40 Lat Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 13 stycznia 2018 r. w siedzibie Polskiego Związku Motorowego Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone podsumowaniu jubileuszu 40 Lat Ogólnopolskich Turniejów Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, Michał Sikora Prezes PZM, Robert Werle Przewodniczący GK BRD, Andrzej Rajchert były Przewodniczący GK BRD, Marek Konkolewski Dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, mł.insp. Armand Koneczny z Komendy Głównej Policji, członkowie Krajowego Komitetu Organizacyjnego Turniejów BRD, członkowie Głównej Komisji BRD, oraz nauczyciele i opiekunowie drużyn, które startowały w  centralnych finałach Turnieju BRD.

Było to swoiste podziękowanie za osobiste zaangażowanie i włożony wkład pracy w  czynny udział oraz wspieranie działań, zamierzeń i celów związanych z propagowanie pozytywnych wzorców zachowań i bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów szkoły podstawowej i gimnazjalnej, podczas przygotowywania  drużyn do kolejnych edycji Turnieju BRD.  Na to spotkanie, z województwa śląskiego zaproszeni byli również : Pani Ewa Gruszczyk oraz Eugeniusz Moskała, niestety, z powodów zdrowotnych oraz rodzinnych nie mogli oni uczestniczyć w tym spotkaniu. Dlatego, z inicjatywy Prezesa Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Katowicach – Dariusza Jajko podjęto starania, aby do takiego spotkania doszło. Spotkanie odbyło się w dniu 13.02.2018 r. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mazańcowicach, gdzie w obecności Dyrektora placówki, Marek Głowania – Przewodniczący Okręgowej Komisji BRD wręczył Panu Eugeniuszowi Moskała jubileuszowe wydawnictwo z historią 40 finałów centralnych Turnieju BRD oraz upominki od Zarządu Okręgowego PZM w Katowicach.

Zarząd Okręgowy PZM: 
Kategorie: