeniu proszę podać następujące dane:

  • sędziowie - imię i nazwisko;
  • zawodnicy - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miasto, ulica), data i miejsce urodzenia, telefon oraz adres mailowy.

Ponadto kandydaci na zawodników muszą posiadać komplet dokumentów wymaganych regulaminem uzyskania licencji - bez wymaganych dokumentów, potwierdzonych przez macierzysty klub osoba nie będzie dopuszczona do egzaminu!!!

Prosimy o zgłaszanie sędziów oraz kandydatów na zawodników do dnia 16 sierpnia br.

Egzamin dla sędziów jest bezpłatny.

Dla zawodników koszt egzaminu wynosi 80,-zł. płatne przelewem na konto bankowe ZO PZM Katowice (dane do przelewu w zakładce KONTAKT). W tytule przelewu proszę podać: Imię, Nazwisko - egzamin na licencję RN.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: